Se încarcă pagina ...

REABILITAREA LUI NEGRU VODĂ (III). Aşa-zisul "cuman" Thocomerius, din teoria lui Neagu Djuvara

Data publicarii: 28.02.2013 12:31:00

Numele lui Tihomir  (Thocomerius în varianta Djuvara) provine dintr-o singură sursă, un document oficial emis în anul 1332 de către regele Ungariei, Carol Robert de Anjou, în care menţionându-l pe Basarab I, îl identifica ca şi fiu a lui Tihomir/ Thocomerius,  „Basarab, filium Thocomerii, scismaticum, infidelis Olahus Nostris”Acest document a provocat şi provoacă mari discuţii şi contradicţii, în ultima vreme, între istoricii care susţin varianta slava a numelui (Tihomir) şi istoricii care susţin varianta cumana a numelui (Thocomerius).

      

Pe baza acestui document , emis de cancelaria maghiară, Neagu Djuvara clădeşte în lucrarea sa, “Thocomerius - Negru Vodă, un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti”, o intreaga istorie cumano-română privind întemeierea Ţării Româneşti. Atribuind numelui Thocomer origine turanică, respectiv cumanică (prin exces de zel, numele este si latinizat, Thocomerius) autorul lucrarii se cramponează strict de numele personajului istoric, ignorând evenimentele istorice ale timpului, petrecute în spaţiul Europei de Est şi, mai ales, interpretând în favoarea ipotezei lui documentele existente acelor vremuri şi ulterioare. Ipoteza lui îşi va găsi numeroşi adepţi printre istoricii şi cercetătorii români, dar şi printre cei străini.

 

 

 

Într-un exces de zel se va ajunge până a se alcătui un “pedigree” uluitor, afirmându-se că Thocomerius, cu numele lui tătaro-cuman de Toq-tamir, ar fi un fiu al lui Monke Temur, hanul Hoardei de Aur, nepot al lui Batu-han, şi prin acesta descendent a lui Genghis Han.      

 

În acelaşi spirit “inovator”, dl. Neagu Djuvara face afirmaţia că Negru-Vodă, Thocomerius, ar fi fost favorizat de către tătari pentru a trece din Ţara Făgăraşului în Ţara Românească, tocmai pe motivul că era cuman, ignorand în totalitate evenimentele istorice care au dus la destrămarea stătuleţului cuma numitul Cumania, din sudul Modovei, şi emigrarea acestora în Ungaria şi la sud de Dunăre, în Imperiul Asăneştilor. Din păcate, dl. Djuvara uită un aspect foarte important din istoria cumanilor. Încă din momentul existenţei lor în Asia, cumanii au intrat în conflict cu tătarii. Iar aceşti tătari vor duce împotriva lor o luptă de exterminare populaţională de o rară cruzime. Să nu uităm dezastrul suferit de alianţa ruso-cumană de la Kalka, din anul 1223, şi distrugerea Episcopatului Cuman de la Milcov, din sudul Moldovei, în timpul marii invazii tătare dintre anii 1241 - 1242.      

 

În acelaşi spirit se face afirmaţia că între valahi şi cumani ar fi existat o perioada de lungă durată de comunitate paşnică, uitând însă că niciun document al timpului nu menţionează acest lucru ci, din contra, menţionează comunităti mixte valaho-pecenege, acei biseni, pomeniţi des în cronicile maghiare.

 

În anul 1290, în ajunul evenimentelor premergatoare “descălecatului”, situaţia cumanilor era departe de a fi sigură, atât în Ungaria unde, în urma asasinării regelui maghiar Ladislau Cumanul, aceştia vor fi nevoiţi să părăsească regatul, şi nici în Ţara Românească, teritoriu supravegheat de tătari. Astfel, este imposibil ca un “vodă” de origine cumanică să fi traversat munţii, din Ţara Făgăraşului în Ţara Românească, şi să fi încercat să întemeieze un nou “stat cumanic”, tocmai într-o zona supravegheată şi controlată de tătari, vechii şi veşnicii lor duşmani. Mare parte a cumanilor “fugiţi” din Ungaria, după 1290, vor fi preluaţi de către tătari, care vor coloniza cu ei ţinuturile din nordul Mării Negre.

 

Legat de originea lui Negru Vodă, evenimentele şi documentele timpului, ca şi cele ulterioare, confirmă faptul că era “rumân”.

 

Constantin C. Giurescu afirmă, în lucrarea sa “Istoria Românilor”, că  Tihomir, respectiv Radu Negru, era un personaj cunoscut la curtea regală maghiară. Acest lucru rezultă şi din evenimentele care au avut loc în anul 1307, cand Ladislau Kan îl detronează pe regele Ungariei, Otto III de Bavaria, şi-l trimite prizonier în “ţara valahilor”, în grija lui Radu Negru Voievod “domn (Herr) peste ceilalţi”. Termenul “Herr” este prescurtarea nobiliarului “ Herţeg “ - principe, aşa cum îl cunoaştem din tituluşul Domnilor Ţării Româneşti.

 

 

 

Pisania făcută în anul 1315 (foto), probabil în urma decesului domnitorului, îl indică cu numele şi titulatura de “bătrânul şi preamilostivul creştin Radu Negrul Vodă, carele au fost din început descălecători Ţării Româneşti”.

 

În anul 1352, Nicolo Lucari îl aminteşte pe domnul întemeietor cu numele de “Negro Voeuoda” de naţie “Ungaro” (respectiv Român Ardelean) menţionând şi faptul că, încă în anul 1310, ocupa  o parte din Valahia.

       

Confirmări ulterioare ale numelui voievodului făgărăşan întâlnim:

 

- în anul 1549 când, la 3 mai, Mircea Ciobanul (foto), domnul Ţării Româneşti (1545-1559, cu întreruperi), întăreşte, printr-un hrisov, mai multor boieri, satul Hiriseşti, arătând că „am văzut domnia mea şi carte de la mâna tatălui domniei mele (Radu cel Mare) şi altă carte de la mâna lui Negru Voievod cel Bătrân (Negrum Voivoda)”;

 

-  la 8 iulie 1558, acelaşi domnitor, Mircea Ciobanul, întăreşte proprietatea unor ţărani, cu specificaţia că aceştia le stăpâneau încă din zilele lui Negru Voievod;

 

- la 8 ianuarie 1569, domnitorul Alexandru II Mircea (1568 - 1577)  confirmă că satul Elhoviţa aparţine Mănăstirii Tismana: „veche şi dreaptă obcină şi dedină încă de la întemeierea Ţării Româneşti, întâi de la Negrul Vodă şi apoi de la toţi domnii...”, reconfirmând-o  la 28 aprilie 1576: „Pentru că acest sus-zis sat, Bistreţul, şi toate bălţile lui, au fost moştenire şi vechi şi drepte obcine ale sfintei mănăstiri şi dăruite de răposatul Negrul Voivod”;

 

- în jurnalul de călătorie, datat 1585, al învăţatului şi seniorului Jacques Bongars, acesta menţioneaza că, la trecerea din Transilvania în Ţara Românească, a văzut pe malul Dâmboviţei cetatea lui Negru Vodă „Nigravoda”;

 

-  la 13 noiembrie 1618, Gavril Movilă, domnitorul Ţării Româneşti între anii 1618 - 1620, emite un hrisov prin care confirmă stăpânirea satului Bădeşti, dăruită iniţial bisericii de către Nicolae Alexandru, „nepotul răposatului Negru Radul Voivod”;

 

 

 

- într-un hrisov emis la 3 mai 1646 de către domnitorul Matei Basarab (1632 - 1654) se face atingere la mai multe documente existente în cancelaria domnească, emise de către domnitorii Radu Negru, Michail (fiul lui Mircea cel Bătran) şi Vladislav al II-lea: „Cu mila lui Dumnezeu creştinu, Mateiu Basarab W şi Domn a totă Ţera Românească, dat-am această poruncă a Domniei mele, oraşului Domniei mele, Câmpulungului, lui Stanu... Pentru că vezutu însumi Domnia mea multe cărţi bătrâne şi chrisoave vechi, tote făcute pentru această tocmire, precum şi mai susu este zisu: întâiu chrisovulu strămoşul Domniei mele alu reposatului Radu Negru W cându au fostu cursului aniloru: 6800 (1292) şi chrisovulu lui Michail W. leat 6900 (1392) şi chrisovulu lui Vladu W 6960 (1452) şi încă multe chrisoave”;

 

- în Letopiseţul Ţării Româneşti, păstrat în versiunea arabă a lui Macarie Zaim (cca. 1600 – 1672), considerată cea mai veche cronică a Tarii Moldovei despre începuturi, se menţionează că „cel care a cucerit Ţara Românească a fost Ankro Voivod (Ankro=Negru)”. Cronica a fost scrisă înainte de anul 1658;

 

- Fiul lui Macarie Zaim, Paul de Alep (1627 – 1669) îl numeşte, în scrierile lui, pe primul domnitor al Ţării Româneşti, „Negru Voievod, adică Domnul cel Negru”;

 

- Letopiseţul Cantacuzinesc, scris în jurul anului 1665, şi Cronica Bălenilor, scrisă în jurul anului 1678, vor prelua şi ele numele de „Radu Negru Voievod”

 

- în anul 1656, judele Gherghina, desemnat de către Constantin Şerban Basarab, domn al Ţării Româneşti între anii  1654 - 1658, cercetează plângerea călugărilor contra pârgarilor şi a bătrânilor din oraşul Câmpulung, cu privire la dreptul de proprietate asupra Bisericii Catolice. Argumentul hotărâtor al călugărilor a fost un document, autentificat cu pecetea lui Negru Voda, în care se preciza că: “această Biserică care se cheamă Cloaşter o au focut doamna Marghita, doamna Negrului Voievod”;

 

- în anul 1659, Mihnea Vodă întăreşte privilegiile câmpulungenilor, în baza "hrisovului lui Negru Vodă”;

 

-  în cronica călugărilor franciscani din anul 1764, aferent de istoria oraşului Câmpulung şi a Bisericii Catolice, este menţionat faptul că: “Acest târg este supus judelui şi administratorului de la Muscel (Muschelensis) şi îşi trage începutul din vremea lui Radu Negru Vodă (Radul Njegru voda) de pe la anul 1299… Primii locuitori ai acestui târg au fost saşi catolici amestecaţi cu valahi, însă ca număr saşii îi intreceau pe valahi… Vechiul nostru convent de la Câmpulung fusese situat dinspre Mănăstirea Sf. Ilie şi începuturile sale şi se trage aproximativ în aceeaşi vreme cu oraşul populat de saşi de prin împrejurul anului 1304. El ne-a fost construit nouă de principesa catolică Margareta, soţia lui Radu Negru Voda [conform unui act] al cărui original se găseşte azi la Câmpulung“.

 

 

Bogaţia informaţiei din aceste documente enumerate ne confirmă că:

o   Radu Negru Vodă a “descălecat” din Ţara Făgăraşului în Ţara Românească, în anul 1291 ;

o   Radu Negru a fost însoţit de un alai numeros alcătuit din români, maghiari şi saşi;

o   Radu Negru era român ardelean supus regatului şi regelui Ungariei;

o   Radu Negru era căsătorit, la data “descălecatului”, soţia lui Margareta fiind catolică; 

o   Radu Negru Vodă a avut cel puţin un fiu, pe Vlaicu Basarab, deoarece  Nicolae Alexandru Basarab, fiul lui Basarab I,  este numit nepot al lui Radu Negru;

o   Radu Negru a avut şi o fată, căsătorită în jurul anului 1300 cu regele sârb Ştefan Milutin;

o   Radu Negru este adevaratul Întemeietor al Ţării Româneşti, şi nu Basarab I.

 

Din volumul "Istorie Furată.Cronică românească de istorie veche", de Cornel Bârsan, lucrare în curs de apariţie

Afisari: 6355
Autor: Cornel Bîrsan
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 
Nume: inxxs (Aug, Fri 04, 2017 / 00:25)
ce e asa greu sa acceptati ca sunteti fii stepelor si ca stramosii vostrii au luat teritoriile astea de la unguri ? Mandriti-ca ei nu aui fost asa lasi sa se ascunda dupa isroeii false ! Au facut-o , altfel nu aveati o tara .Muntenia a sot cunoscuta ca si cumania neagra Moldovenii erau cunoscuti ca si cumani negrii ce mai vrei ? Cuvintele si numewle de familie de origine cumana? le aveti si pe alea! doar ca nu vreti sa acceptati realitatea!
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci

Colaboratori

Ciprian Chirvasiu, Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, Firiță Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Marius Dumitru, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter