Se încarcă pagina ...

COMUNICATELE UZPR privind manifestatiile din Piata Victoriei

Data publicarii: 15.08.2018 13:35:00


 

Vineri, 10.08.2018, ora  21.15

 

În calitatea sa de parte activă È™i responsabilă a societăÈ›ii civile, Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România ia act cu speranÈ›ă È™i, în acelaÈ™i timp, cu îngrijorare, de evenimentele din PiaÈ›a Victoriei, care au luat o turnură violentă dar, după părerea noastră, deloc surprinzătoare. Din experienÈ›a manifestaÈ›iilor din anii trecuÈ›i, È™tim că nu tot ceea ce se vede este adevărat. De aceea avem îndoieli mari că violenÈ›ele care, chipurile, ar fi fost declanÈ™ate de protestatari, chiar au fost declanÈ™ate de aceÈ™tia. De regulă, în asemenea evenimente de masă, se găsesc întotdeauna grupuri agresive infiltrate care, de cele mai multe ori, deturnează sensul manifestaÈ›iilor.


Suntem îngrijoraÈ›i de riscurile la care se expun manifestanÈ›ii, dar salutăm această primă implicare a diasporei în viaÈ›a cetăÈ›ii. Faptul că, deÈ™i acolo unde au emigrat, au locuri stabile de muncă, au venit totuÈ™i, de la mii de kilometri distanÈ›ă, să-È™i exprime atitudinea faÈ›ă de prestaÈ›ia politică lamentabilă a celor care conduc destinele României, dovedeÈ™te că nu È™i-au pierdut încă identitatea. Ceea ce este lăudabil È™i încurajator pentru cei rămaÈ™i în È›ară, căci diaspora, în acest moment, reprezintă seva cea mai activă È™i mai numeroasă a populaÈ›iei României. Revenirea activă a românilor din străinătate evocă oarecum generaÈ›ia paÈ™optistă, care a creat România modernă după ce s-a È™colit în străinătate È™i a căpătat experienÈ›a democraÈ›iei apusene.


Ne exprimăm însă regretul că niciuna din manifestaÈ›iile desfăÈ™urate în România până acum, inclusiv cea de astăzi, nu a avut în spate un proiect de reconstrucÈ›ie socială, politică È™i economică a României. Au fost simple răbufniri sociale, legitime, bineînÈ›eles, dar fără soluÈ›ii. Pe de altă parte, în România, democraÈ›ia participativă este, practic, interzisă prin ConstituÈ›ie. Căci, deÈ™i la Articolul 1 (1) este garantat referendumul ca formă directă de manifestare a suveranităÈ›ii, aceeaÈ™i ConstituÈ›ie, la Articolul 61, anulează posibilitatea referendumului prin precizarea: „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”.
 

 

Deci referendumul, ca formă de manifestare a democraÈ›iei participative, este doar un simulacru constituÈ›ional bine gândit. În aceste condiÈ›ii, numai schimbarea ConstituÈ›iei poate face loc unei democraÈ›ii autentice, protestele nefiind o soluÈ›ie dacă societatea civilă nu se organizează pe baza unui proiect.


Dar faptul că românii din diaspora au avut determinarea de a se implica direct în viaÈ›a cetăÈ›ii reprezintă un prim pas spre eliberarea României din captivitatea în falsei democraÈ›ii. Altfel spus, un prim pas spre o unire autentică. Acum, în Anul Centenarului.
Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România salută acest pas fundamental.
 

 

Sâmbătă, 11.08.2018, ora  1.00

 

În completarea comunicatului publicat în urmă cu câteva ore, Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România condamnă cu fermitate modul provocator È™i manipulatoriu în care trupele de jandarmi au gestionat situaÈ›ia din PiaÈ›a Victoriei, ceea ce a dus la escaladarea, fără precedent în ultimii ani, a unei violenÈ›e absolut inutile. Considerăm că Guvernul României a dat cea mai concludentă probă a incompetenÈ›ei È™i urii nejustificate,  împotriva unor oameni veniÈ›i de la mii de kilometri să protesteze paÈ™nic în È›ara lor, pentru poporul lor. O asemenea ruÈ™ine naÈ›ională, transmisă în direct de toate televiziunile lumii, nu a mai existat în România, din iunie 1990. Pentru cei care-È™i mai amintesc, modul în care au acÈ›ionat minerii la momentul acela seamănă izbitor cu acÈ›iunile jandarmilor din această seară, cu precizarea că instrumentele de represiune s-au perfecÈ›ionat între timp.


Este uimitoare orbirea sau refuzul de a vedea, al Ministerului de Interne, al Jandarmeriei È™i al întregului Guvern, cât de evident este, pentru orice om care gândeÈ™te logic, scenariul grosolan al întregii manipulări. Este descalificant chiar È™i faptul de a crede că cineva poate accepta, ca reală, variantă oficială a acestui scenariu.
Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti salută promptitudinea PreÈ™edintelui României È™i mesajul său oficial, È™i aÈ™teptă convocarea urgentă, de către acesta, a Consiliului Suprem de Apărare a Èšării.


Atragem prieteneÈ™te atenÈ›ia colegilor din presă, membri sau nemembri ai UZPR, că situaÈ›ia este de o gravitate maximă È™i se impune o abordare lucidă È™i responsabilă a faptelor È™i evenimentelor, orice exces È™i orice eludare a adevărului fiind nocivă È™i perturbatoare. Recomandăm luciditate, corectitudine, prudenÈ›ă È™i onestitate profesională.

 

Sâmbătă, 11.08.2018, ora  20.00 

 

Revenim cu unele precizări la comunicatele recente ale Uniunii ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România, în legătură cu protestele din PiaÈ›a Victoriei. O facem pentru a nu mai avea nimeni, niciun dubiu în privinÈ›a rolului È™i rostului Uniunii ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România în viaÈ›a cetăÈ›ii.


UZPR susÈ›ine legea, legalitatea È™i legitimitatea. Uneori, sub presiunea evenimentelor, e greu să faci distincÈ›ie între acestea È™i opusul lor. Avem însă, ca repere de evaluare, onestitatea profesională, răspunderea personală È™i, mai ales, loialitatea faÈ›ă de È›ara È™i de poporul tău. Nu suntem plătiÈ›i pentru asta, este o opÈ›iune voluntară. Avem însă legitimitatea de a pretinde această loialitate celor pentru care ea este obligaÈ›ie de serviciu, întrucât pentru asta sunt plătiÈ›i de cetăÈ›eni. De aceea, când împotriva poporului român, sau a unei părÈ›i din el, se produc violenÈ›e de genul celor recente, obligaÈ›ia morală È™i profesională a oricărui ziarist – care nu e mercenar – este de a i se alătura. Este ceva ce nu se poate negocia, nici chiar atunci când însuÈ™i statul român, direct sau prin instituÈ›iile sale, este cel care comite violenÈ›a împotriva cetăÈ›enilor săi.


UZPR nu este un ONG de operetă sau de panoplie, este parte componentă vie a acestui popor È™i a acestei È›ări. Statul nu este decât o instituÈ›ie. Jandarmeria Română, de asemenea. Ceea ce a făcut însă Jandarmeria Română în seară zilei de 10.08.2018 este în afara oricărei justificări morale, sociale sau de orice natură posibilă.
NiÈ™te români din diaspora, cetăÈ›eni, ca È™i noi, ai aceleiaÈ™i È›ări, au venit la BucureÈ™ti să-È™i exprime democratic dezacordul faÈ›ă de conducerea actuală a României. Este dreptul lor, este dreptul democratic È™i constituÈ›ional al oricărui cetăÈ›ean al patriei sale.


Nu È™tim – È™i nici nu ne antepronunÈ›ăm – cine È™i de la ce nivel poartă vină. Noi facem o judecată de conÈ™tiinÈ›a in rem asupra faptelor. Iar faptele au fost revoltătoare. Și cerem Parchetului General È™i JustiÈ›iei să facă lumină în acest caz tulbure È™i ruÈ™inos care ne descalifică în faÈ›a întregii Europe È™i a lumii. Atât în ceea ce-i priveşte pe jandarmi cât şi pe provocatorii lor. Și, dacă se poate, în regim de urgenÈ›ă, nu în 30 de ani, ca în cazul Mineriadei.


Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România este o uniune de creaÈ›ie È™i de utilitate publică (È™i de conÈ™tiinÈ›a publică, am putea adaugă) care nu face niciun joc politic, nu are partipriuri în acest sens È™i nu înÈ›elege să abdice de la clauza de conÈ™tiinÈ›ă a profesiei de ziarist. Și atâta timp cât în această Uniune va există conÈ™tiinÈ›ă, UZPR va fi alături de faptele altora, oricine ar fi ei, persoane sau instituÈ›ii, pe care le considerăm loiale cetăÈ›enilor români È™i democraÈ›iei.


Această atitudine, care are, de fapt, valoare de crez, este expresia noastră, a Uniunii Ziariştior ProfesioniÈ™ti din România, faÈ›ă de orice semen al nostru, de oriunde ar fi el pe acest pământ. Și reÈ›inem, ca îndemn la această atitudine, cuvintele lui John Donne, alese de Ernest Hemingwai ca moto la romanul său “Pentru cine bat clopotele”:
„Niciun om pe lume nu-i doar un ostrov, stingher È™i de sine stătător; fiece om este o bucată din continent, o părticică din întregul cel de căpetenie; dacă marea îi smulge cu valurile un bulgăre, Europa e împuÈ›inată, aÈ™a cum ar fi orice limbă de pămînt, sau moÈ™ia ta ori a prietenilor tăi; moartea oricărui om mă vatămă pe mine, fiindcă mă aflu cuprins în omenire. Și, de aceea, niciodată să nu faci întrebarea pentru cine bat clopotele; pentru tine bat.”
  

 

Miercuri, 15.08.2018 

 

EvoluÈ›ia dezvăluirilor, voluntare È™i involuntare, în legătură cu violenÈ›ele comise de jandarmi în 10.08.2018 împotriva protestatarilor din PiaÈ›a Victoriei, confirmă corectitudinea poziÈ›iei prompte a Uniunii ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti faÈ›ă de acest derapaj incalificabil. Dacă le acceptăm, dacă tăcem, suntem la fel de vinovaÈ›i ca È™i cei care au lovit. Mai ales că printre cei agresaÈ›i au fost È™i ziariÈ™ti. Și români, È™i străini (reporterul Cristian Popa şi operatorul Cristi Ban, ambii de la Digi 24, fotoreporterul Silviu Matei de la Agerpres, jurnalistul Robert Mihăilescu de la HotNews, Ioana Moldovan, fotojurnalist Documentaria.ro, Cristi Ștefănescu, corespondent DW, un cameraman È™i un reporter al televiziunii austriece de stat etc.).

 

Agresarea jurnaliÈ™tilor a stârnit reacÈ›ia Dlui Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, al cărui punct de vedere îl împărtăÈ™im: „Condamnăm puternic violenţele de la Bucureşti, în cursul cărora au fost răniţi mulţi demonstranţi şi jurnalişti. Aşteptăm clarificări. […]. Libertatea de exprimare, ca È™i libertatea presei, sunt libertăÈ›i fundamentale ale Uniunii Europene care trebuie apărate necondiÈ›ionat”

 

Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România îÈ™i reafirmă atitudinea de condamnare a violenÈ›elor nejustificate È™i, în consens cu sesizarea adresată Consiliului Europei de Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, cere imperios instituÈ›iilor statului, de această dată, dreptate pentru jurnaliÈ™tii agresaÈ›i. Tratamentul antieuropean È™i antiuman aplicat acestora de către trupele de jandarmi cere o minimă copmpensaÈ›ie. Altfel, nesancÈ›ionată, această situaÈ›ie creează un precedent periculos È™i, în consecinÈ›ă, repetarea ei.

 

Indiferent cine au fost vinovaÈ›ii, JustiÈ›ia trebuie să-È™i facă datoria urgent, pentru că altfel escaladarea tensiunilor publice È™i a efectelor lor colaterale nu se va opri. Se va ajunge, printre altele, la diabolizări publice nedrepte, care vor deturna sensul adevărului È™i vor accentua radicalizarea „taberelor”.

Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România îÈ™i exprimă îngrijorarea faÈ›ă de această situaÈ›ie extrem de gravă, atât prin coordonatele ei punctuale, cât È™i prin iminenÈ›a unor consecinÈ›e cel puÈ›in la fel de grave. 

 

Miercuri, 15.08.2018


UZPR alertează instituÈ›iile internaÈ›ionale de presă în legătură cu agresarea jurnaliÈ™tilor de către Jandarmerie

 

Având în vedere gravitatea agresiunilor comise împotriva jurnaliÈ™tilor care transmiteau de la mitingul Diasporei, din 10 august 2018, Uniunea ZiariÈ™tilor profesioniÈ™ti din România a alertat numeroase organisme de presă internaÈ›ionale, precum È™i pe partenerii media de peste hotare, în legătură cu necesitatea ca JustiÈ›ia din România să acÈ›ioneze prompt pentru pedepsirea celor vinovaÈ›i de actele violente respective, precum È™i a celor care le-au comandat.


Reiterăm faptul că UZPR condamnă cu fermitate aceste acte inadmisibile într-o societate europeană È™i democratică, în care reprezentanÈ›ii mass-media au dreptul să-È™i facă meseria de a informa publicul fără să fie ameninÈ›aÈ›i sau agresaÈ›i de forÈ›ele de ordine ale statului.

 

Union of Professional Journalists in Romania calls for justice for the journalists aggressed in Victory Square 

Union of Professional Journalists in Romania is firmly condemning the violent clashes in Bucharest, which left many journalists injured, on Friday evening, August 10th.

 

Romanian gendarmes assaulted and verbally attacked with no reason journalists covering the protest around Victoriei Square, in Bucharest. The evolution of the acts, voluntary and involuntary, committed by the gendarmes on August 10, 2018 against the protestors in Victoriei Square confirms the correctness of the prompt position of the Union of Professional Journalists in Romania regarding this slippage. If we accept them, if we are silent, we are as guilty as those who have struck. Especially given the fact that among the aggressed were journalists: reporter Cristian Popa and operator Cristi Ban, both from Digi 24, reporter Silviu Matei from Agerpres, journalist Robert Mihăilescu from HotNews, Ioana Moldovan, photojournalist Documentaria.ro, Cristi Ştefănescu.


The Union of Professional Journalists in Romania reaffirms its attitude towards the condemnation of unwarranted violence and, in consensus with the Council of Europe’s referral to the International Federation of Journalists and the European Federation of Journalists, urges the state institutions – and especially the Justice system – to act. Anti-European and anti-human treatment applied to journalists by gendarm troops requires a response and a minimum of compensation. Otherwise, unanswered, this situation creates a dangerous precedent and, consequently, its repetition.


Justice must do its job urgently, or the escalation of public tensions and their collateral effects will not stop, but in fact it might, among other things, lead to unjust public delinquencies that will divert the sense of truth and will accentuate the radicalization in Romanian society.
The Union of Professional Journalists in Romania is expressing its concern about this extremely serious situation, both through its punctual coordinates and the imminence of serious consequences. Therefore, we have alerted international press organisations and media parteners abroad concerning the atitude towards journalists who were just doinig their job of informing the public.

UNION OF PROFESSIONAL JOURNALISTS IN ROMANIA

 

Clubul de Presă Bruxelles Europa
Centrul Internațional pentru Jurnaliști
Institutul InternaÈ›ional de Presă
FederaÈ›ia Europeană a JurnaliÈ™tilor
Uniunea Ziariștilor din Bulgaria
Uniunea Ziariștilor Cotidienelor din Atena
Asociația Jurnaliștilor Independenți din Serbia
Asociația Jurnaliștilor din Polonia
Uniunea Ziariștilor din Austria
Asociația Ziariștilor din Letonia
Asociația Jurnaliștilor din Lituania
Uniunea Ziariștilor din Estonia

 

UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA

 

Afisari: 484
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 
Nume: Mitel (Aug, Wed 15, 2018 / 20:59)
Cu ceva ani in urmă , cred că era 2008 , în piaÈ›a Syntagma a Atenei , la un protest în ziua de 6 decembrie , un tinar de 16 ani È™i-a pierdut viaÈ›a . Un glonte ! Comandantul poliÈ›iei era Pavlopoulos , cel cu parul alb . Nimeni altul decât actualul preÈ™edinte al È›ării ! AÈ™a că ...
Nume: TARABOSSTES (Aug, Wed 15, 2018 / 21:52)
Salut initiativa de a sesiza colegii din strainatate cu privire la abuzurile Jandarmeriei!
Actiunea in instanta trebuie luata impotriva MAI caci, Jandarmeria este -precum Politia, Politia de Frontiera, un departament din structura militara a MAI!
Daca exista azi probe ce incrimineaza abuzul, eu detin probe ce incrimineaza MAI ca autor al faptelor de tortura!
Va voi pune la dispozitie aceste probe spre a le atasa demersului dvs!
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci

Colaboratori

Ciprian Chirvasiu, Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, FiriÈ›ă Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Marius Dumitru, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter