Se încarcă pagina ...

ZIUA ZIARISTULUI ROMÂN. De ce 28 iunie? De ce Eminescu? Galeria ticălosilor

Data publicarii: 28.06.2020 23:13:00

 

Articol apărut în numărul 66 al revistei „CERTITUDINEA”

 

În 2015, data de 28 Iunie a fost declarată, pentru Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România, Ziua Ziaristului Român. Anul acesta celebrăm, aÈ™adar, cea de-a È™asea ediÈ›ie, în cadrul căreia se vor decerna È™i premiile „Eminescu Ziaristul” (aflate la cea de-a opta ediÈ›ie).

 

Spre deosebire de ediÈ›iile trecute, anul acesta se vor acorda È™i premii post-mortem câtorva mari personalităÈ›i care s-au dedicat promovării lui Eminescu în spaÈ›iul public. De asemenea, se vor acorda È™i câteva premii ale „ruÈ™inii”, pentru cei care s-au „remarcat” prin denigrarea, contestarea sau batjocorirea lui Eminescu în spaÈ›iul public. „DistincÈ›iile” vor purta titlul generic „Premiile Mătrăguna”

 

Ziua Mondială a Mersului pe Jos se poate. Ziua Ziaristului Român de ce nu se poate?

 

Revenind la Ziua Ziaristului Român, reamintim că încă de la început, din 2014, Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România a demarat acÈ›iunea unui proiect de lege care să consacre această dată (28 iunie) ca zi reprezentativă a întregii bresle jurnalistice din È›ară È™i din toate locurile de pe pământ unde există ziariÈ™ti români. OpoziÈ›ia furibundă a Parlamentului României, prin vocea unor parlamentari  È™i prin consensul celorlalÈ›i, dar È™i a unor ONG-uri din aÈ™a-zisa societate civilă ne-a uimit la început.

 

Apoi ne-am lămurit definitiv în privinÈ›a unei direcÈ›ii antiromâneÈ™ti programatice, constituite atât la nivelul legislativului, cât È™i la cel al executivului (guvern È™i preÈ™edinÈ›ie). Cazul recent cu respingerea Legii Trianon este o confirmare mai mult decât concludentă a acestei direcÈ›ii. Altfel, consecvenÈ›a cu care este respins acest proiect, ca È™i altele asemenea lui, nu are, pur È™i simplu, nicio explicaÈ›ie logică, în condiÈ›iile în care se celebrează pe planetă cele mai fanteziste zile internaÈ›ionale.

 

Iată numai câteva exemple: Ziua InternaÈ›ională a Somnului, Ziua Mondială a SănătăÈ›ii Orale, Ziua Mondială a Vrabiei,  Ziua Mondială a MarionetiÈ™tilor È™i PăpuÈ™arilor, Ziua InternaÈ›ională a VizibilităÈ›ii Persoanelor Transgen, Ziua InternaÈ›ională de ReflecÈ›ie asupra Genocidului din Rwanda, Ziua InternaÈ›ională a Hemofiliei, Ziua Star Wars, Ziua InternaÈ›ională a MoaÈ™elor, Ziua InternaÈ›ională împotriva Homofobiei, Bifobiei È™i Transfobiei, Ziua Prosopului, Ziua Mondială a Vântului, Ziua Mândriei Autiste, Ziua InternaÈ›ională a Văduvelor, Ziua InternaÈ›ională a Tigrului, Ziua InternaÈ›ională a Pisicii, Ziua Mondială a ElefanÈ›ilor, Ziua InternaÈ›ională a Stângacilor, Ziua InternaÈ›ională a Berii, Ziua InternaÈ›ională a Blasfemiei, Ziua Mondială a Trombozei, Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini, Ziua Mondială a Mersului pe Jos, Ziua Șefului, Ziua Mondială a Vasectomiei etc.

 

Ziua Ziaristului Român nu merită, se pare, măcar consideraÈ›ia de care se bucură, la nivel mondial, pisica, vrabia, elefantul, prosopul, spălatul pe mâini sau tromboza. De fapt, cel care este vizat de această respingere programatică este - de ce s-o mai ocolim? - Mihai Eminescu. De aceea, considerăm util să reiterăm, pentru cei care încă nu È™tiu, motivele pentru care Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România a iniÈ›iat proiectul de lege prin care Ziua Ziaristului Român să fie data de 28 iunie È™i nu alta. De asemenea, vom mai prezenta o dată, în acest cadru sintetic, odiseea  parlamentară a acestei legi, respinsă sistematic de lefegii unei gândiri străine...

 

Argumente pentru data de 28 iunie

 

1. Eminescu nu a fost doar poet şi gânditor, ci şi un mare jurnalist român (cel mai mare) şi, în această calitate, primul analist economic şi politic din istoria României.

2. „Diagnosticele”, avertismentele, analizele şi soluţiile exprimate în textele sale apărute în presa vremii (începând cu „Echilibrul”, „Să facem un Congres” şi „În Unire e tăria”, publicate în ziarul FEDERAŢIUNEA de la Pesta, în 1870, şi terminând cu avalanşa de articole de la TIMPUL) sunt bazate pe o profundă cunoaştere a realităţilor româneşti, a istoriei şi a contextului european al timpului său.

3. Aproape toate analizele sale sociologice, antropologice, istorice, economice şi politice sunt valabile şi astăzi. Citindu-le, ai senzaţia halucinantă că sunt scrise aici şi acum. L-am ales, aşadar, pe Mihai Eminescu drept reper absolut al jurnalisticii naţionale, el fiind, aşa cum l-a numit Constantin Noica, „omul deplin al culturii române”.

4. Instituirea unei zile nefaste (28 iunie) pentru acordarea premiilor „Eminescu Ziaristul” are următoarele raţiuni:

-         28 iunie 1883 are semnificaţia morţii „civile” a lui Mihai Eminescu, scoaterea lui din presă. A fost o zi neagră pentru jurnalismul românesc, dar şi un indiciu al forţei sociale a presei, de vreme ce Eminescu jurnalistul nu a putut fi făcut să tacă decât prin cămaşa de forţă. Este o zi de reflecÈ›ie, o zi canonică a Ziaristului Român, nu o zi de petrecere cu mici È™i bere.

-         România actuală nu trece prin cele mai fericite momente ale sale, dimpotrivă. Am considerat, de aceea, că e mai potrivită alegerea, pentru celebrarea profesiei de jurnalist, a unei date cu semnificaţii grave şi nu o dată a bucuriei festive. Iar ziua de 15 ianuarie, de pildă (data naşterii poetului) este deja consacrată ca zi a Culturii Române.

-         Nu în ultimul rând, am adoptat „protocolul” creştin al pomenirii, unde este aleasă, pentru comemorarea sfinţilor, data trecerii la cele veşnice, nu data naşterii.

5. Alegerea, ca reper de acţiune şi moralitate profesională, a jurnalistului Mihai Eminescu, asociată cu instituirea zilei de 28 iunie ca zi reprezentativă a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, sunt, credem noi, forme explicite şi simbolice de expresie a angajamentului civic şi moral al presei, în direcţia recuperării şi reafirmării demnităţii noastre naţionale de popor european. Numele lui Mihai Eminescu şi data de 28 iunie 1883 au, cel puÈ›in pentru UZPR, semnificaţia unui clopot tras în dungă în momentele de restrişte şi pericol naţional.

Precizăm, de asemenea, că recursul la modelul jurnalistic Eminescu este un recurs la moralitatea şi valorile creative ale jurnalisticii în esenţa ei. Şi nu urmărim exploatarea în folos propriu a prestigiului uriaş al modelului, ci încercăm să ne raportăm la el, slujindu-l după puterile şi resursele noastre de conştiinţă. Slujindu-l pe el, ne slujim, de fapt, pe noi.  

 

Mihai Eminescu, persona non grata. Galeria ticăloÈ™ilor din Parlament

 

Demersul de a consfinÈ›i, printr-o lege, această dată ca reper al întregii bresle a ziariÈ™tilor din România, s-a izbit, în Parlament, de o opoziÈ›ie furibundă din partea aleÈ™ilor. Primul a fost Georgică Severin, preÈ™edintele Comisiei de Cultură din Senat în mandatul lui Victor Ponta. El a spus literalmente că s-a săturat de „antisemitul ăsta de Eminescu” È™i a făcut tot posibilul ca această lege (Ziua Ziaristului Român) să nu fie promulgată. A reuÈ™it, la vremea respectivă, la nivel de Senat, care nu era cameră decizională, votul fiind consultativ.   

 

 

 

A urmat Camera DeputaÈ›ilor - cameră decizională. După ce a fost plimbată de la o comisie la alta, propunerea legislativă a fost, în cele din urmă, aprobată, aproape în unanimitate, de ambele comisii, È™i a ajuns în plenul Camerei. Nu pentru dezbatere, ci pentru ADOPTARE! Aici a început „ceardaÈ™ul parlamentar”: deputatul Marton Arpad a formulat amendamentul că ar trebui să i se spună „Ziua Ziaristului din România”, nu „Ziua Ziaristului Român”.

 

ObiecÈ›ia era bine È›intită, căci restrângea amploarea celebrării strict la teritoriul României, nu È™i la românii din afara graniÈ›elor È›ării, o mare parte dintre aceÈ™tia fiind ziariÈ™ti membri ai UZPR. Propunerea, cu amendamentul lui Marton Arpad, a ajuns înapoi la Comisiile Camerei DeputaÈ›ilor, pentru reanalizarea denumirii.

 

La intervenÈ›ia preÈ™edintelui UZPR, Doru Dinu Glăvan care, aflat în Parlament, a pledat pentru denumirea iniÈ›ială, explicând membrilor comisiei că aceasta se adresează tuturor românilor de pe pământ, nu doar celor din È›ară, aceÈ™tia au aprobat-o din nou cu denumirea iniÈ›ială È™i au trimis-o înapoi în plen. Aici a intervenit un alt minoritar, armeanul Varujan Pambuccian, care a trimis-o iarăÈ™i la comisii, cu amendamentul că ar fi mai bună denumirea de „Ziua Jurnalistului Român”.

 

De fapt, era o joacă de-a „È™oarecele È™i pisica”, în care parlamentarii îl trimiteau la plimbare pe Eminescu, după principiul „de ce n-ai bască?”, sperând că UZPR-ul va renunÈ›a în cele din urmă la proiectul legislativ.

 

La Comisia de Cultură proiectul a fost însă din nou aprobat. Dar, după o săptămână (înainte ca proiectul să ajungă la Comisia de AdministraÈ›ie), la Comisia de Cultură are loc o È™edinÈ›ă fulger convocată de vicepreÈ™edinta acesteia, Adriana Diana TuÈ™a (deputat PSD, fost PNL). La această È™edinÈ›ă au fost convocate È™i două reprezentante ale Centrului pentru Jurnalism Independent (organizaÈ›ie finanÈ›ată de FundaÈ›ia pentru Dezvoltarea SocietăÈ›ii Civile, National Endowment for Democracy, Institut fur Auslandsbeziehungen, Uniunea Europeană È™i ambasadele mai multor regate), care au pledat împotriva „Zilei Ziaristului Român - 28 Iunie”, argumentând că nu mai e nevoie de o asemenea zi, de vreme ce avem o Zi Mondială a Presei...  

 

În urma acestei pledoarii, s-a supus din nou la vot proiectul È™i... surpriză! AceeaÈ™i comisie care votase aproape în unanimitate PENTRU, a votat în unanimitate CONTRA. A urmat Comisia de AdministraÈ›ie unde s-a votat favorabil. La È™edinÈ›a comisiilor întrunite, însă, a intervenit Gigel Știrbu, preÈ™edintele Comisie de Cultură a Camerei DeputaÈ›ilor, care a impus membrilor să respingă proiectul. Ceea ce s-a È™i întâmplat. Iar la È™edinÈ›a în plen a Parlamentului, s-a votat, de asemenea, respingerea zilei de 28 Iunie ca Zi a Ziaristului Român. 

 

Cel care a fost respins a fost, de fapt, Mihai Eminescu, reperul absolut al jurnalismului românesc, adoptat ca atare de Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România.

 

„Focul stinge lumânarea, dar înteÈ›eÈ™te focul”

 

E greu să nu te sufoci de indignare când vezi că, de È™apte ani, Eminescu este respins de forul legislativ al României! Care nu e alcătuit numai din UDMR, ci È™i din PSD, PNL, USR, PMP, minorităÈ›i etc. UDMR-ul este, eventual, dirijorul ceardaÈ™ului parlamentar, pe care toÈ›i îl dansează, probabil contra cost, indiferent de ce natură e costul. O conjuraÈ›ie abjectă împotriva spiritului tutelar al naÈ›iunii române...

 

Uniunea ZiariÈ™tilor ProfesioniÈ™ti din România nu a renunÈ›at însă la acest angajament de credinÈ›ă. OpoziÈ›ia cvasiunanimă împotriva proiectului ne indică limpede că Eminescu este persona non grata exact acolo unde să trebui să fie sistem de referinÈ›ă. Le reamintim celor implicaÈ›i în această conjuraÈ›ie antinaÈ›ională cuvintele lui François de la Rochefoucauld: „focul stinge lumânarea, dar înteÈ›eÈ™te focul”.

 

Afisari: 197
Autor: Miron Manega
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 

Nu sunt comentarii.
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci

Colaboratori

Ciprian Chirvasiu, Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, FiriÈ›ă Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Marius Dumitru, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter