Se încarcă pagina ...

FASCISM MEDICAL? (Fără de)legea vaccinării fortate

Data publicarii: 14.04.2017 19:07:00

 

În loc să mă pregătesc de Învierea Domnului, mă simt nevoit să scriu despre ultima dovadă că statul acesta, căruia îi spunem din obiÈ™nuinÈ›ă românesc, este complet suprapus peste poporul său, singura lui menire fiind aceea de a-l È›ine sub control, ca pe vitele de muncă.

 

Este vorba despre proiectul de lege al vaccinării, un proiect atât de dispreÈ›uitor cu noi, cu părinÈ›ii, de stai È™i te întrebi dacă aceia care l-au conceput trăiesc printre noi sau sunt niÈ™te birocraÈ›i, undeva departe, care fac calcule È™i noi suntem doar niÈ™te cifre în acele ecuaÈ›ii.

 

De la ce să încep? De la faptul că părinÈ›ii sunt decăzuÈ›i din drepturi a priori, rolul lor fiind luat de stat sau de niÈ™te funcÈ›ionari anonimi, de medici care nu-È™i asumă nicio răspundere pentru eventuale repercusiuni asupra sănătăÈ›ii copilului? CâÈ›i medici care să È™tie ce conÈ›ine vaccinul pe care-l administrează cunoaÈ™teÈ›i? Dar vreunul care să-È™i asume răspunderea în caz că merge rău?

 

Spunea cineva pe facebook că trebuie să acceptăm fără crâcnire vaccinarea forÈ›ată, pentru că „la români nu merge altfel”. Cu alte cuvinte, omul ne consideră niÈ™te vite, care nu înÈ›eleg să se domesticească decât prin intermediul bâtei. Nu e de mirare că ni se urează să PaÈ™tem fericiÈ›i, ca niÈ™te boi ce suntem.

 

„Să ne lăsăm în seama experÈ›ilor” ni se spune. Care experÈ›i îÈ™i vor asuma ei suferinÈ›a copilului È™i a părinÈ›ilor în cazul în care vaccinul are efecte adverse? Cum care efecte adverse? Acele efecte care vor fi stabilite ULTERIOR adoptării legii vaccinării obligatorii. Adică È™i mai simplu: tu vaccinează-È›i copilul È™i apoi stabilim noi care sunt efectele adverse pe care considerăm noi că le luăm în seamă. Tu vaccinează-l că nu trebuie să È™tii care sunt potenÈ›ialele efecte adverse DINAINTE de a mai putea face ceva.

 

Copiii noÈ™tri nu sunt trataÈ›i precum fiinÈ›e unice, cu caracteristici unice, precum procedează elveÈ›ienii cu ai lor fii si fiice, ci sunt consideraÈ›i niÈ™te vite ce trebuie încolonate È™i marcate cu fierul roÈ™u. Singurul lor drept fiind acela de a munci pentru stăpâni, dacă supravieÈ›uiesc. Dacă nu pot munci au „dreptul” de a fi stigmatizaÈ›i toată viaÈ›a pentru că nu pot fi „productivi”, aÈ™a cum bine explică Bogdan Stanciu.

 

Modul banditesc în care s-a procedat cu această lege este demonstrat È™i de momentul punerii ei în discuÈ›ie: cu câteva zile înainte de PaÈ™ti, să fie băieÈ›ii siguri că în acele 10 zile de „dezbatere” publică oamenii sunt ocupaÈ›i cu altceva. Mai ales că majoritatea constatarilor vaccinării obligatorii vin din zona creÈ™tină.  Apropo, unde sunt luptătorii PRO ALEGERE? Tac. Nu-i aÈ™a că democraÈ›ia e minunată?

 

Că veni vorba de democraÈ›ie, vedem È™i care sunt stimulii la care reacÈ›ionează politicianul român. Referendumul de modificare a ConstituÈ›iei, cerut de milioane de oameni din această È›ară, este amânat sine die, în timp ce o lege cerută È™i creată pentru marii producători de vaccinuri ai lumii este promovată pe repede-înainte, deÈ™i discuÈ›iile pe această temă erau în toi È™i era nevoie o dezbatere reală pe această teme.

 

Dar nu mai contează nimic: statul trebuie să supravieÈ›uiască, nu cetăÈ›enii lui. Și asta pentru că în concepÈ›ia celor care conduc această lume, nu locuitorii acestor pământuri sunt importanÈ›i, ci statul zis român, care-i administrează treburile. Pentru că acest stat - aÈ™a cât este în această formă, este doar o interfaÈ›ă pentru alÈ›ii, o garanÈ›ie că băÈ™tinaÈ™ii nu ridică pretenÈ›ii È™i nimic altceva.

Vă invit să citiÈ›i analiza celor de la Cuvântul Ortodox asupra acestei legi, faÈ›ă de care cred că nu mai trebuie adăugat nimic:

 

 DOSAR PENAL pentru părinÈ›ii care nu-È™i vaccinează copiii

 

Facem câteva observaÈ›ii, după care publicăm textul integral al proiectului de lege cu sublinierile noastre. 

AutorităÈ›ile lasă pentru o dată ulterioară stabilirea tipurilor de reacÈ›ii adverse care vor fi recunoscute că atare (!) È™i măsurile compensatorii (art. 2, alin. 7): 

„Statul român, prin Ministerul SănătăÈ›ii, asigura condiÈ›iile pentru diagnosticul È™i tratamentul optim al oricăror reacÈ›ii adverse ale vaccinării precum È™i compensarea oricăror efecte invalidante, dacă sunt dovedite relaÈ›ii de cauzalitate, confirmate de Grupul Tehnic de Coordonare a ActivităÈ›ilor de Vaccinare denumit în continuare (GTCAV). Tipurile de reacÈ›ii adverse postvaccinale È™i măsurile compensatorii aplicabile vor fi stabilite prin hotărâre de guvern”. 

Ce înseamnă asta? Simplu: pentru legislator urgenÈ›ă este sancÈ›ionarea È™i presiunea exercitată asupra părinÈ›ilor, nu stabilirea unei ierarhii simetrice a răspunderilor, nici controlul reacÈ›iilor adverse È™i compensarea. 

Dacă veÈ›i citi legea, veÈ›i observă că cele mai drastice pedepse sunt administrate părinÈ›ilor È™i copiilor. PărinÈ›ii pot fi acuzaÈ›i de rele tratamente aplicate minorului, infracÈ›iune de Cod Penal, iar copiiilor li se poate interzice È™colarizarea, un drept constituÈ›ional. 

În schimb, în ceea ce priveÈ™te sancÈ›iunile riscate de autorităÈ›i È™i cadre medicale pentru efectele adverse ale vaccinurilor, acestea pur È™i simplu nu există. Este ceea ce am numit altădată o asimetrie, o disproporÈ›ie flagrantă în fixarea recompenselor È™i sancÈ›iunilor, care este total defavorabilă familiei È™i care acordă …imunitate celor care sunt, de fapt, răspunzători pentru calitatea produselor de vaccin È™i a actului medical. 

Singurul drept al părintelui este de a fi "informat” cu privire la schemă de imunizare È™i cu privire la riscuri. Dar, care mai este noimă informării cu privire la riscuri dacă vaccinurile sunt obligatorii?! 

De altfel, reacÈ›iile adverse sunt definite într-un mod restrâns, menit a proteja cadrele medicale È™i autorităÈ›ile (art. 3, alin 1, lit. g): 

„ReacÈ›ie adversă postvaccinala – reacÈ›ie nedorită apărută în urmă vaccinării È™i care se poate datora fie vaccinului, fie particularităÈ›ilor persoanei vaccinate. Sunt excluse reacÈ›iile adverse datorate modului de administrare, dozei administrate È™i altor condiÈ›ii care È›in de actul medical. O reacÈ›ie adversă nu este totdeauna un efect advers. Efectele adverse sunt efecte secundare efectului dorit în urmă actului medical”. 

Dar, dacă chiar în acest proiect de lege se recunoaÈ™te că există efecte adverse cauzate măcar de particularităÈ›ile persoanei vaccinate, de ce nu se instituie OBLIGATIVITATEA unei evaluări a acestora pentru a minimaliza astfel de riscuri? Cum să admiÈ›i că se poate muri sau se poate îmbolnăvi grav cineva dacă se vaccinează, dar să nu iei nicio măsură, ba să forÈ›ezi vaccinarea tuturor?! 

Și, de asemenea, dacă există obligativitatea medicului de familie de a informa È™i de a vaccina, de ce nu există o obligativitate corespunzătoare a medicului de familie de a se asigura cu privire la contraindicaÈ›iile ce È›in de particularităÈ›ile persoanei? 

Dacă o persoană are astfel de particularităÈ›i ce contraindică vaccinarea È™i, totuÈ™i, este vaccinată, cine răspunde? Legea nu prevede. Adică nu răspunde nimeni. Răspunde, în schimb, părintele, care, dacă nu îÈ™i vaccinează copilul cu respectivele particularităÈ›i È™i nici nu îl examinează cineva pentru ele, pentru că nu există obligaÈ›ia legală, atunci riscă dosar penal pentru rele tratamente. Lege-i asta, sau fărădelege? 

În lege se prevede că ar putea există exceptare de la vaccinare, în următoarele condiÈ›ii (art. 7, alin.3): 

„ExcepÈ›ie de la alin. (1) fac copiii care au contraindicaÈ›ie definitivă la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile, pe baza prezentării, de către părinÈ›ii sau, după caz, de către reprezentantul legal al copilului, a unei adeverinÈ›e care să ateste contraindicaÈ›ia definitivă, emisă de Comisia JudeÈ›eană de Vaccinare a judeÈ›ului de domiciliu al copilului, cu avizul GTCAV”. 

Dar nu este deloc clar cum anume se obÈ›ine respectivă adeverinÈ›ă È™i de ce nu există o examinare obligatorie, decontată de stat, care să stabilească pentru toÈ›i dacă există sau nu contraindicaÈ›ii… 

Într-adevăr, după cum s-a arătat È™i în Cotidianul.ro, Comisiile JudeÈ›ene de Vaccinare sau Comisia Mun. BucureÈ™ti de Vaccinare au, printre atribuÈ›ii, la art. 11, alin. 4, lit. n, acuzarea părinÈ›ilor de rele tratamente: 

„Sesizează instituÈ›iile abilitate privind constatarea infracÈ›iunii de rele tratamente aplicate minorului de către părinÈ›i sau reprezentanÈ›i legali în cazul minorului care împlineÈ™te vârstă de 3 ani È™i nu a primit vaccinurile obligatorii corespunzătoare vârstei” 

În cele din urmă, acest proiect de lege este un abuz asupra familiei. Face din vaccinare un obiectiv în sine, în loc să facă un mijloc pentru scop – sănătate publică. Aplică sancÈ›iuni doar părinÈ›ilor È™i doar pentru lipsa vaccinării, însă nu aplică sancÈ›iuni pentru vaccinarea contraindicată sau pentru administrarea unor efecte adverse ce È›in de vaccin. 

Proiectul, în sine, e prea prost că să poată fi recuperat. El ar trebui respins pur È™i simplu, pentru că modelul vaccinist ce stă la baza lui È›ine de ceea ce numeam, altădată, fascism medical – instituirea unor vaccinări forÈ›ate. Instituie un precedent prin care complexul farmaceutic (autorităÈ›i È™i industrie), care nu răspunde în faÈ›ă nimănui, capătă un ascendent fără precedent asupra copiiilor, în raport cu părinÈ›ii. 

Părerea noastră este că nu trebuie respinse vaccinurile È™i nici vaccinarea. Modelul e problema. Ar trebui să fie promovat un model personalizat de vaccinare, complex È™i flexibil, aÈ™a cum este descris aici. Unul în care examinarea fiecărui copil pentru depistarea contraindicatiilor de vaccinare – pentru a nu declanÈ™a boli autoimune – este obligatorie, È™i în care la decizia de vaccinare È™i chiar È™i la schemă de imunizare participa È™i părintele, care nu este supus unui diktat medikal. 

Una peste altă, ar trebui, măcar, cerute scoaterea articolelor ce prevăd acuzarea părinÈ›ilor pentru rele tratamente È™i interzicerea È™colarizării din cauza nevaccinarilor (art. 11, alin. 4, lit. n È™i art. 8).
 
Articolul integral este AICI
 
 

Afisari: 3223
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 
Nume: Cartas Valentin (Apr, Sun 23, 2017 / 03:13)
Va recomand un studiu amplu ,selectie biografica din analizele unor biologi ;
VACCINURILE PREVENTIE SAU BOALA O NOUA PATOLOGIE PEDIATRICA DR. CRISTHA TODEA GROSS EDITURA CHRSTIANA 2012 O pute-ti descarcapdf de pe facebook grupul Viata in verde viu
Nume: Leo WhiteWolf (Feb, Wed 27, 2019 / 22:23)
cine a scris mizeria asta pestilentiala este un mare dobitoc,si merita sa i se imbolnaveasca foarte grav copiii,sa vada atunci cat de bune sunt vaccinurile.de azi inainte,mi-am pierdut si ultima farama de respect pentru miron manega,un legionar delirant mistic !
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci
Ciprian Chirvasiu

Colaboratori

Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, FiriÈ›ă Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Cătălin Berenghi, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter