Se încarcă pagina ...

Adevărul care strică urzelile pucistilor de la UZPR

Data publicarii: 10.09.2017 16:15:00

Ştiam, de mult, cât adevăr se află în zicala conform căreia „ceea ce nu te omoară te întăreÈ™te”, dar iată că Adunarea Generală Extraordinară a Uniunii ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România, care s-a desfăÈ™urat vineri, 8 septembrie, l-a confirmat pe deplin. În primul rând, prin însuÈ™i caracterul său cu adevărat reprezentativ, conferit de faptul că delegaÈ›ilor cu drept de vot, desemnaÈ›i de către filialele uniunii, li s-au alăturat peste 120 de gazetari care au dorit să fie prezenÈ›i È™i să decidă, în deplină cunoÈ™tinÈ›ă de cauză, asupra parcursului pe care îl va urma uniunea noastră.

 

Și, în egală măsură, prin seriozitatea analizei, prin temeinicia argumentelor È™i validitatea soluÈ›iilor propuse pentru ca UZPR să depăÈ™ească greaua È™i dăunătoarea criză în care au aruncat-o câÈ›iva veleitari agresivi È™i destructivi, care, după ce l-au constrâns pe Doru Dinu Glăvan, preÈ™edintele statutar ales al uniunii, să se auto-suspende (?) din funcÈ›ie, au confiscat, prin rapt, pagina de web, cheile È™i È™tampila UZPR. După care, au pus la uÈ™ă zăbrele È™i lacăt până fix pe 4 septembrie. Mai precis după ce vor fi È›inut o aÈ™a–zisă adunare generală, la care È™i-au împărÈ›it funcÈ›iile È™i ciolanul.


Numai că - ghinion de neÈ™ansă pentru ei! - socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. De fapt, cuvântul „târg” este nepotrivit pentru situaÈ›ia de faÈ›ă, fiindcă majoritatea covârÈ™itoare a breslei noastre a făcut, în toate aceste luni tensionate care au trecut de la declanÈ™area abjectului puci, dovada că faimoasa lege a cererii È™i a ofertei nu îÈ™i produce, în toate împrejurările, efectele scontate de samsarii cu sau fără epoleÈ›i.


De aceea, m-am bucurat să întâlnesc, vineri, 8 septembrie, în Amfiteatrul 1 al Academiei de Studii Economice, unde s-au desfăÈ™urat lucrările adunării noastre, mulÈ›i prestigioÈ™i confraÈ›i, alături de care s-au aflat tineri de recunoscută valoare din presa scrisă È™i audiovizuală. Fiecare È™i, deopotrivă, împreună, fiind călăuziÈ›i de aspiraÈ›ia sinceră de a pune, mai presus de opÈ›iunile politice sau religioase, respectul reciproc È™i voinÈ›a de a scoate breasla noastră de sub presiunea ingerinÈ›elor È™i a jocurilor de interese străine, dacă nu chiar opuse, îndatoririlor sale esenÈ›iale. În mod cu totul deosebit, am remarcat prezenÈ›a la dezbateri a unor personalităÈ›i ale presei militare - generalul (r) Gheorghe Văduva, colonelul (r) Valeriu Pricină È™i colonelul (r) Mircea Dogaru - care au È›inut să se desolidarizeze, în mod deschis È™i fără rezerve, de puciÈ™tii cu epoleÈ›i È™i de climatul de minciună, de suspiciune È™i de tensiune pe care aceÈ™tia doresc să îl instaureze în UZPR, precum È™i în mediul nostru de presă.


Îmi este greu să fac, aici, o retrospectivă detaliată a analizei pe care au realizat-o cei care s-au pronunÈ›at în cadrul acestei reuniuni - repet È™i întăresc: perfect statutare - , pe baza datelor È™i documentelor prezentate de către Doru Dinu Glăvan, preÈ™edintele UZPR, dar dacă ar trebui să aleg o idee care a întrunit consensul atunci, fără doar È™i poate m-aÈ™ referi, în primul rând, la caracterul constructiv al discuÈ›iilor, expresie clară a dorinÈ›ei de a face din presă, implicit din uniunea sa de creaÈ›ie, un factor catalizator, unul de convergenÈ›ă a energiilor societăÈ›ii româneÈ™ti. ExigenÈ›ă de maximă importanÈ›ă care nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune, în mod firesc È™i necesar, sinceritate, rigoare, consecvenÈ›ă, dar È™i delimitarea categorică de orice încălcare a demnităÈ›ii È™i prestigiului profesiunii noastre. Ceea ce a fost demonstrat, în această atât de încărcată perioadă, când uniunea noastră a ales, cu dreaptă măsură, grâul de neghină, iar, la Adunarea Generală Extraordinară din 8 septembrie, a decis, cu unanimitate de voturi, excluderea dintre membrii săi a celor care au denigrat-o, au calomniat-o È™i care, încă, mai încearcă să o destabilizeze.


În acest cadru au fost alese, prin vot deschis, noile organisme de conducere ale UZPR - Consiliul director, Comisia de cenzori, Comisia de atestare profesională, respectiv Comisia de onoare È™i arbitraj - È™i în acest spirit i s-a cerut să lucreze preÈ™edintelui uniunii, Doru Dinu Glăvan. Al cărui mandat a fost reînnoit, în condiÈ›iile aplicării Statutului UZPR, în acord cu Hotărârea Judecătoriei sectorului 1 din 1 septembrie a.c., prin care s-a dispus, la OrdonanÈ›a PreÈ™edinÈ›ială iniÈ›iată de Doru Dinu Glăvan, suspendarea efectelor deciziei din 10.08. 2017 a Consiliului Director, prin care era suspendat din calitatea de membru al UZPR, până la soluÈ›ionarea acÈ›iunii de fond.


Pot, aÈ™adar, afirma că, în pofida intenÈ›iilor destabilizatoare ale celor care au comandat È™i făptuit puciul militar de la Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România, breasla noastră a reuÈ™it să treacă într-un mod cu totul remarcabil acest test al forÈ›ei È™i al unităÈ›ii sale. De fapt, unul dintre testele severe cărora UZPR va trebui să le facă faÈ›ă. Mă refer la acÈ›iunea în justiÈ›ie pe care preÈ™edintele UZPR a fost împuternicit să o deschidă împotriva clicii puciste, acÈ›iune prin care să se anuleze deciziile samavolnice luate de către această periculoasă grupare, aÈ™a încât activitatea uniunii să reintre pe făgaÈ™ul stabilit de lege È™i de statutul său.

 

Să nu ne temem de adevăr, urmează un drum greu, nu lipsit de capcane È™i provocări, singurul lucru la care, de altfel, puciÈ™tii È™i acoliÈ›ii au dovedit că se pricep.


„Ceea ce nu te omoară te întăreÈ™te” - iată adevărul care le-a stricat È™i, cu siguranÈ›ă, le va mai strica, puciÈ™tilor, murdarele lor urzeli împotriva UZPR, a demnităÈ›ii presei româneÈ™ti.

 

Afisari: 485
Autor: Șerban Cionoff
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 

Nu sunt comentarii.
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci

Colaboratori

Ciprian Chirvasiu, Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, FiriÈ›ă Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Marius Dumitru, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircia Chelaru, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter