Se încarcă pagina ...

INTERVIU. Ion Coja despre mutarea Israelului în România: "Nu este exod, e invazie!"

Data publicarii: 08.11.2019 20:05:00

 

Articol apărut în numărul 51 al revistei „CERTITUDINEA”

 

 

În 2001, la o conferinÈ›ă È›inută la sala Dalles, profesorul Ion Coja  a afirmat că în România au fost încetăÈ›eniÈ›i 500.000 (cinci sute de mii) de evrei, în mare taină, fără să se publice nimic despre această veritabilă invazie. Nici un oficial nu a intervenit să-l pună la punct, să dezmintă această informaÈ›ie È™i să liniÈ™tească opinia publică! ExplicaÈ›ia dată de Ion Coja la această nefirească muÈ›enie a autorităÈ›ilor în drept È™i a presei a fost următorul: „Noi nu mai avem opinie publică, aÈ™a că nu era nimic de liniÈ™tit… În mod normal trebuia să reacÈ›ioneze ziarele! Să-mi ceară dovezi È™i amănunte sau să mă ia la rost că alarmez lumea. Am aÈ™teptat reacÈ›ia autorităÈ›ilor È™i a ziarelor ca să aflu că m-am înÈ™elat! AÈ™ fi fost eu primul care m-aÈ™ fi  bucurat È™i aÈ™ fi suportat cu inima uÈ™oară orice corecÈ›ie, chiar È™i penală, pentru cele afirmate, numai să se dovedească a fi vorba de o alarmă falsă!”. Acest răspuns a fost È™i începutul unui amplu interviu pe această temă, acordat în 2011 de distinsul profesor publicaÈ›iei online Incorectpolitic.ro. Interviu din care publicăm È™i noi  câteva fragmente (M.M.)

_______________________

 

Domnule profesor ION COJA, de la cine aÈ›i primit această informaÈ›ie?

De la o persoană din guvern, nu toÈ›i guvernanÈ›ii de după 1990 sunt trădători de Èšară. Precum È™i de la un evreu de treabă, foarte bine informat, care mi-a precizat È™i cifra finală a evreilor care urmează să se stabilească în România: un milion! După venirea la Cotroceni a lui Băsescu am luat legătura, indirect, prin colonelul Diomid Perciun, cu un consilier al preÈ™edintelui informat asupra subiectului. Mi-a transmis, prin Diomid Perciun, că în final va fi să fie un milion de evrei care se vor stabili în România È™i Republica Moldova… Ca o compensaÈ›ie, se va face unirea cu Basarabia… Acesta a fost răspunsul! Un răspuns aproape oficial. 

AÈ›i publicat un Apel al Românilor pe această temă. Tradus în engleză, depus pe la ambasade, la agenÈ›ii de presă… Care a fost reacÈ›ia?

Tăcere din partea tuturor oficialilor, a tuturor autorităÈ›ilor. A început Apelul să circule pe Internet însă È™i asta a fost bine. Mi-au răspuns È™i câÈ›iva evrei, mirându-se cum de am putut imagina aÈ™a ceva! Cică evreii din România abia mai sunt câteva mii, sunt o comunitate pe cale de dispariÈ›ie, trebuie să fii nebun să scorneÈ™ti aÈ™a poveste!… Ba, unul mai isteÈ›, Liviu Ornea, m-a luat È™i peste picior: numai niÈ™te evrei nebuni ar părăsi raiul din Israel pentru mizeria din România!… Nebun cine l-ar lua în serios pe Coja! 

SunteÈ›i în continuare convins că se pregăteÈ™te acest veritabil exod evreiesc?

Nu se pregăteÈ™te, el este în plină desfăÈ™urare. Și nu este exod, este invazie, făcută pe È™est, ca să folosesc o expresie de argou din idiÈ™! O invazie care se produce după o stratagemă inedită, încă neexperimentată în istorie!... Mergi la FrumuÈ™ani sau lângă Urziceni, poate È™i-n altă parte, unde s-au construit deja orăÈ™ele întregi, veritabile ghettouri de lux pentru evreii mai speciali, să trăiască izolaÈ›i de populaÈ›ia autohtonă… Asta pe lângă miile de locuinÈ›e, apartamente È™i vile, cumpărate de evrei pe cont propriu, în BucureÈ™ti È™i oraÈ™ele mai mari. Este evident că au o strategie anume, nu vin deodată toÈ›i cei o mie de mii de evrei! [...]

De fapt, eu v-am invitat la această discuÈ›ie sub impresia unui material găsit pe Internet, o declaraÈ›ie a unei înalte oficialităÈ›i iraniene, Hassan Firouzabadi, foarte mulÈ›umit să constate că, È™i citez, zilele statului Israel sunt numărate, că evreii È™i-au dat seama că nu mai pot să reziste presiunii arabe, musulmane, È™i sunt preocupaÈ›i de singura ieÈ™ire pe care o mai au: să se întoarcă fiecare evreu în È›ara de unde a venit el sau părinÈ›ii săi! Să părăsească Israelul!

Cred că acest demnitar iranian È™tie mai bine decât mine sau dumneata ce se întâmplă în Israel. Nu avem voie să ignorăm semnalul de alarmă pe care ni-l trimite… În Israel evreii cei mai lucizi discută despre părăsirea, măcar parÈ›ială, a Israelului. A apărut È™i o denumire, un cuvînt nou –  „soluÈ›ia diasporistă”, pentru a denumi această miÈ™care, această strămutare a câteva milioane de evrei, această Alia în sens invers. AÈ™a am găsit-o numită în cărÈ›ile unui evreu important: Philip Roth. Sper să le fi citit È™i domnii Dorel Dorian È™i Liviu Ornea! Ei m-au contestat. Îi aÈ™tept să prezinte scuze publice pentru neruÈ™inarea cu care m-au atacat… Sunt convins că È™tiau mai bine decât mine câtă dreptate aveam!…  

Subiectul discuÈ›iei la care vă invit este acesta: de ce evreii n-ar avea dreptul să se stabilească în România? Drepturile Omului nu asigură È™i dreptul la libera circulaÈ›ie?! 

Nu! Drepturile Omului îÈ›i asigură posibilitatea de a părăsi È›ara în care te afli, oricare ar fi ea! Dar nimeni nu-È›i dă dreptul de a alege în ce È›ară să trăieÈ™ti! E absolut logic! Dacă ai plecat dintr-o È›ară, te stabileÈ™ti în altă È›ară doar dacă eÈ™ti acceptat. În plus – È™i acesta este argumentul probabil cel mai important: nu se admite nicăieri încetăÈ›enirea în masă, cu miile È™i sutele de mii! Tocmai pentru că totul este (a) ilegal È™i (b) în contradicÈ›ie cu voinÈ›a poporului român, autorităÈ›ile recurg la secretul operaÈ›iunii pentru a aduce în România milionul de evrei! E înspăimântător că s-au găsit printre guvernanÈ›i atâÈ›i români trădători, care să accepte să participe la asigurarea desfăÈ™urării în secret a acestei vaste invazii! Suntem deja sub ocupaÈ›ie străină È™i nici măcar nu È™tim! Ingenioasă mutare! Repet: fără precedent în istorie! Cum toată operaÈ›iunea s-a făcut în secret, cei care au participat la ea nu aveau cum să nu-È™i dea seama că fac ceva ilegal È™i teribil de imoral! Act de trădare conÈ™tientă din partea guvernanÈ›ilor!

Cine sunt aceÈ™ti români trădători?

În primul rând cei trei preÈ™edinÈ›i post-decembriÈ™ti! Dintre ei, în mod deosebit îl acuz pe Emil Constantinescu. Faptul că mama sa este evreică nu poate fi nici scuză, nici explicaÈ›ie, nici justificare! Va trebui să răspundă penal! Ca È™i toÈ›i prim-miniÈ™tri de după 1996! MiniÈ™trii de Interne mai ales. Și mulÈ›i alÈ›ii! Parlamentarii nu cred că au cunoÈ™tinÈ›ă de această invazie, că au discutat cumva acest subiect! Nici măcar în mod neoficial, la o cafea, între două È™edinÈ›e.

Mai sunt È™i alte motive pentru care vă opuneÈ›i strămutării în România a unui milion de evrei?

Mai am încă un milion de motive!… Nici nu È™tiu cu care să încep! Dar mai înainte de orice dă-mi voie să-È›i mărturisesc sila È™i lehamitea mea, a celui care pricepe È™i È™tie bine câtă minciună, câtă suferinÈ›ă a produs schizofrenia evreilor sioniÈ™ti care au planificat È™i înfiinÈ›at statul Israel cu un dispreÈ› total pentru viaÈ›a oamenilor, inclusiv a evreilor. Mă întreb ce este acum în mintea evreilor nevoiÈ›i din nou să rătăcească! Au în ei măcar atâta demnitate încât să le ceară socoteală celor care i-au plimbat aiurea până în Israel È™i retur?!… S-au purtat două războaie mondiale pentru a se putea înfiinÈ›a statul Israel! Cine răspunde pentru eÈ™ecul proiectului Israel în Palestina? Chiar nimeni?!

Dar este oare cazul să vă preocupe atât de mult suferinÈ›ele altora, fie ei È™i evrei?!

Sunt foarte derutat de lipsa de  reacÈ›ie a evreilor de rând, a evreilor normali, aÈ™ zice. Menajamentele lor faÈ›ă de sionismul a cărui victimă sunt! Evident, victimele cele mai reale sunt evreii care au făcut Alia, adică au plecat din È›ara de baÈ™tină în Palestina, să susÈ›ină naÈ™terea È™i consolidarea Israelului. Acei evrei sunt, majoritatea, decedaÈ›i… De suferinÈ›a lor, a dezrădăcinării, copiii lor nu È™tiu mare lucru! Sunt bucuroÈ™i acum că statul le asigură strămutarea în Europa, în Polonia, în Ungaria, în România! Numai că suferinÈ›a evreilor, de pe urma înfiinÈ›ării statului Israel, suferinÈ›ă reală, este incontestabil mai mică, în toate felurile mai mică, decât suferinÈ›a îndurată de alte popoare pentru înfiinÈ›area statului Israel. Iar printre popoarele care au suferit cel mai mult de pe urma nebuniei sioniste să È™tii că noi, românii, ocupăm un loc în faÈ›ă de tot! Rândul întâi! Cu coroniÈ›ă!… Numai ruÈ™ii or fi suferit mai mult! [...].

Ce rol a avut Holocaustul pentru înfiinÈ›area Israelului?

Un rol decisiv! Tocmai de aceea se spun atâtea minciuni despre Holocaust! Pentru a se ascunde faptul că a făcut parte din strategia sionistă! A fost planificat cu mai multe scopuri, în mod deosebit (1) pentru a reface solidaritatea dintre evrei, (2) pentru a anihila curentul de asimilare a evreilor printre goimii creÈ™tini, (3) pentru a crea în opinia publică acel curent de simpatie È™i compasiune care să determine opinia publică să accepte înfiinÈ›area Israelului ca pe o soluÈ›ie binecuvîntată! În plus, a mai fost È™i (4) obÈ›inerea de compensaÈ›ii de la cei vinovaÈ›i de genocidul pus la cale de sioniÈ™ti. În fine, se mai vorbeÈ™te, cu argumente È™i cu documente, de încă un mobil, cel mai cinic È™i mai criminal: (5) au fost supuÈ™i deportărilor È™i exterminării evreii de calitate proastă, evreii degeneraÈ›i, care reprezentau un lest pentru evreime!… AceÈ™ti evrei de proastă calitate au fost selectaÈ›i mai ales după starea lor economică precară. Pentru sioniÈ™ti, evreii săraci nu merită să supravieÈ›uiască… Sunt rebuturi umane [...]. 

În România care evrei au murit?

Nu-i treaba noastră acum, în această discuÈ›ie!… Important pentru noi este să stabilim că evreii care au murit în România anilor 1940-44 nu pot fi consideraÈ›i victime ale Holocaustului! CiteÈ™te definiÈ›ia dată holocaustului de experÈ›ii de la Yad Vashem. Èšine-o minte: În centrul Holocaustului a stat decizia de a ucide fiecare evreu – bărbaÈ›i, femei, copii. Se potriveÈ™te această definiÈ›ie cu faptele? A funcÈ›ionat vreodată în România decizia de a ucide fiecare evreu?! Nici măcar în Germania! 

Din păcate, comisia Elie Wiesel a pornit de la o altă definiÈ›ie a holocaustului! La fel È™i Institutul de Cercetare a Holocaustului! O definiÈ›ie inacceptabilă între oameni serioÈ™i!

Au dat altă definiÈ›ie, înlocuind uciderea cu persecuÈ›ia! Dacă porneau de la definiÈ›ia corectă, a doua zi trebuiau să declare desfiinÈ›ată È™i comisia, È™i institutul acela, în care s-au oploÈ™it niÈ™te trădători, niÈ™te găinari! NiÈ™te mincinoÈ™i! NiÈ™te trântori mai răi È™i mai jalnici decât cei ce au lucrat cândva la instiutul de istorie a PCR… Dar nici măcar definiÈ›ia pe care au propus-o nu le-ar fi dat dreptul să vorbească de un Holocaust ]n România, de un genocid!

…Partea proastă este că toată această tevatură cu Holocaustul din România este direct legată de proiectul venirii acestui milion de evrei! Cam tot ce s-a întâmplat în România de după 22 decembrie 1989 are legătură cu această invazie insidioasă, nevăzută, neauzită… Dacă nu cumva chiar È™i aÈ™a zisa noastră revoluÈ›ie…

Care ar fi legătura?

Este de aÈ™teptat ca lumea românească, atunci când românii vor conÈ™tientiza ce se întâmplă cu noi, să aibă o reacÈ›ie de respingere È™i de adversitate faÈ›ă de evreii invadatori, nu pentru că sunt evrei, ci pentru că sunt invadatori! Această reacÈ›ie va fi mai mică, mai estompată, timidă chiar, dacă ni se bagă în cap că părinÈ›ii noÈ™tri au omorît sute de mii de evrei! Unii dintre noi se vor bucura chiar, spunând că, în felul acesta, prin venirea evreilor, ni se oferă ocazia de a ne plăti de datoria cu care ne-au încărcat faÈ›ă de evrei aÈ™a-zisele crime ale lui Antonescu È™i ale legionarilor! Românul acceptă cu greu un asemenea păcat fără să încerce să obÈ›ină iertarea din cer precum È™i cea de pe pământ!… Haimanalele astea sioniste È™i holocaustizante vor să ne creeze un complex de vinovăÈ›ie faÈ›ă de evrei. Calcul profund greÈ™it! Tot mai mulÈ›i români, îndeosebi tinerii, conÈ™tientizează că de fapt evreii se fac teribil de vinovaÈ›i, dovedindu-se că nu sunt capabili să nutrească sentimentul de mare nobleÈ›e È™i demnitate umană care este recunoÈ™tinÈ›a! În loc să ne fie recunoscători, ei îÈ™i fac socoteală că suntem fraieri de buni È™i-È™i pot bate joc de noi! Or să constate curând că iarăÈ™i s-au înÈ™elat! 

Asta sună a ameninÈ›are!

BinenÈ›eles! Faptul de a fi în legitimă apărare È™i de a-È›i ajunge cuÈ›itul la os te face extrem de periculos! Tucidide atrăgea atenÈ›ia că un adversar adus în pragul desfiinÈ›ării, al nimicirii totale, găseÈ™te în el resurse nebănuite de nimeni de a riposta devastator. Căci te împaci cu înfrângerea, la gândul că data viitoare vei fi tu victorios! Dar când adversarul nu vrea să te învingă, ci să te distrugă, să te desfiinÈ›eze, atunci reacÈ›ia ta va fi de genul „mor cu el de gât”! Să nu-È™i facă iluzii cei care s-au trezit aÈ™a de uÈ™or, peste noapte, cu cetăÈ›enie română! Tot ce miÈ™că-n È›ara asta le va fi duÈ™man de moarte! Să se aÈ™tepte la tot ce poate fi mai rău! La orice! Căci vom fi în legitimă apărare! [...].

ZiceaÈ›i că instaurarea comunismului are legătură cu înfiinÈ›area statului Israel!

Da, are! Și puÈ›ină lume îÈ™i dă seama! Pentru că în perioada interbelică, atunci când evreii au fost invitaÈ›i să vină cât mai mulÈ›i în Palestina, ca să susÈ›ină înfiinÈ›area statului patrie, sioniÈ™tii au constatat că majoritatea evreilor sunt oameni normali È™i nu-È™i părăsesc casa È™i rostul lor pentru a împlini un vis poate romantic, dar mai ales nerealist, nesăbuit! Concluzia sionistă: dacă evreii noÈ™tri nu vin de bună voie în Palestina, să-i constrângem să vină! Acesta a fost, printre altele, È™i rolul Holocaustului. Dar È™i aÈ™a, de la Auschwitz sau Dackau majoritatea evreilor, când au fost eliberaÈ›i, au ales să plece în altă parte, mai ales în SUA, nu în Palestina! AÈ™a că mai era nevoie de ceva ca să-i constrângă pe evrei să-È™i părăsească ograda, afacerile, relaÈ›iile umane etc. È™i să facă Alia în Palestina sau, după 1948, în Israel. Acel ceva a fost instaurarea comunismului în Estul Europei, acolo unde trăiau cei mai mulÈ›i evrei, iar comunismul a însemnat desfiinÈ›area proprietăÈ›ii personale, a iniÈ›iativei individuale, teroare politică etc. Un adevărat infern, au spus-o toÈ›i. Prin ridicarea vestitei cortine de fier, din acest infern nu aveai voie să pleci. Pentru prima oară în istorie s-a instituit o barieră de netrecut la graniÈ›a fiecărei È›ări comuniste. Zeci de mii de oameni È™i-au pierdut viaÈ›a încercând să treacă de această barieră fără paÈ™aport, să ajungă în Occidentul tot mai atrăgător! 

Singurii care au primit dreptul să părăsească legal raiul comunist au fost evreii! Am înÈ›eles…

Dar nu au avut dreptul să-È™i aleagă È›ara unde să emigreze, ci majoritatea evreilor au fost obligaÈ›i să se stabilească în Israel! Unde, e drept, li se ofereau condiÈ›ii de viaÈ›ă ceva mai bune ca în È›ara părăsită! [...]. Pentru ca revenirea evreilor în România să fie posibilă, adică să fie acceptată È™i tolerată de autorităÈ›i, de populaÈ›ie, era nevoie ca în România să se schimbe regimul naÈ›ionalist(-comunist) al lui CeauÈ™escu È™i să fie înlocuit cu un regim preocupat de valorile false ale globalizării, ale mondializării, ale multiculturalismului, ale amestecului rasial etc. Era nevoie de o Românie  cu o populaÈ›ie sărăcită, descurajată, speriată de spectrul sărăciei, o Românie din care au plecat câteva milioane de indivizi de calitate, oameni întreprinzători care È™i-au luat lumea în cap să scape de sărăcia din România! Au plecat vreo 2-3 milioane de români, români dintre cei mai energici, mai activi, aÈ™a că nu se va simÈ›i prea tare milionul de evrei care le iau locul!…

Bine, dar din România nu au plecat în Israel un milion de evrei!…

Eh, abia de aici, de la această constatare, începe tragedia care ni se pregăteÈ™te! Căci scopul urmărit nu este numai dezamorsarea situaÈ›iei din Israel sau chiar abandonarea Israelului È™i plasarea israelienilor în È›ările de origine. Ci scopul este mutarea Israelului în România! Nu la anul È™i nici peste 10 ani. Deocamdată la anul È™i în următorii 10-15 ani se vor îngriji ca numărul evreilor È™i ponderea lor în viaÈ›a economică din România să fie tot mai mare! Iar numărul românilor È™i ponderea lor în viaÈ›a social-economică să fie tot mai mică. Nici nu le trebuie o schimbare de nume a Èšării! Nu forma contează, nu ambalajul, ci conÈ›inutul! Iar conÈ›inutul va fi tot mai evreiesc până ce se va atinge masa critică, dacă pot spune aÈ™a. Masa critică necesară pentru a declara È™i consfinÈ›i caracterul evreiesc al statului numit în acte România! În realitate, caracterul românesc al acestui stat va deveni o amintire [...].

Știu bine că acest scenariu, pus de mine pe seama intenÈ›iilor evreieÈ™ti, va suscita proteste. Dar îi rog pe oamenii cu capul pe umeri să se gândească la două aspecte: au plecat din România în Israel 350.000 de evrei, iar de întors nu se întorc mai puÈ›ini, cum ar fi de aÈ™teptat, ci mai mulÈ›i! Al doilea aspect: sunt oferte în Occident, în America, prin care evreii de acolo, nu cei din Israel, sunt încurajaÈ›i să se stabilească în România, iar Comunitatea le oferă tot sprijinul pentru instalare: circa 300.000 de dolari de căciulă. InformaÈ›ia mi-a parvenit din mediul evreiesc canadian… AÈ™adar, venirea în masă a evreilor în România nu se limitează la a fi o soluÈ›ie salvatoare pentru evreii din Israel, tot mai ameninÈ›aÈ›i de presiunea arabă, musulmană! Ci, conform dictonului românesc, potrivit căruia pe cine nu-l laÈ™i să moară, nu te va lăsa să trăieÈ™ti, marii statregi sioniÈ™ti ai evreimii se apucă iar de vechiul lor vis: Israelul pe pământ românesc!.. [...].

De ce îl acuzaÈ›i pe Emil Constantinescu mai mult decât pe ceilalÈ›i preÈ™edinÈ›i?

Nu-i mai breaz niciunul, la urma urmelor! Băsescu a ajuns preÈ™edinte pe voturi furate! Nici Emil Constantinescu nu a avut voturile necesare pentru a deveni preÈ™edinte! Oricât am fi noi de proÈ™ti sau zevzeci, românii nu aveau cum să-È™i aleagă un asemenea preÈ™edinte, un ins atât de È™ters, fără pic de sare È™i piper, gol È™i artificial în tot ce spune!… El a fost impus, cu pretextul că în felul acesta ne obiÈ™nuim cu ideea de alternanÈ›ă democratică la putere etc., etc. Bla-blauri… În realitate, în 1996, Iliescu, sfătuit sau convins de americani, a acceptat să se declare învins, deÈ™i avea cele mai multe voturi, cu condiÈ›ia ca după patru ani să se întoarcă la Cotroceni… Emil Constantinescu È™i ConvenÈ›ia Democratică a acceptat să facă ceea ce Iliescu È™i PDSR, în legislatura 1992-96, s-au eschivat să facă, anume să legifereze vânzarea de terenuri către aÈ™a ziÈ™ii investitori străini, către străini, deci! Pe scurt, evreilor! O dată legiferat acest act de trădare naÈ›ională, s-a putut începe È™i încetăÈ›enirea frauduloasă a evreilor. Primii 500.000 (cinci sute de mii) de evrei au fost încetăÈ›eniÈ›i pe vremea lui Emil Constantinescu! Acesta este marele său „rol” istoric! A acceptat invazia evreiască în România!

În legislaÈ›ia 1992-96 s-a discutat în comisia de politică externă a Senatului, din care făceam parte, posibilitatea ca România să ofere găzduire, temporară, pentru 300.000 în caz de forÈ›ă majoră! Am fost toÈ›i de acord!… Acum îmi dau seama că a fost un prim test pentru a sonda terenul. Ni s-au dat È™i explicaÈ›ii: 300.000 reprezintă capacitatea de cazare a hotelurilor din staÈ›iunile turistice…

Când vor fi luaÈ›i la întrebări acei evrei încetăÈ›eniÈ›i în mod fraudulos, infractori în fond, ei vor spune că au plecat din România fără voia lor, că i-au silit autorităÈ›ile comuniste din România, că ei nu au renunÈ›at niciodată la cetăÈ›enia română… Acest alibi – dacă-l putem numi aÈ™a, le este întărit de raportul lui Tismăneanu, care spune numai minciuni despre evreii din România acelor ani, minciuni orientate însă de o idee: să facă din revenirea evreilor în România un act de reparaÈ›ie a unei injustiÈ›ii! [...].

Dacă aÈ›i avea puterea de a decide, ce aÈ›i propune?

Nimic altceva decât transparenÈ›ă totală! Doar tot Occidentul asta ne cerea, celor din lagărul comunist înainte de 1990: transparenÈ›ă È™i iar transparenÈ›ă, glasnost! [...].

Nu am nimic împotrivă ca un cetăÈ›ean român, de etnie patagoneză, să ajungă preÈ™edintele României, dacă merită È™i este atât de potrivit pentru această funcÈ›ie. Dar când trei preÈ™edinÈ›i la rând, toÈ›i vinovaÈ›i de mari crime împotriva poporului român, au tangenÈ›ă cu aceeaÈ™i etnie, patagoneză sau marÈ›iană, coincidenÈ›a aceasta miroase a lucru necurat. E ca È™i cum cineva ar câÈ™tiga de trei ori la rând premiul cel mare la Loto!… Cât ne mai lăsăm prostiÈ›i?! [...].

Recunosc dreptul oricărui cetăÈ›ean român de a se declara etnic român! Chiar dacă ambii săi părinÈ›i au avut altă conÈ™tiinÈ›ă etnică! Pe un astfel de concetăÈ›ean îl preÈ›uiesc cu un plus de simpatie È™i solidaritate civică. Cu condiÈ›ia de a nu face un secret din apartenenÈ›a părinÈ›ilor săi la altă etnie! O asemenea împrejurare trebuie să fie cunoscută măcar pentru a fi preÈ›uită È™i mai mult, aÈ™a cum se cuvine, disponibilitatea persoanei respective pentru o angajare civică în folosul comunităÈ›ii româneÈ™ti [...]. 

 

Sursă: Incorectpolitic.ro (Fragmente)

Autorul interviului semnează cu iniÈ›ialele N.V.

 

 

 

Afisari: 8631
Autor: Prof. univ. ION COJA
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 
Nume: GHITESCU (Nov, Sat 09, 2019 / 08:50)
Nu e de mirare ca intreaga guvernare a Romaniei este orientata impotriva intereselor romanilor si a prosperitătii tarii. Este evident ca institutiile statului sunt infestate cu alogeni care decid in favoarea natiunilor din care provin!
Nume: AH (Nov, Tue 12, 2019 / 15:17)
MERCAPTANII,
UNDEVA, PRINTRE NIȘTE RIGOLE ZDRENÈšUITE ȘI NIȘTE OPINCI MUCEGĂITE, SFORĂIE RÂGÂIND, O GRUPARE SEMIDOCTĂ È˜I O CLOACĂ DE PĂDUCHI PROȘTI CU REMORCI.
ACEȘTI FANFARONI IDIOÈšI ȘI RAMOLIÈšI PIETROȘI LA MINTE, ACEȘTI NĂCLĂIÈšI ÎN PROPRIILE LOR SOFISME, ACEȘTI FRUSTRAÈšI ȘI RATAÈšI, ACEȘTI MINCINOȘI ȘI MEDIOCRII EXALTAÈšI, SPASMOTIC DAU DIN BUCI, INFECTAND AUDIENÈšA, CU ALE LOR ȘUVOAIE DE AFERENTE EXCREMENTE DE PLUGARI ANCESTRALI, NECROFAGI DE GROPI DE GUNOI ȘI DE MORMINTE.
LA GURA DE EVACUARE A MIZERIILOR VOMITATE , POMENITE MAI SUS, ÎN INIMĂ DE BIDEU, LA LOC IMORAL ȘI MURDAR, DIN A SA INIÈšIATIVĂ È˜I DORINÈšĂ REPETITIVĂ, STĂ ÎNFIPT UN FONF, O TROMPETĂ , O GOARNĂ TROGLODITĂ, UN NARCIS MASTIRBATOR, VANITOS ȘI ORGOLIOS, UN TOBOȘAR RURAL DE SUBIECTE MOARTE, UN AGITATOR PONEGRITOR ȘI DEFĂIMĂTOR , INSIPID ȘI PRIPIT, ȘI UN MARE LINGĂU DE EXTREMITĂÈšI EXCESIVE, MITURI, BÂRFE, TICURI, ȘI OBSCENITĂÈšI, TOATE EXACERBATE, NUMAI DIN DORINÈšA FURIBUNDĂ DE A LĂSA, POATE, ÎN URMA SA, O COAJE USCATĂ SAU UN MUȘUROI DE CEVA.
NUMAI CĂ, ATENÈšIA SMULSĂ UNOR PIÈšIGOI MURIBUNZI, CADAVRE OBSOLETE ALE UNOR TIMPURI MOARTE , PRINTR-O SUCCESIUNE MULTIPLICATOARE ȘI OBSESIVĂ DE PRESTAÈšII DE CĂCAT, NU FACE DIN TINE FROSINO, DECÂT UN ENERGUMEN AMPLIFICATOR ȘI UN PROSTITUAT EXALTAT.
OBTIUNEA TA VIERMUITOARE ÎÈšI VA FI GREA PIATRĂ DE MORMÂNT.
PĂCAT.
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci
Ciprian Chirvasiu

Colaboratori

Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, FiriÈ›ă Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Cătălin Berenghi, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter