Se încarcă pagina ...

APĂRÂND DEMNITATEA OBSTII GAZETARILOR

Data publicarii: 17.08.2017 23:09:00

La începutul acestei luni, când aveam de-acum primele semne certe că, prin intermediul unor cadre specializate, se încearcă un veritabil puci în  Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti, am scris două articole în care atrăgeam atenÈ›ia asupra consecinÈ›elor de o extraordinară gravitate care ameninÈ›ă nu numai singura uniune de creaÈ›ie a breslei noastre ci însăÈ™i onoarea È™i demnitatea profesiunii de jurnalist.

 

Unul dintre aceste articole a apărut în ,,Jurnalul NaÈ›ional”, iar celălalt pe pagina agenÈ›iei ,,Amos News”, fapt pentru care reînnoiesc sincerele mele mulÈ›umiri editorilor pentru frumoasele lor dovezi de solidaritate.  

 

Foarte adevărat, nu am fost singurul gazetar care a dorit să îÈ™i exprime, în mod public, pe un ton ferm È™i cu argumente, atitudinea faÈ›ă de asemenea acte pe care nu există niciun motiv să le considerăm ca fiind cauzate de o sinceră dorinÈ›ă de a contribui la bunul mers al UZPR. Dovadă că mai mulÈ›i colegi au luat atitudine È™i au demonstrat, cu cărÈ›ile pe masă, că singura explicaÈ›ie pentru ,,lovitura de palat” dată de câÈ›iva gazetari cu epoleÈ›i o reprezintă  dorinÈ›a unor - foarte… anumiÈ›i! - membri ai uniunii de a acapara, prin lovituri de forÈ›ă, funcÈ›iile de conducere, după care să procedeze la epurări È™i  acÈ›iuni represive, cu o declarată È›intă personalizată.

 

Primii vizaÈ›i fiind, după cum s-a putut constata numaidecât, preÈ™edintele UZOR, Doru Dinu Glăvan, precum È™i alÈ›i membri ai organismelor democratic alese ale UZPR. Oameni care nu au acceptat asemenea nedemne campanii fratricide. De asemenea, luând atitudine faÈ›ă de aceste abuzuri care pot crea un grav È™i ruÈ™inos precedent, am menÈ›ionat, în mod deschis È™i fără nici-un echivoc, încrederea că stă în puterea obÈ™tii noastre să discute, argumentat È™i civilizat, absolut toate observaÈ›iile critice care vizează prestaÈ›ia preÈ™edintelui UZPR, Doru Dinu Glăvan. Dar, în egală măsură, am cerut, È™i eu, È™i ceilalÈ›i confraÈ›i care am scris pe acest subiect, ca discuÈ›ia să se poarte, în primă instanÈ›ă, în cadrul statutar al uniunii, iar, în condiÈ›iile în care acest lucru nu s-ar fi putut realiza, cei care consideră că au un cuvânt, cinstit È™i constructiv, de spus, să o facă pe canalele media la care consideră că au deplina libertate de exprimare.


 
Numai că, în numai trei săptămâni de când ,,lovitura de palat de la UZPR” a ajuns să fie cunoscută publicului, lucrurile au evoluat într-un mod îngrijorător, iar puciÈ™tii, care au clamat public debarcarea din funcÈ›ii a lui Doru Dinu Glăvan, nu dau (È™i nici nu vor să dea!) semnale consistente È™i credibile că doresc un dialog democratic, sincer, în folosul marii noastre familii de gazetari.
 

 

AÈ™a încât, ceea ce a urmat, în ceea ce mă priveÈ™te,  nici că mă mai miră prea mult. De ajuns să spun că m-am trezit pus la zid de către ideologul È™i strategul puciului, un domn care se recomandă analist militar, pentru ca, ceva mai târziu, să primesc È™i alte mesaje care sunau mai degrabă a invective decât a invitaÈ›ie la un schimb civilizat de idei. Și, după câte am aflat, nu sunt singurul ,,beneficiar” (!) al unui asemenea tratament agresiv È™i intolerant, lipsit de elementară bună cuviinÈ›ă. 


 Cu toate acestea, am dat curs mesajului transmis de către preÈ™edintele UZPR, Doru Dinu Glăvan, care a cerut, în mod insistent È™i repetat,  membrilor uniunii noastre să se abÈ›ină de la polemici publice È™i să caute căi È™i modalităÈ›i de reluare a dialogului constructiv. Ceea ce, din păcate, preopinenÈ›ii au considerat a fi doar o dovadă de slăbiciune sau, poate, de vulnerabilitate din partea celor care nu s-au repezit să le aclame puciul. Dacă nu chiar să îÈ™i manifeste înflăcărata adeziune la măsurile arbitrare impuse. 


 Mai grav, cei trei membri ai cabalei nu contenesc să arunce pe piaÈ›ă minciuni  în cascadă,  numai È™i numai din dorinÈ›a de a da impresia că sunt stăpâni pe situaÈ›ie. Prima dintre aceste minciuni, pe care auto-proclamatul organism de conducere colectivă a pus-o în circulaÈ›ie pe 10 august, este că Doru Dinu Glăvan s-ar fi autosuspendat din funcÈ›ie È™i, de bună voie È™i nesilit de nimeni, È™i-ar fi transmis atribuÈ›iile către juntă.  În realitate, puciÈ™tii È™i-au asumat, cu de la ei putere, aceste  competenÈ›e, prin proceduri pe care, sper ca foarte curând, justiÈ›ia să le analizeze cu maximă obiectivitate È™i să decidă asupra legalităÈ›ii lor. Cu atât mai mult cu cât, la evaluarea gravităÈ›ii faptelor comise de către triumvirii militarizanÈ›i, justiÈ›ia trebuie să ia act de faptul că, printr-un detestabil joc de culise, junta nu numai că l-a destituit din calitatea de preÈ™edinte al UZPR pe Doru Dinu Glăvan dar, încă!, l-a È™i suspendat din calitatea de simplu membru al uniunii. Ceea ce reprezintă un incalificabil abuz È™i o procedură tipic totalitară, de crasă sorginte stalinistă: ,,cine nu e cu noi, e împotriva noastră!’’.

 
 O altă dovadă incontestabilă a relei credinÈ›e È™i a viciilor de fond ale acÈ›iunilor întreprinse de  către puciÈ™ti o aduce în atenÈ›ia opiniei publice - într-o emoÈ›ionantă ,,Scrisoare deschisă” adresată colegilor din UZPR - domnul prof. univ. dr. George Coandă, preÈ™edintele Juriului de onoare, de disciplină È™i de arbitraj al uniunii, el însuÈ™i lovit, în mod mârÈ™av, de malversaÈ›iunile trinomului. Document de conÈ™tiinÈ›ă în care domnia sa dezminte în mod categoric orice suspiciune că ar fi solidar cu acÈ›iunile destabilizatoare ale triumviratului cu epoleÈ›i. Mai mult, distinsul universitar declară, sub semnătură, că nici nu a fost invitat la reuniunea de clan în care s-a diktat mazilirea lui Doru Dinu Glăvan.

 

Pe cale de consecinÈ›ă, este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să se susÈ›ină unanimitatea de voturi cu care s-ar fi produs înlocuirea preÈ™edintelui ales al UZPR. Iar, în eventualitatea în care un număr însemnat de membri ai UZPR doreau, cu argumente È™i dovezi incontestabile, să se producă această schimbare la vârf, singura autoritate în măsură să decidă era, este È™i rămâne Adunarea Generală a UZPR. Care a È™i fost convocată, în mod statutar, de către preÈ™edintele UZPR. Decizie pe care trioul destabilizator încearcă să o contracareze printr-o altă adunare, cu „ai noÈ™tri” È™i cu circuit închis.  Ceea ce nu face decât să întărească convingerea că, de fapt, e ceva putred… Dar nu în Danemarca, ci în niÈ™te birouri bine ferecate din vecinătatea PieÈ›ei Romane. 


 În aceeaÈ™i ordine de idei, este de reÈ›inut È™i faptul că anumiÈ›i membrii ai acestui ,,Trio-Discordia” sunt contestaÈ›i de către  colegii din presa militară. Contestare care, vă asigur, nu se face pe motive de antipatie personală, ci cu argumente care È›in de aspectul deontologic al discuÈ›iei. De aceea, cred că nu va trebui să mai curgă multă apă pe DâmboviÈ›a până când prestigioÈ™i confraÈ›i din frontul presei militare să spună lucrurilor pe nume, cu subiect È™i predicat. Și pot să vă asigur că au ce să ne spună!...


Până atunci, profit de ocazie È™i, cu tot respectul cuvenit, adresez domnului general maior inginer Ionel Sorinel Vasilca, noul È™ef al Serviciului de TelecomunicaÈ›ii Speciale, rugămintea de a analiza implicarea directă a purtătorului de cuvânt al instituÈ›iei, colonelul Adrian Fulea, în toată această încâlcită È™i neguroasă cascadă de abuzuri È™i de a evalua dacă È™i în ce măsură comportarea respectivului cadru este  compatibilă cu statutul pe care îl are în această instituÈ›ie militară care face parte din sistemul naÈ›ional de apărare.  


 Acestea ar fi doar câteva subiecte, pe cât de dureroase, pe atât de presante, pe care am dorit să le abordez în aceste notaÈ›ii. Revenind, desigur, fiecărui membru al UZPR, dar È™i  fiecărui cititor de bună credinÈ›ă, libertatea să cumpănească È™i să se pronunÈ›e. Nu, însă, înainte  de a mai pune o singură întrebare: dacă într-un asemenea hal se comportă junta pretins jurnalistică, acum, când încă are un statut provizoriu, de tranziÈ›ie, oare cum vor proceda aceste personaje în situaÈ›ia în care - Doamne apără È™i păzeÈ™te! - din bună credinÈ›ă sau din cu totul alte motive, ar fi înscăunaÈ›i în fruntea obÈ™tii È™i investiÈ›i cu puteri discreÈ›ionare? Personaje care, între noi fie vorba, au tăcut mâlc atunci când a fost nevoie să acÈ›ionăm, uniÈ›i È™i fermi, pentru ca gazetăriei să îi fie recunoscută calitatea de act creator. Am dat, fireÈ™te, un simplu exemplu, deÈ™i nu unul oarecare… 


 De aceea pun È™i întăresc întrebarea de mai înainte, fiindcă nu văd cum am putea noi, breasla gazetarilor, să fim crezuÈ›i È™i sprijiniÈ›i în demersurile pe care le facem în vederea apărării È™i respectării legii È™i legalităÈ›ii, dacă în propria ogradă, adică în UZPR, nu putem È™i nu È™tim să punem capăt abuzurilor, minciunii È™i manipulărilor acestui grup specializat care, în mod nelegal È™i nestatutar, s-a autoproclamat deÈ›inător al funcÈ›iilor de conducere ale UZPR. Adică să apărăm demnitatea obÈ™tii gazetarilor!

 

De aceea, nu pot să închei aceste notaÈ›ii decât reluând, cu respectul pe deplin meritat, gândul nobil È™i generos al domnului prof.univ. dr. George Coandă: ,,Dumnezeu să aibă în paza sa UZPR!”. 

 

Sursă: Jurnalul.ro

 

Afisari: 419
Autor: Șerban Cionoff
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 

Nu sunt comentarii.
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci

Colaboratori

Ciprian Chirvasiu, Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, FiriÈ›ă Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Marius Dumitru, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter