Se încarcă pagina ...

Tăblitele de la Sinaia decriptate de un specialist criptolog

Data publicarii: 30.05.2016 11:31:00

 

O carte despre o posibila cronică a regilor daci

 

Eminent matematician È™i expert criptolog, cu o îndelungată activitate în cadrul Centrului NaÈ›ional de Cifru È™i Transmisiuni Cifrate al României, domnul Eugen Nicolaescu se dovedeÈ™te, prin cartea de faÈ›ă, un pasionat È™i temerar cercetător al istoriei noastre vechi. Domnia sa ne propune o ”lectură intermediară” a faimoaselor plăcuÈ›e de plumb de la Sinaia, un set de artefacte arheologice scrise într-o limbă necunoscută, în alfabetul grecesc (cu câteva litere adiÈ›ionale), textele fiind însoÈ›ite uneori È™i de imagini. Depozitate de mai bine de un secol în subsolul Institutului de Arheologie ”Vasile Pârvan” din BucureÈ™ti, plăcuÈ›ele (tăbliÈ›ele) au constituit de-a lungul timpului subiectul unor vii controverse, pe tema autenticităÈ›ii lor pronunÈ›ându-se istorici È™i lingviÈ™ti, dar È™i diverse persoane doritoare să contribuie la aflarea adevărului despre o presupusă cronică a dacilor.

 

 

Dominantă în rândul specialiÈ™tilor, ideea că artefactele de la Sinaia sunt ”falsuri” a descurajat mult timp orice iniÈ›iativă serioasă de cercetare, generaÈ›ii întregi de istorici, arheologi, lingviÈ™ti etc. ocolind subiectul, pentru a evita riscul descalificării profesionale È™i al oprobiului breslei. Pentru dr. Aurora PeÈ›an, cercetător principal la Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan – Al. Rosetti, din BucureÈ™ti, specialist în filologie clasică, ”este un mare mister de ce, timp de mai bine de un secol, nimeni nu s-a ocupat de aceste piese”, deÈ™i ”toată lumea È™tia de existenÈ›a lor”, mister pe care aceasta È™i-l explică doar prin ipoteza conform căreia Grigore Tocilescu, Vasile Pârvan, Radu Vulpe, Alexandru Vulpe ”È™tiau că a existat un tezaur de piese de aur care a fost distrus” È™i că, astfel, scoaterea la lumină a copiilor ar fi generat un întreg scandal.

 

După decenii de tăcere, plăcuÈ›ele au revenit în actualitate la începutul acestui mileniu. La Congresul InternaÈ›ional de Dacologie din iunie 2003, istoricul Augustin Deac, care în calitatea sa de cercetător la fostul Institut de Studii Istorice È™i Social-Politice de pe lângă CC al PCR, È™tia despre existenÈ›a plăcuÈ›elor dinainte de 1989, a susÈ›inut o comunicare cu titlul Enigma plăcuÈ›elor cu scris dacic de la Sinaia, cerând autorităÈ›ilor să se implice în rezolvarea cazului ”dispariÈ›iei tezaurului original”. Cu acest prilej, au fost prezentate mai multe imagini cu două tăbliÈ›e aflate la Mânăstirea Sinaia.

 

În toamna aceluiaÈ™i an a apărut cartea inginerului Dan Romalo, Cronică apocrifă pe plăci de plumb?, care valorifică, într-un studiu inedit È™i riguros realizat, o parte din fotografiile executate de autor în anii celui de-al Doilea Război Mondial. Cartea a fost reeditată în 2005 sub titlul Cronică getă apocrifă pe plăci de plumb? Dan Romalo avansează două ipoteze: fie aceste extraordinare obiecte sunt autentice, È™i atunci avem de a face cu cea mai importantă descoperire făcută vreodată în domeniul istoriei vechi, căci ele descriu cu lux de amănunte lumea dispărută a geto-dacilor, de acum 2000 de ani, fie sunt niÈ™te falsuri de o anvergură È™i de o ingeniozitate nemaiîntâlnite, făcute cândva de un geniu enciclopedic È™i vizionar, cu ajutorul unor mijloace necunoscute. În cazul acesta, falsul – mai vechi de o sută de ani, ar aparÈ›ine È™i el istoriei, È™i ar merita să intre în cartea recordurilor, la capitolul ”cele mai ingenioase falsuri”. Ambele ipoteze sunt fascinante È™i nasc o sumedenie de întrebări: de unde provin aceste tăbliÈ›e din plumb ? De ce nu am auzit niciodată despre ele, fie falsuri sau nu ? Iar dacă sunt falsuri, atunci cine este eruditul care a reuÈ™it un fals-capodoperă de asemenea proporÈ›ii È™i, mai ales, în ce scop ? ÎmpărtăÈ™ind opinia lui Dan Romalo, că, dacă piesele respective sunt opera unor falsificatori, atunci aceÈ™tia sunt ”absolut geniali”, semnatarul prefeÈ›ei cărÈ›ii, dr. Alexandru Suceveanu, director adjunct la acea vreme al Institutului de Arheologie din BucureÈ™ti, consideră că autorul ”a făcut un imens serviciu culturii române deschizând calea unor cercetări care vor lămuri, în cele din urmă, problema”. La rândul său, acad. Virgil Cândea, semnatarul postfeÈ›ei cărÈ›ii lui Dan Romalo, îÈ™i manifesta convingerea că cititorii acesteia vor preÈ›ui iniÈ›iativa autorului de ”a atrage atenÈ›ia asupra acestor piese enigmatice, chiar dacă nu vor împărtăÈ™i integral soluÈ›iile È™i ipotezele”. Ilustrul istoric adresa un îndemn autorului de a face neîntârziat publice misterioasele texte È™i imagini care, indiferent de natura lor – originale sau falsuri, au dreptul la atenÈ›ia È™i verdictul autorizat al savanÈ›ilor. ”Chiar falsurile se cuvin studiate, pentru că furnizează informaÈ›ii utile despre motivaÈ›iile, împrejurările, data, autorii È™i procedeele confecÈ›ionării lor (dovadă, studiile actuale privitoare la falsurile monetare). Ignorarea apriorică a pieselor suspecte întemeiată pe prejudecăÈ›i sau teama de discreditare nu se justifică” – aprecia acad. Virgil Cândea.

 

 

 

Imediat după apariÈ›ia primei ediÈ›ii a cărÈ›ii lui Romalo, cercetătoarea Aurora PeÈ›an a început studierea sistematică a acestei teme, iar în noiembrie 2003 a susÈ›inut o primă comunicare, la institutul unde lucra, intitulată ObservaÈ›ii lingvistice asupra Cronicii apocrife pe plăci de plumb. Apoi, în iunie 2004, a susÈ›inut o conferinÈ›ă, la Academia Română, intitulată O posibilă sursă de cunoaÈ™tere a limbii dace, iar în ianuarie 2005, conferinÈ›a TăbliÈ›ele de plumb dacice – fals monumental sau izvor istoric ignorat ?, la un seminar pe teme de arheologie organizat la Facultatea de Istorie a UniversităÈ›ii BucureÈ™ti. Notabile sunt È™i investigaÈ›iile întreprinse, în ultimii ani, pe aceeaÈ™i temă, de Adrian Bucurescu, filolog È™i ziarist, care s-a preocupat de descifrarea unor plăcuÈ›e, È™i de cercetătorul Branislav Stefanovsky din Macedonia, care a publicat, la rândul lui, o carte cu traduceri ale textelor respective È™.a.

 

Toate acestea arată că plăcuÈ›ele de la Sinaia merită a fi studiate din multiple perspective, dat fiind că ele se prezintă ca o adevărată ”cronică a dacilor”, unde sunt consemnate nume de regi daci, toponime dacice, evenimente importante de la curtea regilor daci, precum alianÈ›e, razboaie câÈ™tigate, diferite evenimente. Prin conÈ›inutul lor profund coerent, amploarea È™i rafinamentul cu care au fost executate, bogăÈ›ia de detalii, acestea incită la un studiu serios. Este tocmai ceea ce face domnul Eugen Nicolaescu în cartea sa, unde se realizează pentru prima dată desluÈ™irea înÈ›elesului înscrisurilor din plăcuÈ›e, prin traducerea acestora. Valoarea documentară a cărÈ›ii este considerabil sporită graÈ›ie ”dicÈ›ionarului selectiv” pe care autorul îl ataÈ™ează în partea finală, instrument extrem de util în desluÈ™irea textelor.

 

Considerăm că lucrarea pe care domnul Eugen Nicolaescu o pune la dispoziÈ›ia cititorilor este deosebit de utilă, putând contribui la lămurirea unor aspecte de mare interes din istoria străveche a poporului român. TăbliÈ›ele de la Sinaia sunt de o importanÈ›ă covârÈ™itoare pentru istoria È™i cultura naÈ›ională, fiind prima oară când aflăm ce spun dacii despre ei înÈ™iÈ™i È™i despre confruntarea cu duÈ™manii lor, romanii. ImportanÈ›a lor constă nu numai în informaÈ›iile istorice deosebit de valoroase, dar È™i în valenÈ›ele estetice, a frumuseÈ›ii artistice, de multe ori la nivelul unor adevărate capodopere, literare È™i plastice.

 

(PrefaÈ›ă la cartea profesorului Eugen Nicolaescu, “VORBELE DIN PLUMB. PlăcuÈ›ele de la Sinaia – Lectură intermediară”, Editura Semne, 2015)

 

Sursă: ZiariÈ™ti Online

 

Afisari: 2441
Autor: Prof. Dr. Ion Constantin
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 

Nu sunt comentarii.
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci

Colaboratori

Ciprian Chirvasiu, Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, FiriÈ›ă Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Marius Dumitru, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter