Se încarcă pagina ...

"ETERNELLE ET FASCINANTE ROUMANIE": analiza unui concept istoric si identitar, elaborat de Adrian Costea, prea rafinat pentru primitivismul nostru postrevoluţionar şi neocomunist

Data publicarii: 13.11.2016 19:10:00

Cu volumul în braţe, mă tot întrebam: „ce am aici?”. Un album? O carte? O colecţie compactă È™i voit impunătoare de imagini narative È™i atemporale? Un reportaj fluviu, vertiginos È™i mut? O lucrare de deconspirare a unor noi È™i necunoscute tărâmuri? O chintesenÈ›ă vizuală despre însăÈ™i substanÈ›a unui întreg popor ? Sau poate toate reunite laolaltă?

 

 

 

Într-o primă etapă, imediat după ce am obÈ›inut volumul mai sus menÈ›ionat, l-am parcurs de trei ori: în 30 de minute, în 1 oră şi 10 minute şi, în cele din urmă, în 2 ore şi 40 de minute. Apoi, pentru că a existat È™i un apoi, de mai multe ori, cuprinzând între degete fascicule întregi, în dezordine È™i pe sărite. Înţeleg, percep rapid. Dintotdeauna, în viteză, am privit şi albumele cu fotografii sau reproduceri de artă dar, în cazul de faÈ›ă, trebuie să recunosc că, la un moment dat, a trebuit, totuÈ™i, să mă opresc o clipă din graba mea È™i, uÈ™or intrigat, să mă întreb de ce atâta efort È™i cu ce scop.  

 

Ca să pot răspunde la aceste două întrebări, am regrupat minuÈ›ios, timp de aproape 6 luni de zile, nenumărate È™i diverse informaÈ›ii, inclusiv despre clădirea, reclădirea È™i întreÈ›inerea unei credibilităÈ›i È™i a unei imagini de marcă, pe care, odată strânse le-am analizat cu multă stăruinÈ›ă. Documentându-mă, astfel, am terminat prin a descoperi È™i înÈ›elege că, această amplă lucrare, de departe, nu numai una de înaltă artă fotografică, ne impune nouă, cei din paginile acestei cărÈ›i, o abordare neobiÈ™nuită, abordare fără de care menirea reală a acestei „poveÈ™ti în culoriË®, constituită dintr-o progresiune neîntreruptă de 508 fotografii, bine È›intită, calculată È™i executată după înalte È™i exigente cerinÈ›e, ne scapă cu desăvârÈ™ire. ( O constatare unanim recunoscută spune că numai o singură imagine poate È›ine locul a mai bine dec o mie de cuvinte.)  

 

Lucru care de altfel s-a È™i întâmplat, încă din momentul sosirii ei la noi în È›ară, când, dintr-o confuzie ciudată dar generală, beneficiarul unic È™i final al acestei lucrări s-a crezut, cu încăpăÈ›ânare, că am fi noi, românii. A fost o regretabilă eroare, pentru că „Eternelle et Fascinante RoumanieË® nu a fost deloc concepută pentru uzul nostru intern ci, în exclusivitate, pentru a fi adresată, ca simbol, iniÈ›iator È™i ambasador, vestitor de vremuri noi, numai decidenÈ›ilor liberi È™i puternici de-afară È™i de departe, de la care aveam È™i aÈ™teptam, încă din acele vremuri post-decembriste, o urgentă nevoie de orice formă disponibilă de înÈ›elegere, protecÈ›ie È™i ajutor.  

 

Dar, ca acest înalt deziderat să prindă viaÈ›ă cu adevărat È™i să dea roade, trebuia ca cineva să creeze È™i să poată pune la dispoziÈ›ia tuturor acestor decidenÈ›i, inconturnabili È™i internaÈ›ionali, un real, consistent È™i coerent instrument de cunoaÈ™tere, creat pentru È™i pe măsura gândirii lor, care să devină imediat È™i unul de lucru È™i de comunicare. ConstrucÈ›ia acestui instrument de lucru impunea, însă, ca el să fie făcut în perfectă cunoÈ™tinÈ›ă de cauză, adică în strictă conformitate cu mecanismele intime È™i specifice de înÈ›elegere È™i percepÈ›ie ale destinatarilor finali, pentru a le permite È™i a-i incita, în acelaÈ™i timp, să vrea È™i să poată să ne privească È™i să ne redescopere într-o cu totul altă lumină È™i să aibă, astfel, cum È™i de ce să ne admire, dintr-o perspectivă nouă, neaÈ™teptată È™i necunoscută lor până atunci.  

 

Toate acestea trebuiau prezentate cu suficientă brutală sinceritate pentru ca, în cele din urmă, o dată curiozitatea stârnită, destinatarii vizaÈ›i, lideri ai cu totul altor culturi, obiceiuri È™i tradiÈ›ii, să dorească, cu adevărat, să ne perceapă ca susÈ›inători È™i utilizatori ai aceloraÈ™i principii, idei È™i valori, după care , în final, să fie de acord să ne accepte în lumea lor, integrându-ne ca parteneri egali, cu aceleaÈ™i drepturi È™i aceleaÈ™i obligaÈ›ii. Plecând de la imperativitatea È™i urgenÈ›a acestei strategii de reconstruire a credibilităţii unei întregi naÈ›iuni, focalizată cu prioritate celor mai înalte foruri, È›ări È™i personalităÈ›i mondiale, lucrarea „Eternelle et Fascinante Roumanie” a trebuit să fie în aÈ™a fel concepută, încât să surprindă oferindu-le, pe loc, dintr-o simplă aruncare de privire, tuturor celor cărora le era adresată, din lumea largă, liberă È™i bogată, suficiente dovezi vizuale pertinente, veridice È™i convingătoare, care să ne demonstreze È™i să ne susÈ›ină atât legitimitatea istorică, cât È™i respectabilitatea È™i demnitatea, în vederea stabilirii È™i dezvoltării rapide de noi contacte È™i de noi forme de comunicare È™i de colaborare între ei È™i noi. Pentru ca acest lucru să poată fi înfăptuit È™i dus la bun sfârÈ™it, trebuia să intervină o minte bună cunoscătoare dar È™i obiÈ™nuită cu toate secretele de funcÈ›ionare ale gândirii occidentale/internaÈ›ionale. Era vorba de multă abilitate È™i dexteritate, în maniera de a pătrunde È™i de a convinge multitudinea de parteneri externi, pe a căror bunăvoinÈ›ă noi contam atunci È™i continuăm încă să contăm.

 

 

Privit condensat È™i simbolic, am putea spune că această realizare nu este numai o autentică fotografie de familie a poporului român, dar È™i una de identitate pentru un nou paÈ™aport, în vederea unor viitoare È™i multiple voiaje, alianÈ›e, repoziÈ›ionări È™i proiecte. Luând în considerare cele semnalate mai sus, mă simt obligat să atrag, din nou, atenÈ›ia cititorului acestui text că, în cazul de faÈ›ă, înÈ›elesul realei funcÈ›ionalităÈ›i, al scopului È™i al utilităÈ›ii lucrării intitulate „Eternelle et Fascinante RoumanieË®, necesită o atenÈ›ie È™i o înÈ›elegere deosebite, deoarece, repet, ea nu a fost realizată ca să ne admirăm noi, pe noi înÈ™ine, într-un extaz adulator, conform uzanÈ›elor unor vremuri apuse. Ci, dimpotrivă, această lucrare a fost creată cu scopul de a purta È™i a transmite, prin însăÈ™i elocinÈ›a elementelor sale constitutive, un sofisticat  È™i „virulentË® mesaj diplomatic, menit să deschidă È™i să redeschidă o multitudine de noi căi de comunicare. Pentru a-È™i atinge scopul menÈ›ionat mai sus, lucrarea a fost concepută È™i finalizată sub forma unui document compact È™i inconturnabil de sensibilizare È™i de seducÈ›ie, de câteva sute de pagini, destinat a genera È™i a capta curiozitatea, încrederea È™i interesul tuturor centrelor cheie de putere de pe planetă, centre posesoare ale unor mecanisme de gândire, total diferite de cele cunoscute nouă, aici, la graniÈ›a dintre Occident È™i Orient. Realitate care ne cere, în continuare, chiar È™i astăzi, un mare efort de înÈ›elegere.

 

Depistarea dimensiunii È™i gravităÈ›ii vidului de credibilitate, în care Romînia se afundase încă de la sfârÈ™itul anului 1992, urmat de crearea instrumentului apt în a-l combate È™i de distribuirea lui internaÈ›ională È™i la punct fix, pentru a stopa căderea È™i a redresa imaginea È›ării, adică tocmai integralitatea demersului diplomatic de politică externă menÈ›ionat mai sus, a fost, totuÈ™i, unul mult prea sofisticat È™i mult prea în avans pentru acele vremuri, drept pentru care ne-a È™i deranjat foarte tare, pentru că a apărut exact în momentul în care noi, cu toÈ›ii eram, convinÈ™i că È™tim deja totul despre tot È™i, în consecinÈ›ă, nu-i vedeam È™i nici nu-i bănuiam necesitatea. Și cu atât mai puÈ›in rostul, cu toate că, în realitate, tot acest demers era mai vital ca oricând pentru interesul nostru.

 

În contextul unei asemenea confuzii, conflictul dintre noi, pe de o parte, È™i demersul creat să ne ajute în a progresa, pe de altă parte, era nu numai previzibil, dar È™i garantat. Neputând să-i pătrundem sensul È™i dimensiunea, datorită lipsei masive de repere, am început prin a-l contesta È™i marginaliza, după care, ostracizându-l, l-am ridiculizat, renegându-i, vehement, orice formă de utilitate.

 

Decalajul È™i deficitul de înÈ›elegere, de la acea vreme, între subtilitatea È™i excelenÈ›a demersului diplomatic, reprezentat de „Eternelle et Fascinante Roumanie”, È™i mentalitatea noastră locală, era mult prea mare. Un decalaj uriaÈ™ între demersul unei strategii învăluitoare, tandre È™i emoÈ›ionale, orientate, în exclusivitate, spre o constelaÈ›ie elitistă de percepÈ›ii È™i sensibilităÈ›i internaÈ›ionale (politice, economice, financiare, militare etc.), È™i realitatea unei mentalităÈ›i distorsionate È™i ancorate puternic într-un trecut comunist rigid, obtuz, obsolet È™i suspicios, programat să elimine, fără ezitare, din oficiu, orice formă de noutate sau orice nu ne era nouă deja foarte bine cunoscut.  

 

Sociologic vorbind, È™tim că mentalităÈ›ile pot fi, totuÈ™i, modificate, dar numai pe bucăÈ›i È™i pe segmente, cu pauze È™i de-a lungul mai multor generaÈ›ii. În acest domeniu, orice tentativă de accelerare, a oricărei forme de schimbare, indiferent de natura È™i scopul ei, declanÈ™ează, instantaneu, ostilitatea generală. De aceea, în istoria lumii, perioadele de evoluÈ›ii rapide au fost, dintotdeauna, impuse cu forÈ›a È™i urmate invariabil de mari È™i numeroase sacrificii umane. AÈ™a au avut loc toate  marile salturi din istoria cunoscută a omenirii.

 


 

Dar, să revenim la analiza lucrării.

Ei, bine, aici, cu toate că majoritatea covârÈ™itoare a paginilor nenumerotate (tocmai pentru a lăsa loc liber unei imersiuni vizuale nestingherite, de 100%) sunt numai fotografii după fotografii, în cascadă, constaÈ›i, contrariat, pe măsură ce tot avansezi, că, de fapt, degeaba priveşti. Trebuie să poÈ›i să vezi, nu să priveşti. Trebuie să vrei să te înscrii în cercurile concentrice ale undelor ce se răsfrâng de la tine, ca observator, către nişte orizonturi ritmate, mereu altele, mereu altfel, de necrezut de încântătoare, dar într-o fugă înlănÈ›uită, o sarabandă a diversităţii, până când, în cele din urmă, derutat, te plesneşte, în sfârÈ™it, ideea: de aceea vezi mereu, altfel, ca să simţi mereu, la fel, unitatea în diversitate, mişcarea neclintitelor creste montane, multitudinea cerurilor care, până la urmă, îmbracă sfânt, precum o mantie de pelegrin aruncată peste moaştele tocmai revelate: osatura montană, sălbatica învolburare a pădurilor şi asprimea blândă a oamenilor, moaştele sfinte a ceva ce a tot murit spre a fi veşnic. Peisajele, contextele, copiii, adulÈ›ii È™i bătrânii, toÈ›i È™i toate laolaltă, sunt mereu altfel, pentru a reuşi să rămână la fel.

 

Prezentarea, elegantă È™i plină de prestanÈ›ă, se impune, surprinde È™i uimeÈ™te È™i ea, ca È™i imaginile, de altfel, care sunt suave, pure È™i atât de feerice È™i sincere, încât par cumva ireale È™i aproape că ne determină sinestezii: vezi ce vezi şi, tot văzând, fermecat parcă, începi să simţi mirosuri È™i chiar È™i adieri È™i, ciulind urechea, parcă începi să percepi È™i foÈ™nete, dar È™i frânturi de  sunete de demult, de la facerea lumii. 

 

 

Oamenii, cu chipuri parcă săpate în piatră de un autoritar timp primordial, nu sunt, în aparenta lor frustă simplitate şi resemnare, nici simpli, È™i nici învinÈ™i. Au profunzimea È™i verticalitatea de neclintit a celor care, din străvechi timpuri, au văzut multe măreţii dispărând în neant şi nu numai că nu sunt resemnaţi, dar au forţe liniştite È™i adânci, precum propriii lor vulcani care dorm liniÈ™tiÈ›i È™i ascunÈ™i sub crestele unuia dintre cele mai lungi lanţuri de munţi vulcanici de pe planetă.

 

Ceea ce observi şi asimilezi în galop, traversând È™i reluând (cu o mândrie È™i satisfacÈ›ie greu de stăpânit), imaginile acestei antologii, pagină cu pagină, constaÈ›i că totul se însăilează, la un moment dat, într-un film despre esenţe È™i inexprimabile valori ascunse, undeva, în filoane masive. Pe măsură ce vezi, descoperi È™i te-ndestulezi, uluirea creÈ™te È™i, vibrând, devine fascinaţie, iar curiozitatea născută din această fascinaţie, te determină să începi să cercetezi, filon după filon, până descoperi ce înseamnă toate aceste straturi infinit suprapuse, submerse È™i împletite, în care imaginile se reverberează în evanescente palete de culori. Ajuns în acest punct, te simÈ›i, pentru o clipă, parcă suspendat în timp, dezorientat È™i, pentru câteva momente, transportat aievea È™i rupt de realitatea înconjurătoare. Aceasta este eternitatea. Mereu la fel, pentru că este mereu altfel.

 

 

În subliminal, toată această lucrare de 514 pagini È™i aproape 5 kg creată, totuÈ™i, în urmă cu aproape un sfert de veac, ascunde, în calitativa È™i tulburătoarea ei diversitate È™i substanÈ›ă, valenÈ›e, dar È™i vibraÈ›ii, care o duc È™i spre cele ale unui manual de istorie. O hartă administrativă, una fizică È™i una a principalelor sălaÈ™uri religioase, la care se adaugă È™i câteva informaÈ›ii economice È™i administrative ale È›ării, dau o perspectivă concretă, îndrumă È™i orientează, educativ, privitorul în spaÈ›iu È™i-n timp. Imaginile incumbă esenţe indeterminabile prin cercetarea arheologică ori documentară, economică, politică, sociologică, psihosocială, antropologică. Tăvălugul informaÈ›ional dar, mai ales, cel emoÈ›ional, creat de succesiunea inedită È™i învolburată de imagini, pare să navigheze, mândru, solitar È™i în totală libertate, fără a se mai sprijini pe clasicul inventar al milenarelor vestigii, nici pe cel al relatărilor istoricilor şi călătorilor de aiurea, nici pe cel al dovezilor metalingvisticii şi fonemologiei È™i nici pe lista celor 70% dintre localităţi care au astăzi încă denumiri sanscrite.  

 

Poate, doar, rezultatele unor cercetări genetice de ultimă oră ar mai putea aduce ceva elemente noi, dar care riscă, È™i ele, la rândul lor, să rămână terne pe lângă imaginile acestui documentar de numai câteva zeci de minute. Odată È™i ultima filă întoarsă È™i imaginea asimilată din imensa masă cromatică, observăm cum începe să se desprindă È™i să se ridice, delicat È™i cu nobleÈ›e, ca un È™ir de mătănii mari, o succesiune întreagă de chipuri È™i priviri, cu numai foarte puÈ›in timp în urmă întâlnite printre filele cărÈ›ii È™i, care, strânse ca într-un snop, ne iau de mână parcă È™i ne duc direct tot spre ceea ce se cheamă eternitate.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Voi încheia, totuÈ™i, aici, această scurtă analiză, dar nu înainte de a semnala un ultim fapt. Pe trupul din marmură albă de Carrara al columnei traiane, au fost sculptate, într-o vertiginoasă spirală ascendentă, 124 de episoade cu scene istorice, reprezentând È™i imortalizând, într-o friză lungă de 200 m, peste 2.500 de figuri, dintre care o bună parte sunt cele ale strămoÈ™ilor noÈ™tri, dacii. După unii istorici, acesta ar fi primul film din istoria omenirii. Dacă privim atent, vom observa că aproape exact aceleaÈ™i figuri, sub forma unei altfel de spirale, tot ascendente, cu indiscutabilă valoare documentară, le regăsim astăzi gravate, de această dată, pe trupul de hârtie al lucrării intitulate „Eternelle et Fascinante RoumanieË®. Suprapunând aceste două filme È™i spirale voluptoase, despre al nostru popor, vom realiza indubitabil că ele se contopesc È™i fuzionează, pentru  că este vorba de È™ocant aceiaÈ™i oameni, cu evident aceeaÈ™i identitate, chiar È™i după tumultul È™i distanÈ›a celor 2.000 de ani străbătuÈ›i.

Quod erat demonstrandum! 

________________________________________

 

AURELIAN MUŞAT, Psiholog sociolog

 • Psiholog principal, consilier, expert la Secá¹­ia de Psihologie din Centrul de stiiná¹­e comportamentale ale Ministerului ApÓ‘rÓ‘rii Naá¹­ionale, Bucureşti, România.

 • DECORAÈšII : Ordinul "VIRTUTEA MILITARĂ " în grad de cavaler.
 • Fost profesor, asociat al UniversitÓ‘á¹­ii Politehnice din Bucureşti, al FacultÓ‘á¹­ii Militare de Educaá¹­ie FizicÓ‘ şi Sport al Catedrei de Sociologia Medicinei din Facultatea de MedicinÓ‘ din Bucureşti şi al Centrului Naá¹­ional de Perfecá¹­ionare a Cadrelor, în domeniile: psihologie industrialÓ‘, cercetare stiiná¹­ificÓ‘ psiho-sociologicÓ‘ pentru mediul industrial şi construcá¹­ii industriale, sÓ‘nÓ‘tate mentalÓ‘, ergonomie şi studiul muncii, selecá¹­ia şi capacitatea de lucru a resursei  umane.
 • Autor de probe psihologice proiective şi autor al metodologiilor psihologice de expertizÓ‘, în cadrul Institutului Naá¹­ional de MedicinÓ‘ LegalÓ‘, Bucureşti,  România.
 • Doctorate în sociologie pe structuri sociale şi migraá¹­iune şi în psihologie pe structuri motivaá¹­ionale (fÓ‘rÓ‘ dizertaá¹­ie).
 • Specializare în studii posttraumatice şi cercetare în cadrul Centrului de CercetÓ‘ri Medico Militare, Bucureşti, România.
 • Membru specialist în cadrul comisiei de selecá¹­ie şi pregÓ‘tire pentru lupta în teatrele de operaá¹­ii din Afganistan, Irak, Somalia, Angola, Iugoslavia şi în Comisia de screening postmisiune în Cadrul Centrului de È™tiiná¹­e comportamentale ale Ministerului ApÓ‘rÓ‘rii Naá¹­ionale, Bucureşti, România.

 

Vezi È™i „APROAPE TOTUL DESPRE SCULPTORUL ADRIAN COSTEA”

Afisari: 11779
Autor: Aurelian Mușat
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 
Nume: denisa (Nov, Thu 17, 2016 / 20:51)
ETERNA SI FASCINANTA ROMANIE - visul Romanului adevarat
ETERNA SI FASCINANTA PROSTIE - realitatea pe care o traim
ETERNA SI FASCINANTA HOTIE - ne conduce

In decembrie avem de ales : ROMANIA , prostia sau hotia
Vom vedea .... eu inca sper sa fie ROMANIA
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci

Colaboratori

Ciprian Chirvasiu, Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, FiriÈ›ă Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Marius Dumitru, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter