Se încarcă pagina ...

Adevărul care strică urzelile pucistilor de la UZPR

Data publicarii: 10.09.2017 16:15:00

Ştiam, de mult, cât adevăr se află în zicala conform căreia „ceea ce nu te omoară te întăreÈ™te”, dar iată că Adunarea Generală Extraordinară a Uniunii ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România, care s-a desfăÈ™urat vineri, 8 septembrie, l-a confirmat pe deplin. În primul rând, prin însuÈ™i caracterul său cu adevărat reprezentativ, conferit de faptul că delegaÈ›ilor cu drept de vot, desemnaÈ›i de către filialele uniunii, li s-au alăturat peste 120 de gazetari care au dorit să fie prezenÈ›i È™i să decidă, în deplină cunoÈ™tinÈ›ă de cauză, asupra parcursului pe care îl va urma uniunea noastră.

 

Și, în egală măsură, prin seriozitatea analizei, prin temeinicia argumentelor È™i validitatea soluÈ›iilor propuse pentru ca UZPR să depăÈ™ească greaua È™i dăunătoarea criză în care au aruncat-o câÈ›iva veleitari agresivi È™i destructivi, care, după ce l-au constrâns pe Doru Dinu Glăvan, preÈ™edintele statutar ales al uniunii, să se auto-suspende (?) din funcÈ›ie, au confiscat, prin rapt, pagina de web, cheile È™i È™tampila UZPR. După care, au pus la uÈ™ă zăbrele È™i lacăt până fix pe 4 septembrie. Mai precis după ce vor fi È›inut o aÈ™a–zisă adunare generală, la care È™i-au împărÈ›it funcÈ›iile È™i ciolanul.


Numai că - ghinion de neÈ™ansă pentru ei! - socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. De fapt, cuvântul „târg” este nepotrivit pentru situaÈ›ia de faÈ›ă, fiindcă majoritatea covârÈ™itoare a breslei noastre a făcut, în toate aceste luni tensionate care au trecut de la declanÈ™area abjectului puci, dovada că faimoasa lege a cererii È™i a ofertei nu îÈ™i produce, în toate împrejurările, efectele scontate de samsarii cu sau fără epoleÈ›i.


De aceea, m-am bucurat să întâlnesc, vineri, 8 septembrie, în Amfiteatrul 1 al Academiei de Studii Economice, unde s-au desfăÈ™urat lucrările adunării noastre, mulÈ›i prestigioÈ™i confraÈ›i, alături de care s-au aflat tineri de recunoscută valoare din presa scrisă È™i audiovizuală. Fiecare È™i, deopotrivă, împreună, fiind călăuziÈ›i de aspiraÈ›ia sinceră de a pune, mai presus de opÈ›iunile politice sau religioase, respectul reciproc È™i voinÈ›a de a scoate breasla noastră de sub presiunea ingerinÈ›elor È™i a jocurilor de interese străine, dacă nu chiar opuse, îndatoririlor sale esenÈ›iale. În mod cu totul deosebit, am remarcat prezenÈ›a la dezbateri a unor personalităÈ›i ale presei militare - generalul (r) Gheorghe Văduva, colonelul (r) Valeriu Pricină È™i colonelul (r) Mircea Dogaru - care au È›inut să se desolidarizeze, în mod deschis È™i fără rezerve, de puciÈ™tii cu epoleÈ›i È™i de climatul de minciună, de suspiciune È™i de tensiune pe care aceÈ™tia doresc să îl instaureze în UZPR, precum È™i în mediul nostru de presă.


Îmi este greu să fac, aici, o retrospectivă detaliată a analizei pe care au realizat-o cei care s-au pronunÈ›at în cadrul acestei reuniuni - repet È™i întăresc: perfect statutare - , pe baza datelor È™i documentelor prezentate de către Doru Dinu Glăvan, preÈ™edintele UZPR, dar dacă ar trebui să aleg o idee care a întrunit consensul atunci, fără doar È™i poate m-aÈ™ referi, în primul rând, la caracterul constructiv al discuÈ›iilor, expresie clară a dorinÈ›ei de a face din presă, implicit din uniunea sa de creaÈ›ie, un factor catalizator, unul de convergenÈ›ă a energiilor societăÈ›ii româneÈ™ti. ExigenÈ›ă de maximă importanÈ›ă care nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune, în mod firesc È™i necesar, sinceritate, rigoare, consecvenÈ›ă, dar È™i delimitarea categorică de orice încălcare a demnităÈ›ii È™i prestigiului profesiunii noastre. Ceea ce a fost demonstrat, în această atât de încărcată perioadă, când uniunea noastră a ales, cu dreaptă măsură, grâul de neghină, iar, la Adunarea Generală Extraordinară din 8 septembrie, a decis, cu unanimitate de voturi, excluderea dintre membrii săi a celor care au denigrat-o, au calomniat-o È™i care, încă, mai încearcă să o destabilizeze.


În acest cadru au fost alese, prin vot deschis, noile organisme de conducere ale UZPR - Consiliul director, Comisia de cenzori, Comisia de atestare profesională, respectiv Comisia de onoare È™i arbitraj - È™i în acest spirit i s-a cerut să lucreze preÈ™edintelui uniunii, Doru Dinu Glăvan. Al cărui mandat a fost reînnoit, în condiÈ›iile aplicării Statutului UZPR, în acord cu Hotărârea Judecătoriei sectorului 1 din 1 septembrie a.c., prin care s-a dispus, la OrdonanÈ›a PreÈ™edinÈ›ială iniÈ›iată de Doru Dinu Glăvan, suspendarea efectelor deciziei din 10.08. 2017 a Consiliului Director, prin care era suspendat din calitatea de membru al UZPR, până la soluÈ›ionarea acÈ›iunii de fond.


Pot, aÈ™adar, afirma că, în pofida intenÈ›iilor destabilizatoare ale celor care au comandat È™i făptuit puciul militar de la Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România, breasla noastră a reuÈ™it să treacă într-un mod cu totul remarcabil acest test al forÈ›ei È™i al unităÈ›ii sale. De fapt, unul dintre testele severe cărora UZPR va trebui să le facă faÈ›ă. Mă refer la acÈ›iunea în justiÈ›ie pe care preÈ™edintele UZPR a fost împuternicit să o deschidă împotriva clicii puciste, acÈ›iune prin care să se anuleze deciziile samavolnice luate de către această periculoasă grupare, aÈ™a încât activitatea uniunii să reintre pe făgaÈ™ul stabilit de lege È™i de statutul său.

 

Să nu ne temem de adevăr, urmează un drum greu, nu lipsit de capcane È™i provocări, singurul lucru la care, de altfel, puciÈ™tii È™i acoliÈ›ii au dovedit că se pricep.


„Ceea ce nu te omoară te întăreÈ™te” - iată adevărul care le-a stricat È™i, cu siguranÈ›ă, le va mai strica, puciÈ™tilor, murdarele lor urzeli împotriva UZPR, a demnităÈ›ii presei româneÈ™ti.

 

Afisari: 329
Autor: Șerban Cionoff
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 

Nu sunt comentarii.
Alte articole | Arhiva
 
Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter