Se încarcă pagina ...

Naivii, desteptii, infractorii si prostii de la UZPR

Data publicarii: 20.08.2017 22:08:00

Îmi menÈ›in poziÈ›ia că, în „acÈ›iunea Puciul” de la UZPR, cei care au iniÈ›iat-o sunt simpli executanÈ›i ai unor dispoziÈ›ii venite de sus sau din afară. Și nu cred că Serviciul de TelecomunicaÈ›ii Speciale este străin de această acÈ›iune.

 

Alegerea momentului, modul de acÈ›iune, agresivitatea intimidantă pentru cei mai slabi de înger, abilitatea de a da o aparenÈ›ă legală acÈ›iunii, în numele „poporului” È™i a grijii pentru banii „statului” fac parte din recuzita clasică a discursului kominternist.

Directivele NKVD pentru UZPR

Fundamentele acestui mod de acÈ›iune le găsim în „Directivele NKVD pentru Europa de Est” ale diabolicului Lavrenti Pavlovici Beria. „Cadrelor militare autohtone li se pot încredinţa poziţii de răspundere în locuri unde deja sunt plasaţi oamenii serviciului special” - se precizează la punctul 20 din Directive. Iar dacă înlocuim câÈ›iva termeni, de pildă „guvern” sau „sindicate” cu denumiri specifice contextului de faÈ›ă, găsim È™i alte similitudini. „În toate organele de guvernământ - scrie la punctul 10 - , respectiv în majoritatea uzinelor, trebuie să avem oameni care conlucrează cu serviciile noastre speciale, fără ştirea organelor administrative locale”. Sau, mai departe, la punctul 16: „Sindicatele din uzină nu pot exercita nici o influenÈ›ă asupra activităţii din uzină. Ele pot lucra doar la punerea în practică a hotărârilor şi atât”. Iar punctul 18 vine cu precizări: „Trebuie organizat totul în aÈ™a fel încât numai acei conducători să fie avansaţi, care execută impecabil problemele cu care au fost însărcinaţi şi care nu se apucă să le analizeze, depăşind astfel cadrul activităţii lor”.


„ConaÈ›ionalii lucizi” È™i „mineriada” ziariÈ™tilor

Unul dintre „lucizii noştri colegi, conaţionali sensibili la dreptatea socială” scrie pe blogul său că „la un anumit  post de televiziune, domnul Doru Dinu Glăvan nu numai că a dorit încriminarea publică a autorului acestor rânduri – ca şi cum ar fi vorba de o vendetă personală, nu de o decizie a Consiliului Director, bine informat asupra unor abuzuri clar dovedite - , dar a şi lăsat de înţeles că la următoarea adunare generală va veni cu mulţi susţinători, era să scriu… mineri, din ţară, probabil în stilul batalioanelor de asalt ale unui regim de tristă amintire, din Germania anilor premergători ultimei conflagraţii mondiale”.

 

Păi de ce „la un anumit  post de televiziune” È™i nu la 6 TV, domnule (era să scriu „tovarăÈ™e”) „conaÈ›ional sensibil la dreptatea socială”? De ce nu-i spuneÈ›i pe nume, că doar acolo prestaÈ›i È™i dumneavoastră, nu-i un secret. Și când v-a incriminat Doru Dinu Glăvan, că nu È›in minte să vă fi pomenit numele? Poate v-aÈ›i simÈ›it cu musca pe căciulă, dar asta e altceva. În orice caz, mă bucur că urmăriÈ›i emisiunea „TrezeÈ™te-te, Gheorghe, trezeÈ™te-te, Ioane!”...

Cât priveÈ™te faptul că la È™edinÈ›a din 8 septembrie Doru Dinu Glăvan „va veni cu mulţi susţinători, era să scriu… mineri, din ţară, probabil în stilul batalioanelor de asalt ale unui regim de tristă amintire, din Germania anilor premergători ultimei conflagraţii mondiale”, astea sunt formulări total nefericite. Păi dumneavoastră, stimate „conaÈ›ional lucid”, îi faceÈ›i pe ziariÈ™ti - „mineri”? Bravo, aÈ›i împuÈ™cat doi iepuri dintr-un singur foc: vi i-aÈ›i ridicat în cap È™i pe ziariÈ™ti, È™i pe mineri. Să nu mai treceÈ›i, o vreme, prin Valea Jiului, să nu vă recunoască cineva...

AcelaÈ™i „conaÈ›ional lucid È™i sensibil la dreptatea socială” s-a „scăpat”, cu o săptămână înainte de controversata È™edinÈ›ă de consiliu din 18 iulie, titrând, pe blogul său, un articol „premonitoriu”: „O epocă se încheie la Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România”. Cu alte cuvinte, i-a dat de gol pe „conaÈ›ionalii săi lucizi” din grup că luaseră deja decizia È™i că È™edinÈ›a care urma era o simplă formalitate. Adică „prohod înainte de deces”, aÈ™a cum m-am mai exprimat.

 

Două situaÈ›ii similare, două norme diferite

Să mergem mai departe. AÈ™a cum se È™tie, la pseudo-È™edinÈ›a Juriului de Onoare, Disciplină È™i Arbitraj din data de 8 august, au fost prezenÈ›i doi membri, al treilea fiind reprezentat prin mandat. A fost considerat prezent È™i astfel, îndeplinindu-se condiÈ›ia de cvorum (3 din 5), „juriul” a sesizat Consiliul director că D.D. Glăvan trebuie suspendat, conform Art. 32, pct. o din Statut (chiar dacă Dan Lupescu, în împuternicire, nu susÈ›inea suspendarea). Aproape imediat, George Coandă a fost „eliberat” din funcÈ›ia de preÈ™edinte al Juriului (pentru ce, încă nu È™tim) È™i a fost numit în locul lui Dan Lupescu (răsplată, probabil, pentru serviciul imens făcut „organizatorilor”, prin mandatul de reprezentare, sau, poate, pentru a-i închide gura în mod „constructiv”).

AÈ™adar, la È™edinÈ›a Juriului de Onoare S-A ACCEPTAT PREZENÈšA PRIN MANDAT, fiind o normă de legalitate, nu? Atunci de ce, nici la È™edinÈ›a Consiliului Director din 19 iunie, nici la cea din 18 iulie (când membrii prezenÈ›i s-au năpustit realmente asupra lui D.D. Glăvan), aceeaÈ™i normă de legalitate NU S-A ACCEPTAT? E vorba de mandatele de reprezentare ale acelor membri care nu au putut fi prezenÈ›i, respectiv Mădălina Corina Diaconu, Roxana Istudor, Cosmin PuriÈ™ È™i Iuliu Dreptate.

 

Nu s-au acceptat nici mandatele de reprezentare, nici votul electronic! Coloneii Ion Petrescu È™i Adrian Fulea s-au opus vehement È™i au cerut imperios prezenÈ›a fizică, È™tiind sigur că ceilalÈ›i nu pot veni. Ghici de ce?... Pentru că voturile acestora erau favorabile validării dosarelor incriminate, de la care a pornit tot scandalul. Mai mult, Roxana Istudor a fost exclusă din Consiliu, în aceeaÈ™i È™edinÈ›ă, pe motiv că ar fi spus că ea nu poate fi prezentă la toate È™edinÈ›ele. Da, dar NU LIPSISE TIMP DE 3 ȘEDINÈšE CONSECUTIV, aÈ™a cum scrie la statut că se poate justifica excluderea! Aici nu se respectă statutul? Se respectă numai împotriva lui D.D. Glăvan?

 

Unde este Articolul 24? 

 

Nu sunt avocatul preÈ™edintelui Uniunii, sunt doar avocatul propriilor convingeri. Poate că D.D. Glăvan a furat, a minÈ›it, a ucis sau a aruncat chiÈ™toace pe stradă. Pentru asemenea acuzaÈ›ii există PoliÈ›ie, Procuratură, JustiÈ›ie È™i, înainte de orice, Adunarea Generală a UZPR, deja convocată. Evitarea acesteia, prin tot felul de subterfugii cu vagi aparenÈ›e de legalitate, ca È™i convocarea unei alte È™edinÈ›e, de către Consiliul Director, denunÈ›ă intenÈ›ia spargerii Uniunii în două sau cât mai multe tabere. Adunarea convocată de Consiliul Director este motivată în felul următor: „În conformitate cu dispoziÈ›iile art. 25, art. 30, lit. a, f, m È™i n, art. 34 È™i art. 35, al. 1 din Statutul modificat la Adunarea Generală de la Vidraru-ArgeÈ™ admis de judecatoria sector 1, BucureÈ™ti, la data de 27.04.2017, în dosarul nr. 12941/299/2017, cât È™i a situaÈ›iei speciale apărute între două Adunări Generale”.

 

Ceea ce evită Consiliul Director, în justificarea convocării, este articolul 24 din statut, care spune clar: Articolul 24. Adunarea Generală se convoacă de către PreÈ™edinte, o dată pe an, în sesiune ordinară. Ea poate fi convocată È™i în sesiuni extraordinare, pentru rezolvarea unor probleme deosebite, ori de câte ori este necesar, la solicitarea PreÈ™edintelui sau la cererea, în scris, a două treimi din numărul total al membrilor Adunării Generale.

 

Frica de Adunarea Generală

 

În privinÈ›a art. 25, invocat în motivare, acesta se referă la PROCEDURA convocării, nu la DECIZIA convocării, care-i aparÈ›ine PreÈ™edintelui:  Articolul 25. Procedura convocării este asigurată de Secretariatul general al UZPR, prin fax, e-mail È™i telefon, cu cel puÈ›in 15 zile înainte de data È›inerii reuniunii normale sau urgente. Se va indica, obligatoriu, ordinea de zi, data, localitatea È™i ora la care urmează să se desfăÈ™oare adunarea sau consultarea È™i votarea în sistem electronic”.

S-a ajuns astfel la următoarea dihotomie organizatorică (foarte bine organizată, de altfel) pentru care, practic, nu mai există cadru legal È™i statutar: PreÈ™edintele UZPR convoacă o adunare generală, pe care Consiliul Director refuză să o organizeze, organizând însă o altă „Adunare generală”, pe care PreÈ™edintele nu a convocat-o. Ce să înÈ›eleagă membrii UZPR din această demenÈ›ă? Touché, domnule general Vasilca!

 

AÈ™adar, Consiliul Director, bine informat - cum zice „conaÈ›ionalul lucid È™i sensibil la dreptatea socială” - „asupra unor abuzuri clar dovedite” (serios?) a făcut tot posibilul să evite confruntarea cu membrii Uniunii ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România, în cadrul Adunării Generale Extraordinare convocate de PreÈ™edintele UZPR. Pentru că acolo trebuie SĂ DOVEDEASCĂ acuzaÈ›iile enunÈ›ate. Or, tocmai de Adunarea Generală LE ESTE FRICĂ! AÈ™a cum, de altfel, aproape că o È™i recunoaÈ™te, pe blogul său, „conaÈ›ionalul”, într-o explozie savuroasă de limbaj forestier: „Dacă “minerii” fostului preşedinte vor veni la Bucureşti cu căţel şi purcel, atunci victoria va fi de partea celor care închid ochii la ilegalităţi, dar numai pentru scurt timp, deoarece organele statului, cele sesizate în scris, vor restabili ordinea de drept, administrând cele cuvenite vinovaţilor de încasarea indemnizaţiilor nemeritate”. AÈ™a cred È™i eu, gândindu-mă la Consiliul Director...

 

În loc de concluzii

 

În cartea sa, „Legile fundamentale ale imbecilităÈ›ii umane”, istoricul economist Carlo M. Cipolla spune că toÈ›i oamenii se împart în patru mari categorii: naivii, deÈ™tepÈ›ii, infractorii È™i proÈ™tii. Naivii sunt cei care acÈ›ionează în aÈ™a fel încât suportă pierderi, dar aduc beneficii altuia sau altora. DeÈ™tepÈ›ii sunt cei care aduc beneficii atât lor, cât È™i celorlalÈ›i. Infractorii sunt cei ale căror acÈ›iuni nu le aduc beneficii decât lor înÈ™iÈ™i, pe când ceilalÈ›i au de suferit. Iar proÈ™tii sunt cei care produc pierderi de ambele părÈ›i. „Este de neimaginat - scrie Cipolla - amploarea daunelor pe care le pot provoca proÈ™tii, nimerind la conducere È™i având autoritate politică È™i socială”.

 

Oamenii proÈ™ti sunt periculoÈ™i pentru că oamenii raÈ›ionali cu greu pot deduce logic un comportament iraÈ›ional. De aceea un om deÈ™tept poate să înÈ›eleagă logica infractorului, pentru că infractorul este raÈ›ional, deÈ™i nu suficient de deÈ™tept oentru a câÈ™tiga singur. Infractorul este aÈ™adar previzibil, motiv pentru care un om deÈ™tept îÈ™i poate construi un sistem de apărare împotriva lui. Împotriva prostului acest lucru e imposibil, pentru că prostul nu are o structură raÈ›ională, deci este imprevizibil. „E de mirare faptul că proÈ™tii sunt subestimaÈ›i È™i de deÈ™tepÈ›i, È™i de infractori - mai scrie Cipolla. În prezenÈ›a unui prost, ei se relaxează È™i se bucură de superioritatea lor intelectuală, în loc să se concentreze È™i să reducă pierderile la minimum, atunci când prostului îi va trăzni ceva prin cap”.

În situaÈ›ia de la UZPR este dificil sau prematur să apreciezi cine-s naivii, deÈ™tepÈ›ii È™i infractorii. Dar se vede de la o poÈ™tă cine-i prostul.

 

Afisari: 808
Autor: Miron Manega
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 
Nume: Daniel Anotonenco (Sep, Sun 03, 2017 / 11:03)
De acord cu toate punctele atinse de autor. Bine țintit și coret argumentat.
M-a dezamăgit însă un comentariu al lui Al Florin Èšene. Domnia sa propune ruperea în două a UZP, unul pentru civili, È™i altul pentru militari. Mă întreb dacă nu cumva È™i domnia sa se află bine camuflat în spatele grupului Fulea? Căci È™i acesta urmăreÈ™te dezmembrarea UZP. Mă întreb dacă nu cumva este vizată È™i Uniunea Scriitorilor, unde sunt laolaltă civili È™i militari, în bună înÈ›elegere.
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci

Colaboratori

Ciprian Chirvasiu, Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, FiriÈ›ă Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Marius Dumitru, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircia Chelaru, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter