Se încarcă pagina ...

Câteva reflectii despre UZPR si "ziaristii cinstiti"

Data publicarii: 15.08.2017 22:32:00

La câte probleme avem cu toÈ›ii, doar scandalul din UZPR (Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România - pentru cei care nu È™tiu) ne mai lipsea.

 

Substratul acestei oÈ›ăreli de prost gust, modul în care el a fost instrumentat cu o extraordinară È™tiinÈ›ă a strategiei È™i tacticii manipulării, ca È™i consecinÈ›ele lui grave au fost excelent expuse în luările de poziÈ›ie sobre, concise, precise, ponderate È™i civilizate semnate de confraÈ›ii Miron Manega È™i Șerban Cionoff. Merită citite cu mare atenÈ›ie.

           

Eu îmi propun, în cele ce urmează, să atrag atenÈ›ia asupra unor detalii privind acuzele aduse preÈ™edintelui Doru Dinu Glăvan în legătură cu acÈ›iunile întreprinse de domnia sa în legătură cu eliberarea adeverinÈ›elor prin care ziariÈ™tii pensionari pot solicita Casei de Pensii acordarea îndemnizaÈ›iei în valoare de 50% din pensie, în baza Legii nr.8/2006 prin care È™i ziariÈ™tii au căpătat statut de creatori, la fel ca scriitorii, oamenii de teatru, muzicienii, artiÈ™tii plastici.

           

Dar, pentru că cei care îi dezavuează pe „puciÈ™tii” care îl atacă furibund pe Doru Dinu Glăvan au fost acuzaÈ›i că sunt cu toÈ›ii oamenii preÈ™edintelui incriminat, că îi sunt îndatoraÈ›i pentru ceva È™i sunt   mână-n mână cu el, consider necesar, ca înainte de a intra în subiect, să fac o precizare: eu nu am beneficiat de absolut nimic din faptul că sunt membru al UZPR È™i nici nu voi beneficia. Sunt membru al Uniunii Scriitorilor, al Uniunii Teatrale din România (UNITER) È™i al AsociaÈ›iei InternaÈ›ionale a Criticilor de Teatru (AICT), primesc prin UNITER o IndemnizaÈ›ie de Merit mai mare decât indemnizaÈ›ia de la care a pornit acest nedemn scandal, meritele mele au fost deja recunoscute prin „Premiul pentru întreaga activitate de critic È™i istoric teatral” acordat de UNITER È™i prin Ordinul „Meritul Cultural” acordat de PreÈ™edintele României.

 

Nu am ce să aÈ™tept de la UZPR. M-am înscris în UZPR pentru că am apreciat activitatea pe care Uniunea o desfăÈ™oară de când Doru Dinu Glăvan a fost ales în fruntea ei, notorietatea ei crescând exponenÈ›ial în acest timp, È™i consider că – după ce am publicat în reviste culturale È™i ziare cotidiene, după ce am prezentat la posturi de radio È™i TV mii de cronici teatrale È™i cinematografice, interviuri, articole de analiză È™i de sinteză pe probleme culturale - este normal È™i o onoare să fiu alături de unii dintre cei mai buni ziariÈ™ti din România. Deci, nu sunt È™i nu am fost „omul lui Doru Dinu Glăvan”, nu l-am vizitat niciodată acasă, nu am participat cu el la nici un chef, ne-am întâlnit doar în Studioul de radio ReÈ™iÈ›a, la sediul UZP, sau la diverse manifestări culturale È™i ziaristice.

           

ObservaÈ›iile pe care le am de făcut  trebuie să le încep prin a face o foarte succintă prezentare a istoriei UZP, pentru că aceasta ne va ajuta să înÈ›elegem ulterior câteva lucruri extrem de importante. Chiar esenÈ›iale.

           

UZP a luat fiinÈ›ă la 11 ianuarie 1919, pentru a uni într-o singură mare familie profesională pe toÈ›i ziariÈ™tii din România Mare. Activitatea Uniunii s-a dezvoltat an de an. În 1937, când regele Carol II a suprimat multe ziare, asociaÈ›ii È™i sindicate, reunind toate organizaÈ›iile profesionale în Frontul RenaÈ™terii NaÈ›ionale, UZP a scăpat, deoarece era membră a FederaÈ›iei InternaÈ›ionale a ZiariÈ™tilor cu sediul la Paris, iar regele nu voia să se pună rău cu un for internaÈ›ional atât de puternic È™i de influent. A scăpat, dar a devenit inactivă.

 

În 1943, Uniunea, deÈ™i tot inactivă, a fost suspendată de guvernul Antonescu pentru că a refuzat să-i excludă din rândurile sale pe ziariÈ™tii care au publicat în presa de stânga È™i pe cei care erau evrei. A fost reactivată în 1945 sub titulatura „ZiariÈ™tii AsociaÈ›i”. În 1955 a primit denumirea de Uniunea ZiariÈ™tilor, pentru ca în 1990 să revină la denumirea iniÈ›ială. Semnificativ este faptul că niciodată când È™i-a reluat activitatea întreruptă sau suspendată, nici în 1945, nici în 1955, nici în 1990, deÈ™i de fiecare dată a trebuit reînscrisă din nou la tribunal în Registrul AsociaÈ›iilor È™i FundaÈ›iilor, nu s-a considerat că este vorba de o nouă asociaÈ›ie. S-a apreciat de fiecare dată că este vorba de aceeaÈ™i Uniune a ZiariÈ™tilor înfiinÈ›ată în 1919, în a cărei vechime intră inclusiv anii în care nu a activat.

           

Și acum să revenim la prezent.

La 1 aprilie 2017, la Adunarea Generală de la Vidraru, s-au aprobat criteriile pe baza cărora se aprobă dosarele pensionarilor care solicită indemnizaÈ›ia aprobată prin Legea nr.8/2006. Între aceste criterii figurează È™i obligativitatea de a avea o vechime neîntreruptă de 5 ani în UZPR.

           

Nu înÈ›eleg de ce s-a stabilit acest criteriu, din moment ce legea nu prevede nicio vechime în Uniunea de creaÈ›ie din care trebuie să facă parte solicitantul. Nici pensia È™i nici această indemnizaÈ›ie nu se acordă pentru că eÈ™ti membru al respectivei Uniuni, ci pentru că ai fost ziarist. Trebuie să fii membru al Uniunii doar pentru a exista un for profesional care să ateste calitatea ta de ziarist. Din câte È™tiu, nici una dintre celelalte Uniuni ai cărei membri beneficiază de prevederile Legii nr.8/2006 nu a stabilit un asemenea criteriu de vechime în Uniunea respectivă. Dar, evident, din moment ce el (criteriul) există, trebuie respectat.

 

Problema este, însă, cum se stabileÈ™te această vechime. Există ziariÈ™ti pensionari care au fost membri ai Uniunii noastre până în 1990, dar nu s-au mai reînscris ulterior. AlÈ›ii s-au reînscris, dar după pensionare n-au mai plătit cotizaÈ›ia. ToÈ›i aceÈ™tia au mulÈ›i ani vechime în UZPR, dar la un moment dat È™i-au suspendat calitatea de membru, aÈ™a cum È™i UZP-ul, în câteva momente din existenÈ›a sa, È™i-a suspendat activitatea, dar vechimea ei a rămas. Tot aÈ™a, È™i cei care se reînscriu acum în UZP, de fapt îÈ™i reiau calitatea de membru È™i trebuie să beneficieze de întreaga vechime pe care o au în UZPR, indiferent în ce perioadă au câÈ™tigat-o.

           

Da, cel care nu a fost niciodată membru UZPR, acela nu-È™i poate cumpăra vechimea plătind cotizaÈ›ia pe 5 ani. Și consider că preÈ™edintele Doru Dinu Glăvan a greÈ™it numai È™i numai în cazurile în care a semnat adeverinÈ›e pentru cei aflaÈ›i în această situaÈ›ie. Dar mai consider necesar È™i ca obligativitatea vechimii în UZPR să fie imediat eliminată È™i orice ziarist pensionar, care se înscrie în UZP, să poată beneficia imediat È™i necondiÈ›ionat de indemnizaÈ›ie, aÈ™a cum se întîmplă cu noii membrii ai celorlalte Uniuni de creaÈ›ie.

           

O idee susÈ›inută de Comisia de atestare, cu care nu pot fi de acord, este aceea că ziarist profesionist (deci care să poată beneficia de indemnizaÈ›ie) este doar acela care a fost încadrat în muncă la un organ de presă. Este o idee absurdă. Pretutindeni în lume, inclusiv în România, au fost È™i sunt mari ziariÈ™ti, unii chiar celebri, care nu au fost niciodată angajaÈ›i  într-o redacÈ›ie. Asta nu înseamnă că ei sunt, sau au fost niÈ™te amatori, că pentru ei ziaristica este sau a fost, cum afirmă Comisia de atestare, doar un hobby. De multe ori ei sunt mult mai profesioniÈ™ti decât cei angajaÈ›i, pentru că profesionalismul nu È›i-l conferă calitatea de angajat, ci valoarea cu care îÈ›i exersezi activitatea de ziarist.

 

Se pare că membrii acestei comisii È™i cei care le È›in isonul nu au auzit încă de ziariÈ™tii freelancer. DicÈ›ionarul esenÈ›ial de neologisme al limbii române, întocmit de trei cercetători È™tiinÈ›ifici ai Institutului de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române, apărut în anul 2009 la Editura Corint din BucureÈ™ti, defineÈ™te freelancerul ca fiind „colaborator (extern) la un ziar, la un post de radio sau la televiziune”.

 

Pe internet există însă o prezentare exhaustivă a freelancerului, de aproximativ 4 pagini A4, din care voi cita doar fraza introductivă: „Jurnalistul freelancer e pe cont propriu, lucrează pentru una sau mai multe redacÈ›ii în acelaÈ™i timp, dar nu este angajat (sublinierea mea) È™i nu lucrează full-time. Este propriul manager, îÈ™i organizează timpul (aproape) aÈ™a cum crede de cuviinÈ›ă, iar banii pe care îi câÈ™tigă depind de cât de mult È™i cât de bine munceÈ™te”. Cât priveÈ™te pe cei care sunt îngrijoraÈ›i că nu se È™tie dacă un asemenea om a contribuit sau nu la fondul de pensii, vreau să-i liniÈ™tesc: dacă primeÈ™te pensie, înseamnă că a contribuit. Iar cum indemnizaÈ›ia se plăteÈ™te prin Casa de Pensii, pe cuponul de pensie, o primeÈ™te doar cel care primeÈ™te pensie.

           

Și încă ceva: primul preÈ™edinte al UZPR, ales în această funcÈ›ie în unanimitate de cei 50 de ziariÈ™ti care au înfiinÈ›at Uniunea în 1919, Heinric St. Streitman, nu a fost niciodată angajat în vreo redacÈ›ie. Consilier în Ministerul de Externe, era un mare om de cultură, admirat È™i respectat de toÈ›i ziariÈ™tii pentru articolele sale extraordinare publicate în multe ziare È™i reviste importante, era licenÈ›iat în filozofie È™i doctor în È™tiinÈ›e fizico-chimice, avea o librărie celebră care era È™i o veritabilă galerie de artă. Dar, repet, nu a fost niciodată angajat într-o redacÈ›ie. Actuala noastră Comisie de atestare i-ar fi respins cererea de intrare în Uniune. O asemenea comisie, formată din oameni reduÈ™i la minte È™i necunoscători ai realităÈ›ilor din lumea jurnalistică, îndrăznesc să îl  judece pe Doru Dinu Glăvan? Și permiteÈ›i-mi o întrebare, nu retorică ci concretă, domnilor membri ai Comisiei de atestare: îl excludeÈ›i din UZPR pe domnul general Mircea Chelaru? E adevărat că domnia sa scrie excelent, dar nu a fost niciodată angajat  într-o redacÈ›ie!

           

Domnul colonel Ion Petrescu, tartorul puciÈ™tilor anti-Glăvan, care, probabil, se È™i vede înscăunat preÈ™edinte al UZPR, scrie printre altele - într-un text cu multe acorduri incorecte, cu greÈ™eli de limbă È™i ortografie - că „cetăÈ›eanul Glăvan […] a pus jurnaliÈ™ti informaÈ›i unilateral, tendenÈ›ios, să îi denigreze pe cei care au decis să stopeze abuzurile sale”. De unde È™tiÈ›i, domnule colonel cu cine a vorbit domnul preÈ™edinte Glăvan È™i ce le-a spus interlocutorilor săi? De ce credeÈ›i că cei care îi „denigrează” pe È›uÈ›ării dumneavoastră nu au păreri proprii? De ce consideraÈ›i că toată suflarea jurnalistică trebuie să fie alături de dumneavostră împotriva lui Doru Dinu Glăvan? Nu credeÈ›i că prea vă consideraÈ›i mare È™i tare È™i asta aduce a paranoia?

           

În finalul diatribei sale, domnul colonel Petrescu transcrie opinii primite de la alÈ›ii, opinii anti-Glăvan, bine-nÈ›eleles. Mă întreb însă, de unde È™tiu aceÈ™ti „ziariÈ™ti cinstiÈ›i” (cum îi defineÈ™te domnul colonel) despre presupusele abuzuri ale lui DDG, despre faptele petrecute în È™edinÈ›ele Consiliului Director, despre ce conÈ›in înregistrările audio realizate cu acele prilejuri, despre cele afirmate de DDG în respectivele È™edinÈ›e care nu au fost publice, despre felul cum au votat membrii Consiliului Director, despre cât de adevărate sau manipulate È™i exagerate sunt acuzele din referatul prezentat de Comisia de atestare? Oare nu tocmai de la domnul colonel È™i acoliÈ›ii săi? Domnul Petrescu È™i ai lui fac precum hoÈ›ul care strigă în gura mare „HoÈ›iiiii !!!”

           

AceÈ™ti domni sunt nemulÈ›umiÈ›i È™i de unele prevederi ale Statutului È™i îl acuză pe preÈ™edintele Doru Dinu Glăvan că „a modificat pe ascuns Statutul”. Cum pe ascuns, domnule colonel? Statutul valabil astăzi a fost adoptat de Adunarea Generală de la Vidraru È™i este semnat (È™i) de secretarul general al UZPR, domnul colonel Adrian Fulea, mâna dumneavoastră dreaptă. Deci?

           

Asemenea oameni fără conÈ™tiinÈ›ă, mincinoÈ™i È™i manipulatori, încearcă să-l demită pe preÈ™edintele Doru Dinu Glăvan, dar nu pentru că vor binele UZPR (cum se străduiesc ei din răsputeri să ne convingă), ci, pur È™i simplu, pentru a accede ei la conducerea Uniunii.

 

Afisari: 995
Autor: Zeno Fodor
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 

Nu sunt comentarii.
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci

Colaboratori

Ciprian Chirvasiu, Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, FiriÈ›ă Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Marius Dumitru, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter