Se încarcă pagina ...

CU PRILEJUL ZILEI MONDIALE A LIBERTĂTII PRESEI: Declaratia de principii a Uniunii Ziaristilor Profesionisti din România

Data publicarii: 03.05.2018 22:03:00

 

3 mai 2018

Cine suntem, ce vrem și de ce

 

CINE SUNTEM

 

            Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România este o organizaÈ›ie profesională din care fac È™i pot face parte jurnaliÈ™ti cetăÈ›eni români indiferent de etnie È™i jurnaliÈ™ti etnici români din toată lumea, indiferent de È›ara în care se află, dacă aderă la principiile È™i statutul UZPR.

            Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România este parte activă a societăÈ›ii civile È™i, în acest sens, îÈ™i asumă, ca misiune socială, prin membrii săi, rolul de avertizor public asupra derapajelor politice, morale, economice È™i juridice ale factorilor decidenÈ›i, ca È™i pe acela de promotor al ideilor mari È™i constructive venite din mediul social, care pot conduce la progresul de orice fel al României.

            Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România este cea mai coerentă È™i mai numeroasă organizaÈ›ie de breaslă din România, care luptă pentru drepturile sociale ale tuturor românilor, ale jurnaliÈ™tilor în general È™i ale membrilor săi în special. Este, de altfel, singura organizaÈ›ie de breaslă cu statut de uniune de creaÈ›ie È™i utilitate publică.

 

CE NE DEFINEȘTE

 

1. Ceea ce defineÈ™te primordial È™i fundamental Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România, ca parte a societăÈ›ii civile româneÈ™ti, este PATRIOTISMUL.

2. Ca un corolar al acestei caracteristici de bază, Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România se defineÈ™te prin ataÈ™amentul faÈ›ă de sistemul de valori identitare care au făcut posibilă persistenÈ›a È™i supravieÈ›uirea poporului român într-o istorie ostilă, promovarea în spaÈ›iul public a acestor valori, ca părÈ›i componente È™i organice ale valorilor europene È™i universale. În viziunea UZPR, valorile naÈ›ionale È™i cele europene nu sunt opozabile, ci complementare.

3. Întrucât jurnalistul este formator de opinie, cu toate responsabilităÈ›ile ce decurg din această caracteristică - È™i ca o contrapondere la mercenariatul cronic care subminează onoarea È™i misiunea presei în societate - Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România  luptă pentru resuscitarea CLAUZEI DE CONȘTIINÈšĂ a practicii profesionale È™i recuperarea demnităÈ›ii de jurnalist. De aceea, UZPR È™i-a ales ca simbol/model tutelar al breslei pe jurnalistul MIHAI EMINESCU, care a fost nu numai „omul deplin al culturii române” (Constantin Noica), ci È™i modelul deontologic tutelar, conÈ™tiinÈ›a supremă a meseriei de jurnalist.

4. Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România se defineÈ™te, de asemenea, prin rezistenÈ›a fermă la presiunile de orice fel care vizează deznaÈ›ionalizarea È™i dezintegrarea teritorială a României, ca È™i prin respingerea categorică a tendinÈ›elor de modificare a articolului 1 alin. 1. din ConstituÈ›ie („România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil”).

 

DIRECÈšII DE ACTIVITATE

 

1. Mobilizarea societăÈ›ii civile, a specialiÈ™tilor (istorici, sociologi, juriÈ™ti etc.) pentru dezbaterea È™i clarificarea, în cadru organizat È™i cu largă expunere publică, a unor probleme sensibile care frământă opinia colectivă actuală, intoxicată adesea de idei false sau abordări excesive: adevărul istoric complet despre Marea Unire, problema reîntregirii, adevărul despre miÈ™carea legionară, meritele È™i vinovăÈ›iile unor mari personalităÈ›i din perioada interbelică È™i din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial (Mircea Vulcănescu, Valeriu Gafencu, Mihail Manoilescu, Petre ÈšuÈ›ea, Mircea Eliade, MareÈ™alul Ion Antonescu etc.). UZPR propune, susÈ›ine È™i se angajează să modereze organizarea unor procese publice făcute de specialiÈ™ti români È™i străini, pentru lămurirea, odată pentru totdeauna, a acestor laturi obscure ale istoriei noastre relativ recente.

2. Implementarea activă a membrilor UZPR (organizaÈ›i în grupuri, colective de iniÈ›iativă etc.) în proiecte finanÈ›ate de guvern sau de Uniunea Europeană, proiecte care vor fi susÈ›inute de UZPR prin autoritatea sa, dar ai căror beneficiari vor fi, în totalitate, iniÈ›iatorii È™i organizatorii.

3. Implicarea membrilor UZPR în acÈ›iuni comune de socializare „ludică”, prin organizarea de concursuri, expoziÈ›ii foto sau de caricatură, team building, întâlniri bazate pe afinităÈ›i de orice fel, cluburi etc., pentru a „vasculariza” cât mai mult comunicarea între membrii Uniunii.

4. Mobilizarea jurnaliÈ™tilor tineri (prin întâlniri, prelegeri, dezbateri etc. organizate la facultăÈ›ile de jurnalism) în acÈ›iuni specifice UZPR, scopul fiind înscrierea acestora în UZPR. TinereÈ›ea nu reprezintă, în accepÈ›ia Uniunii, o valoare în sine (aÈ™a cum nici senectutea nu reprezintă o valoare în sine), dar este nevoie de întinerirea Uniunii, pentru a putea asigura conservarea È™i continuitatea aceluiaÈ™i sistem de valori care definesc UZPR. Aceste acÈ›iuni de „desant” se pot organiza nu doar la nivel central, ci È™i la nivel regional, prin filiale sau grupuri, acolo unde există centre universitare.

5. Participarea activă a UZPR la marile evenimente comemorative ale naÈ›iunii È™i poporului român, cu proiecte È™i inÈ›iative care să contribuie la reînarmarea mentală a cetăÈ›enilor români, prin reactivarea arsenalului de valori naÈ›ionale, interzise, denigrate, ascunse sau ignorate voit.

Acestea ar fi, în rezumat, reperele care definesc È™i legitimează existenÈ›a, în spaÈ›iul public, a Uniunii ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România, ca ferment activ al societăÈ›ii româneÈ™ti È™i, în egală măsură, ca uniune de creaÈ›ie È™i utilitate publică. Textul prezentat mai sus este o sinteză preliminară realizată de Consiliul Director al UZPR, în urma propunerilor făcute de membrii Uniunii, ca urmare a hotărârii aprobate în Adunarea Generală din 24.03.2018.

AÈ™teptăm completări, obiecÈ›ii È™i comentarii la propunerea noastră astfel formulată.

 

CONSILIUL DIRECTOR AL UZPR

 

Afisari: 417
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 

Nu sunt comentarii.
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci

Colaboratori

Ciprian Chirvasiu, Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, FiriÈ›ă Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Marius Dumitru, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter