Se încarcă pagina ...

MEMORIU CĂTRE PARLAMENTUL ROMÂNIEI: Respingeti această lege de instituire a totalitarismului în România!

Data publicarii: 09.07.2020 12:33:00


MEMORIU CĂTRE PARLAMENTUL ROMÂNIEI

RespingeÈ›i această lege de instituire a totalitarismului în România!

 

 

Cabinetul de avocat „Diana Iovanovici-ȘoÈ™oacă” din BucureÈ™ti ia atitudine fermă împotriva Proiectului de lege Pl-x 418/2020 referitor la instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pe care-l consideră „cel mai mare atac asupra drepturilor omului în România, de după revoluÈ›ie, precum È™i cel mai mare act de trădare naÈ›ională”. De aceea, Diana Iovanovici-ȘoÈ™oacă, avocatul titular al cabinetului, a scris un Memoriu incendiar, pe care l-a trimis tuturor instituÈ›iilor puterii, adresându-se direct reprezentanÈ›ilor acestora: PreÈ™edintelui Camerei DeputaÈ›ilor, PreÈ™edintelui Senatului, PreÈ™edintelui României, Premierului È™i Avocatului Poporului. Iată textul Memoriului:

 

Stimați domni parlamentari,

            [...] Cu privire la Proiectul de lege Pl-x 418/2020 referitor la instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic - lege organică, proiect adoptat ca urmare a constatării neconstituÈ›ionalităÈ›ii dispoziÈ›iilor art.  25 alin. 2 teza a doua din Lg. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăÈ›ii, cu modificările È™i completările ulterioare, È™i ale art. 8 alin. 1 din OUG 11/2020 privind stocurile de urgenÈ›ă medicală, cu modificările È™i completările ulterioare, prin Decizia CurÈ›ii ConstituÈ›ionale nr. 458/2020,

 

SOLICITĂM PARLAMENTULUI ROMÂNIEI SĂ RESPINGĂ ACEASTĂ LEGE DE INSTITUIRE A TOTALITARISMULUI ÎN ROMÂNIA, având în vedere  că discutăm despre CEL MAI MARE ATAC ASUPRA DREPTURILOR OMULUI ÎN ROMÂNIA, DE DUPĂ REVOLUÈšIE, PRECUM ȘI CEL MAI MARE ACT DE TRĂDARE NAÈšIONALĂ, având în vedere următoarele considerente: 

 

1.     Art. 5 alin. 1 lit. b) È™i c) din proiectul de lege - În ceea ce priveÈ™te instituirea stării de urgenÈ›ă pe teritoriul României, ca urmare a unei simple declaraÈ›ii a directorului OrganizaÈ›iei Mondiale a SănătăÈ›ii, aceasta constituie cel mai mare act de trădare naÈ›ională, având în vedere că discutăm despre CEDAREA DE SUVERANITATE A ROMÂNIEI!

 

Din punct de vedere legal, declaraÈ›ia directorului general OMS capătă prin această prevedere efect de aplicare directă în legislaÈ›ia naÈ›ională, ceea ce doar regulamentele UE au. De când declaraÈ›ia unui Director al unui organism internaÈ›ional de sănătate, care este supus È™i unei anchete internaÈ›ionale la acest moment, ajunge să aibă efect de Regulament al Uniunii Europene?  Care este cadrul legal naÈ›ional È™i UE care vă permite acest abuz È™i încălcarea suveranităÈ›ii României?

 

Prin inserarea unei astfel de catastrofe juridice, Guvernul României face din È›ara noastră o colonie È™i permite aplicarea unei DICTATURI MEDICALE PE TERITORIUL ROMÂNIEI LA COMANDA UNUI ORGANISM INTERNAÈšIONAL.

 

Pe de altă parte, credibilitatea unui director  acuzat de corupÈ›ie È™i alte infracÈ›iuni în È›ara sa de origine, Etiopia, este atât de scăzută, încât numai acest fapt, È™i nu faptul că un director de instituÈ›ie ar putea avea putere discreÈ›ionară cu privire la conducerea unui stat, ar face inacceptabilă, nelegală, neconstituÈ›ională această propunere legislativă. ESTE INACCEPTABILĂ ACEASTĂ CEDARE DE SUVERANITATE!

 

2.     Articolul 2, lit. a) : prin formularea persoanelor sănătoase, suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen” se introduce suspiciunea ca bază de carantinare a persoanelor care, deÈ™i clinic sunt sănătoase, pot fi suspectate din motive numai de Guvern È™tiute È™i de Ministerul SănătăÈ›ii. Din acest punct de vedere, ”suspiciunea” menÈ›ionată nu este definită limitativ, astfel că lasă loc de interpretare È™i riscă să ducă la carantinarea abuzivă a unui număr nelimitat de persoane, ”suspecte” de infecÈ›ie, deÈ™i clinic, sunt sănătoase. Nu mai vorbim de faptul că o astfel de exprimare care lasă loc de interpretare după bunul plac al autorităÈ›ilor sau al medicilor (iar dictatură medicală), încalcă grav drepturi È™i libertăÈ›i garantate. Nu există previzibilitate, previziune È™i nici definiÈ›ie limitativă È™i posibilitate de definire exactă a persoanelor vizate, lăsând la liberul arbitru al autorităÈ›ilor/medicilor evaluarea, neputându-se raporta la criterii bine definite, stricte, întrucât discutăm de drepturi È™i libertăÈ›i garantate, ci la criterii arbitrare, ceea ce nu poate fi admis.

 

Astfel că ni se interzice efectiv dreptul de a mai fi È™i bolnavi (o stare normală în viaÈ›a unui individ È™i care se poate întâmpla oricând) È™i ne pune în situaÈ›ia de a ne feri să arătăm simptomele bolii, mai ales dacă este contagioasă. Este încălcarea gravă a oricăror drepturi È™i libertăÈ›i, întrucât, după formularea proiectului de lege, simptomele sunt lăsate la  definirea Guvernului sau Ministerului SănătăÈ›ii prin diferite ordine sau hotărâri de guvern. Nu mai vorbim de stresul inacceptabil la care va fi supus poporul român.
Este inacceptabilă ideea, nu prevederea legală care nici măcar nu ar fi trebuit să existe vreodată, ca o persoană fizică să poată fi separată de familia sa È™i de societate, doar pe baza unei suspiciuni, lăsată la interpretarea unei autorităÈ›i. Nu poate fi categorisită decat o lege nazistă, iar România va fi transformată într-un  lagăr de concentrare tip Auschwitz, unde experimentele pe poporul român se vor desfăÈ™ura sub oblăduirea unei legi aberante È™i neconstituÈ›ionale.

 

3.     Articolul 2, lit. d) : ”izolarea  - măsura care constă în separarea fizică a persoanelor bolnave cu o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale unui agent patogen în vederea monitorizării stării de sănătate, aplicării unui tratament adecvat în scopul vindecării È™i reducerii gradului de contagiozitate.

 

Pedeapsa pentru persoanele care îndrăznesc să se îmbolnăvească nu este numai izolarea, smulgerea efectivă a persoanelor din mediul familial È™i social, ceea ce contravine Deciziei CCR, care tocmai acest lucru a condamnat, ci È™i aplicarea unui tratament, fără să se ceară aprobarea persoanei, de parcă discutăm despre experimente È™i cercetări pe oameni. De când È™i în baza cărei legi tratamentele sunt obligatorii È™i impuse pacienÈ›ilor? Se încalcă grav drepturile pacienÈ›ilor È™i ale oamenilor la viaÈ›ă, sănătate È™i acordul pentru aceste tratamente, acordul prezumat nu poate exista, având în vedere că discutăm despre persoane cu discernământ. Acordul prezumat duce la inexistenÈ›a discernământului, ceea ce nu poate fi acceptat în România È™i în UE.

Mai cumplit este că, în conformitate cu prevederile legale, acest tratament va fi impus nu numai persoanelor bolnave, ci È™i asimptomaticilor, ceea ce a fost condamnat clar de către CCR în toate deciziile sale, fiind considerate dispoziÈ›ii nelegale È™i neconstituÈ›ionale.

 

4.     Art. 2 lit. e – ”risc iminent” – ameninÈ›are imediată sau probabilitatea ridicată de apariÈ›ie È™i răspândire aunui agent patogen în populaÈ›ia umană care poate avea un impact grav asupra sănătăÈ›ii È™i vieÈ›ii omeneÈ™ti,  în lipsa unor măsuri de prevenire È™i limitare a acestora”.

 

Ajungem din nou la exprimarea arbitrară È™i lipsită de predictibilitate, nu există criteriu de cuantificare a gradului impactului sau a ceea ce înseamnă ”iminenÈ›a”! Nu există definirea termenilor: ameninÈ›are imediată, probabilitate ridicată de apariÈ›ie È™i răspândire a unui agent patogen, impact grav. Din punct de vedere al exprimării, este foarte clar că nu există claritate È™i corectitudine, iar definirea termenilor este inexistentă, practic este lăsată interpretarea la liberul arbitru al fiecăruia, dând astfel posibilitatea autorităÈ›ii să îÈ™i impună abuziv È™i autoritar, discreÈ›ionar È™i ilegal propriile sale interpretări.

Având în vedere criteriile pur medicale, starea de normalitate după care tot tindem, dar nu suntem lăsaÈ›i de o putere totalitară, vom fi tot timpul într-o stare de risc iminent, având în vedere că agenÈ›i patogeni există È™i se propagă, iar ce care au probabilitate de apariÈ›ie ridicată se vor propaga mereu.

 

5.     Art. 2 lit. f) ”contaminare”- aduce din nou în discuÈ›ie ”agentul patogen”. Este aceeaÈ™i problemă la absolut toate definiÈ›iile, imposibilitatea de cuantificare a criteriilor, de definire, de raportare, lăsând loc la impredictibilitate È™i interpretarea după bunul plac al autorităÈ›ilor.

Ce este agentul patogen? Agentul patogen (sau agentul infecÈ›ios) este un microorganism sau macroorganism care, într-un organism animal sau vegetal, determină apariÈ›ia unui proces patologic. Exemple de agenÈ›i patogeni: microbi, virusuri, paraziÈ›i, prioni

Deci, caracterul legii este generalizat, nu poate fi aplicat la situaÈ›ii speciale, în condiÈ›iile în care trăim de când ne naÈ™tem cu microbi, viruÈ™i È™i paraziÈ›i È™i fac parte din lumea înconjurătoare. În acest context, această lege nu poate fi considerată decât o prelungire a experimentelor naziste, de această dată asupra poporului român. Astfel că, se încalcă însăÈ™i esenÈ›a vieÈ›ii, normalitatea vieÈ›ii È™i ce este mai grav ni se încalcă drepturile È™i libertăÈ›ile cetăÈ›eneÈ™ti. Cei care au făcut o astfel de lege, nu au ce căuta în libertate. Trebuie condamnaÈ›i la închisoare È™i obligaÈ›i la tratament psihiatric îndelungat.

 

6.     Art. 2 g) – ”eveniment neobiÈ™nuit sau neaÈ™teptat”  - manifestarea unei boli infectocontagioase sau o situaÈ›ie ce creează un potenÈ›ial pentru apariÈ›ia unei boli infectocontagioase sau unei expuneri la un agent biologic necunoscut.” – Trecem peste partea exprimării inacceptabile în limba română, neavând un înÈ›eles logic, însă lăsând loc interpretării termenului de boli infectocontagioase, câte astfel de boli nu sunt? AÈ™adar, dacă până acum ne tratam de gripă acasă È™i numai dacă noi consideram că ne internăm în spital, apelam È™i la acest lucru, de acum încolo ne paÈ™te izolarea sau carantinarea la orice boală de acest tip. Este lăsat termenul la imposibilitate de definire È™i raportare la criterii inexistente, astfel că raportat la un anumit potenÈ›ial – care este criteriul de definire al acestui potenÈ›ial? – ce înseamnă expunere? – È™i ce este agentul biologic necunoscut? Cine îl declară ca fiind necunoscut? Care sunt criteriile de raportare la acesta? Care sunt etapele la care ne raportăm, în condiÈ›iile în care ne referim la drepturi È™i libertăÈ›i cetăÈ›eneÈ™ti de la care nu se poate deroga? Care este criteriul pe baza căruia îmi încalci dreptul la domiciliu, viaÈ›ă, sănătate, viaÈ›ă de familie, libertate de miÈ™care etc? Nu există astfel de criterii, astfel că legea nu respectă deloc dispoziÈ›iile CCR.

 

7.     Art. 2 lit. h) – ”date È™tiinÈ›ifice oficiale” – informaÈ›ia ce oferă un element de probă bazată pe metode È™tinÈ›iifice stabilite È™i acceptate. – care sunt metodele È™tiinÈ›ifice stabilite? Care este organismul care le stabileÈ™te È™i pe ce criterii? Acceptate de cine È™i pe ce bază?  Legea are o exprimare generală È™i nu se raportează la situaÈ›ia de fapt pe care ar trebui să o legalizeze. Este o lege care se raportează la situaÈ›ia generală a populaÈ›iei È™i în niciun caz asupra cazurilor speciale pentru care ar trebui să fie instituită. Caracterul său general, imposibilitatea de a ne raporta la criterii exacte È™i definite care să nu lase loc echivocului, fac din aceasta nu numai o lege neconstituÈ›ională, dar cu un vădit caracter abuziv È™i totalitar, ceea ce contravine flagrant ordinii democratice a unui stat care face parte din UE.

 

8.     Art. 2 alin. k) persoana bolnavă   - să defineÈ™ti persoana bolnavă raportat la prezenta lege, înseamnă să anulezi practic bolile de care suferă alÈ›i oameni. O persoană bolnavă nu poate fi doar persoana cu risc epidemiologic sau  care suferă de o boală infectocontagioasă, ci există persoane bolnave suferinde de alte boli care nu sunt contagioase. Prin această definiÈ›ie, practic anulăm definiÈ›ia persoanei bolnave pe care o È™tiam dintotdeauna, È™i limităm boala la persoanele contagioase, ceea ce nu poate fi acceptat. În acest context, ce facem cu celelalte persoane bolnave, suferind de alte boli? Acelea nu vor mai fi considerate bolnave È™i nu vor mai beneficia de asigurări de sănătate? Care este definiÈ›ia termenului de ”afectată de o suferinÈ›ă fizică susceptibilă de a constitui un risc epidemiologic sau biologic pentru sănătatea publică.” – cum poate fi cuantificat riscul pentru sănătatea publică? La ce criterii se raportează acest proiect? AceleaÈ™i probleme ca cele menÈ›ionate mai sus.

 

9.     Art 2 alin. p) ”epidemie” – cum putem cuantifica  ”un număr mare de persoane dintr-un perimetru?” Exprimarea lasă de dorit, nu se raportează la criterii exacte care pot fi identificate, nu putem să È™tim dacă un număr mare este de 10 persoane sau de 100 sau de 1000 sau de 10,000, precum nu È™tim care este perimetrul la care ne raportăm? CâÈ›i metri pătraÈ›i? CâÈ›i km pătraÈ›i? Care este criteriul exact care să ducă la dispoziÈ›ia instaurării epidemiei? Echivocul este omniprezent.  

 

10. AceeaÈ™i laxitate o regăsim în toate definiÈ›iile: contaminare, eveniment neobiÈ™nuit, dovadă È™tiinÈ›ifică , risc biologic etc.

 

Pretutindeni în articole se vorbeÈ™te doar de probabilitatea apariÈ›iei, nici măcar de probabilitatea imediată.

 

11.            Articolul 2, lit. n -  definiÈ›ia ” de infectare sau contaminare–” acele persoane, bagaje, mărfuri, containere, mijloace de transport, bunuri sau colete poÈ™tale considerate că fiind expuse, sau posibil expuse, unui risc epidemiologic sau biologic şi care pot fi o posibilă sursă de răspândire a bolii.

 

Conform art. 2 lit. a) suspiciunea este definită în aÈ™a fel încât se poate raporta la oricine. De fapt, nu este definită, este generalizată. Intră aici nu doar cei expuÈ™i agentului patogen, ci chiar È™i cei posibil expuÈ™i. Automat, carantina de la lit a) li se va aplică È™i acestora;

 

12.             Art.4, alin. 4: Nu se face nici o diferenÈ›iere între persoanele simptomatice È™i cele asimptomatice în privinÈ›a suportării cheltuielilor de spitalizare în caz că nu este respectată carantina.

Deci cei care sunt sănătoÈ™i din punct de vedere clinic, fiind doar purtători ai virusului, nu doar că sunt internaţi obligatoriu, dar trebuie È™i să acopere cheltuielile nenecesare pentru medicamente È™i internare. În plus, nu există nici o obligaÈ›ie din parte statului de a livra hrană È™i / sau medicamente celor carantinati la domiciliu, care vor fi astfel forÈ›aÈ›i să încalce carantina.

 

13.            Art. 4 alin. 5 - este prevăzută elaborarea de norme metodologice doar pentru stabilirea cheltuielilor cu carantina în spaÈ›iile special amenajate; nici una dintre celelalte prevederi, cu un grad revoltător de ridicat de aproximare în contextul reducerii drepturilor, nu va beneficia de norme metodologice; 

 

14.             Art. 6 alin. 2 – Discutăm despre bunuri suspecte de contaminare È™i supuse carantinei, precum È™i bunurile persoanei suspecte – exprimarea este inadmisbilă È™i ne întrebăm de când lucrurile, deci discutăm despre neînsufleÈ›ire, pot fi suspecte? Putem să depunem È™i plângeri penale împotriva lor, nu?

 

Mai mult, se încalcă dreptul la proprietate È™i viaÈ›ă privată, în condiÈ›iile în care, se lasă la latitudinea ministrului sănătăÈ›ii decontaminarea sau distrugerea bunurilor printr-un ordin. Deci, se încalcă drepturi fundamentale printr-un ordin de ministru? Nici măcar o lege nu merită aceste drepturi? Adică, se poate lua maÈ™ina, motocicleta pe care a mers un asimptomatic È™i să i se dea foc sau probabil, se vor îngropa în saci de plastic stropiÈ›i cu formol È™i îngropate în pământ? Mergând mai departe, se poate ajunge la inadmisibila situaÈ›ie în care oamenii să fie deposedaÈ›i de casa lor È™i să fie dărâmată la ordinul ministrului sănătăÈ›ii!

 

În toate situaÈ›iile menÈ›ionate mai sus, ce se întâmplă cu minorii? Ce se întâmplă dacă ambii părinÈ›i sunt carantinaÈ›i în spital sau izolaÈ›i È™i copiii rămân singuri? Îi ia DGASPC-ul,nu? Că doar există ordin în acest sens.

15.             Art. 6 alin. 5 – bolile infectocontagioase vor fi hotărâte de guvern prin hotărâre.  Deci Guvernul este È™i cadru medical care decide È™i cu privire la boli, la tratamente, la internare forÈ›ată, medicamentaÈ›ie forÈ›ată etc. Mai există democraÈ›ie în această È›ară sau ne îndreptăm înspre totalitarism?

 

Considerăm că sunt încălcate următoarele dispoziÈ›ii constituÈ›ionale: art. 1 alin. (5) prin care se consacră obligaÈ›ia respectării ConstituÈ›iei, a supremaÈ›iei sale È™i a legilor, art. 23 alin. (1) prin care se consacră caracterul inviolabil al libertăÈ›ii individuale È™i al siguranÈ›ei persoanei, art. 25 privind libera circulaÈ›ie, art. 26 referitor la viaÈ›a intimă, familială È™i privată, art. 53 referitor la restrângerea exerciÈ›iului unor drepturi sau al unor libertăÈ›i fundamentale, precum È™i prevederile art. 5 din ConvenÈ›ia pentru apărarea drepturilor omului È™i a libertăÈ›ilor fundamentale, privind dreptul la libertate È™i la siguranÈ›ă.

Prin prezenta lege se atribuie unei autorităÈ›i administrative, respectiv ministrului sănătăÈ›ii, Comandantul acÈ›iunii la nivel naÈ›ional, Comitetul JudeÈ›ean pentru SituaÈ›ii de UrgenÈ›ă, competenÈ›a instituirii carantinei È™i a internării obligatorii în vederea prevenirii răspândirii unor boli contagioase, măsuri care implică restrângerea unor drepturi fundamentale, fără a fi stabilite, la nivelul legislaÈ›iei primare, condiÈ›iile, procedura È™i limitele în care autorităÈ›ile administrative pot acÈ›iona în sensul restrângerii acestor drepturi, respectiv garanÈ›iile care protejează cetăÈ›enii de o eventuală aplicare ilegală, discreÈ›ionară sau abuzivă a acestor măsuri.

CondiÈ›iile, procedura È™i limitele în care autorităÈ›ile administrative pot acÈ›iona în sensul restrângerii acestor drepturi nu sunt menÈ›ionate în prezenta lege.

Curtea precizează însă că, în măsura în care instituirea acÈ›iunilor ce se impun pentru prevenirea È™i gestionarea acestor situaÈ›ii implică restrângerea exerciÈ›iului unor drepturi sau al unor libertăÈ›i fundamentale, actele normative în executarea cărora ministrul sănătăÈ›ii emite ordinul trebuie să se subordoneze, la rândul lor, condiÈ›iilor constituÈ›ionale referitoare la restrângerea exerciÈ›iului unor drepturi sau al unor libertăÈ›i.”

”Curtea aminteÈ™te însă că, aÈ™a cum a subliniat în jurisprudenÈ›a sa, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiÈ›ii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de clar È™i precis pentru a putea fi aplicat; astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanÈ›ele speÈ›ei, consecinÈ›ele care pot rezulta dintr-un act determinat. Curtea a admis că poate fi dificil să se redacteze legi de o precizie totală È™i o anumită supleÈ›e poate chiar să se dovedească de dorit, dar aceasta nu trebuie să afecteze previzibilitatea. (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 17 august 2010, Decizia nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 16 august 2011, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012, sau Decizia nr. 447 din 29 ianuarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 1 noiembrie 2013.)”

”Prin urmare, întrucât libertatea individuală nu are un caracter absolut, textul constituÈ›ional consacră siguranÈ›a persoanei, noÈ›iune ce exprimă ansamblul garanÈ›iilor care protejează persoana aflată în situaÈ›iile în care autorităÈ›ile statului dispun măsuri privative de libertate, astfel încât limitarea acestei libertăÈ›i să se facă numai atunci când este necesar, cu respectarea strictă a condiÈ›iilor prevăzute de lege.”

”Prin urmare, Curtea reÈ›ine că, în lumina dispoziÈ›iilor art. 5 din ConvenÈ›ia pentru apărarea drepturilor omului È™i a libertăÈ›ilor fundamentale, detenÈ›ia legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală contagioasă reprezintă o privare de libertate ce poate fi acceptată în cadrul unei societăÈ›i în vederea asigurării sănătăÈ›ii È™i securităÈ›ii publice, dar care este permisă doar cu îndeplinirea condiÈ›iilor È™i a procedurii stabilite prin lege, fiind exclus arbitrariul.”

”Astfel, Curtea de la Strasbourg a subliniat necesitatea unei aplicări graduale a măsurilor necesare pentru protejarea siguranÈ›ei È™i a sănătăÈ›ii publice, astfel încât privarea de libertate a persoanei să reprezinte ultima soluÈ›ie la care se poate recurge, după ce alte măsuri, mai puÈ›in severe, au fost luate în considerare, dar s-a constat că sunt ineficiente. Totodată, a precizat necesitatea ca aceste măsuri să fie dispuse pentru o perioadă care să nu determine un dezechilibru între nevoia de protejare a sănătăÈ›ii publice È™i imperativul respectării libertăÈ›ii persoanei. Această din urmă cerinÈ›ă a fost subliniată È™i în Hotărârea din 8 ianuarie 2009, pronunÈ›ată în Cauza Kuimov împotriva Rusiei, paragraful 96, în care a arătat că o măsură restrictivă trebuie să fie temporară È™i trebuie să fie întreruptă imediat ce circumstanÈ›ele o permit, iar restricÈ›iile severe È™i de durată sunt susceptibile să fie disproporÈ›ionate în raport cu scopul urmărit.”

”Cu toate acestea, prevederile Legii nr. 95/2006 nu sunt însoÈ›ite de aceleaÈ™i garanÈ›ii È™i, prin această omisiune legislativă, Curtea apreciază că sunt încălcate prevederile constituÈ›ionale ale art. 23 alin. (1),art. 53 È™i art. 20, prin raportare la prevederile art. 5 paragraful 1 lit. e) È™i paragrafele 4 È™i 5 din ConvenÈ›ia pentru apărarea drepturilor omului È™i a libertăÈ›ilor fundamentale È™i ale art. 9 paragraful 1 din Pactul internaÈ›ional cu privire la drepturile civile È™i politice.” – din păcate Guvernul nu a înÈ›eles interpretările È™i cerinÈ›ele CCR, astfel că prin prezenta lege a denotat că insistă în greÈ™elile deja făcute.

 

”61. De asemenea, legiuitorul trebuie să aibă în vedere că dispoziÈ›iile referitoare la internarea obligatorie reprezintă ultima opÈ›iune la care autorităÈ›ile pot recurge pentru a realiza obiectivul de prevenire a răspândirii unei boli transmisibile, astfel că este necesar să fie reglementate È™i alte măsuri de o severitate mai scăzută, care să fie aplicate, dacă sunt eficiente, aÈ™a cum a precizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenÈ›a antereferită.” – prezenta lege nu menÈ›ionează care sunt primele măsuri instituite È™i măsurile de o severitate mai scăzută, care să fie aplicate, dar eficiente.

 

Avizul referitor la proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăÈ›ii publice în situaÈ›ii de risc epidemiologic È™i biologic.

Analizând proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăÈ›ii publice în situaÈ›ii de risc epidemiologic È™i biologic, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr. 223 din 06.07/2020 È™i înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D716/06/07/2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

a avizat acest proiect de lege cu URMĂTOARELE OBSERVAÈšII ȘI PROPUNERI:

 

ObservaÈ›ia că acest proiect de lege are ca obiect insitutirea unor măsuri din domeniul sănătăÈ›ii publice în situaÈ›ii de risc epidemiologic È™i biologic, având în vedere, în fapt, constatarea neconstituÈ›ionalităÈ›ii dispoziÈ›iilor art.25 alin.(2) teza a doua din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăÈ›ii, cu modificările È™i completarile ulterioare, cât È™i  ale art. 8 alin.(1) din OUG nr.11/2020 privind stocurile de urgenÈ›ă medicală, cu modificarile È™i completările ulterioare, prin Decizia CurÈ›ii ConstituÈ›ionale nr.458 / 2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 581/2.07.2020.

 

Consiliul legislativ a constatat că, prin conÈ›inutul său normativ, PLX 418/2020 face parte din categoria legilor organice, sub incidenÈ›a art. 73 alin(3) lit K) din ConstituÈ›ia României, republicată, a art. 75 alin.(1) din ConstituÈ›ie, Camera DeputaÈ›ilor fiind prima Cameră sesizată, întrucât se instituie soluÈ›ii legislative derogatorii de la Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările  È™i completările ulterioare.

 Consiliul legislativ declară în avizul său că nu se poate pronunÈ›a ASUPRA OPORTUNITĂÈšII LEGISLATIVE PRECONIZATE.

CONSILIUL LEGISLATIV RELEVĂ CĂ, în conf. cu art.14 alin.(1) din Legea 24/2000, republicată, cu modificările È™i completările ulterioare, REGLEMENTĂRILE DE ACELAȘI NIVEL ȘI AVÂND ACELAȘI OBIECT SE CUPRIND ÎNTR-UN SINGUR ACT NORMATIV, iar conf. art 15 alin.(1) din Legea 24/2000, O REGLEMENTARE DIN ACEEAȘI MATERIE ȘI DE ACELAȘI NIVEL POATE FI CUPRINSĂ ÎN ALT ACT NORMATIV, DACĂ ARE CARACTER SPECIAL FAÈšĂ DE ACTUL CARE ARE REGLEMENTAREA GENERALĂ ÎN MATERIE.

Consiliul atrage atenÈ›ia că PLX 418/2020 vizează instituirea de măsuri în domeniul sănătăÈ›ii publice în situaÈ›ii de risc epidemiologic È™i biologic, fără a cuprinde dispoziÈ›ii speciale faÈ›ă de Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăÈ›ii, republicată, cu modificările È™i completările ulterioare. În acest context, CONSILIUL APRECIAZĂ CĂ SOLUÈšIILE LEGISLATIVE PRECONIZATE  DIN ACEST PROIECT DE LEGE AR TREBUI FORMULATE CA INTERVENÈšII LEGISLATIVE LA LEGEA 95/2006 ȘI NU PRINTR-O REGLEMENTARE DE SINE STĂTĂTOARE.

 

Luând în considerare constatarea CurÈ›ii ConstituÈ›ionale de neconstituÈ›ionalitate a art.25 alin (2) prin Decizia nr. 458/2020, Parlamentul trebuie să pună de acord prevederile neconstituÈ›ionale în aliniere cu dispoziÈ›iile ConstituÈ›iei în termen de 45 de zile de la publicarea deciziei menÈ›ionate în Monitorul Oficial al României.

Dacă nu se însuÈ™eÈ™te această observaÈ›ie, proiectul trebuie să cuprindă È™i intervenÈ›ii legislative EXPRESE asupra prevederilor art.25 alin(2) din Legea 95/2006, cât È™i asupra art. 8 alin(1) din OUG 11/2020  privind stocurile de urgenÈ›ă medicală, cu modificările È™i completările ulterioare, texte declarate neconstituÈ›ionale prin aceeaÈ™i decizie a CurÈ›ii ConstituÈ›ionale.

Din motive de “terminologie”, mai multe sintagme au fost menÈ›ionate cu necesitate de corecÈ›ie în textul proiectului de lege, se regăsesc în raportul consiliului legislativ, însă am dori să insistăm cu privire la câteva prevederi:

 Art.2 lit b): “bunuri suspecte de contaminare” - corecÈ›ie în: “ bunuri suspecte de a fi contaminate”

Indiferent în care versiune s-ar integra în textul proiectului de lege, noÈ›iunea “suspecte” este ambiguă È™i lasă loc multor interpretări în absenÈ›a unor criterii concrete de încadrare.

Dupa ce aÈ›i asistat, alături de noi toÈ›i, la multiple ezitări È™i contradicÈ›ii cu privire la menÈ›inerea unui patogen viral pe “suprafeÈ›e”, acum pare că bunurile sunt “suspecte”, iar măsura separării nu este nicidecum detaliată aÈ™a încât să poată fi obiectivă, măsurabilă È™i aplicabilă.

 

Referitor la “IZOLARE”: EXISTĂ O NECORELARE EVIDENTĂ, care necesită clarificare, între: 

 

Art.2 lit d) unde se stabileÈ™te că “izolarea constă în separarea fizică a persoanelor bolnave de o boala infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale unui agent patogen în vederea monitorizării stării de sănătate, aplicării unui tratament adecvat în scopul vindecării È™i reducerii gradului de contagiozitate”, timp în care, la  Art. 5 alin (2) din proiectul de lege 418/2020, se menÈ›ionează că “ izolarea se poate dispune într-un caz individual, când un medic constată riscul de transmitere a unei .boli infectocontagioase È™i poate decide izolarea persoanei în unitatea sanitară È™i informează direcÈ›ia de sănătate publică judeÈ›eană sau a municipiului BucureÈ™ti”.

Art.6 alin (4) unde se stabileÈ™te: “Izolarea în unitatea sanitară sau locaÈ›iile în care personalul unităÈ›ilor sanitare desfăÈ™oară activitate medicală specifică, se instituie pentru persoanele bolnave sau cu semne ???? È™i simptome sugestive pentru bolile infectocontagioase  (stabilite prin Hotărâre a Guvernului), sau persoanele purtătoare de agenÈ›i patogeni ai acestor boli, PENTRU CARE SE IMPUNE INTERNAREA OBLIGATORIE?????, pentru o durată conform datelor È™tiinÈ›ifice oficiale È™i în funcÈ›ie de evoluÈ›ia patologiei respective pentru fiecare pacient” .

Art.6 alin .(5) “Izolarea la domiciliu sau locaÈ›ia declarată, se poate dispune doar pentru persoanele purtătoare de agenÈ›i patogeni ai bolilor infectocontagioase (stabilite prin Hotărâre a Guvernului), în funcÈ›ie de rata de transmisibilitate È™i contagiozitate È™i capacitatea unităÈ›ilor sanitare pentru o durată conform datelor È™tiinÈ›ifice oficiale È™i în funcÈ›ie de evoluÈ›ia patologiei respective pentru fiecare pacient.”

          Pe baza căror criterii se creează prerogativele stabilirii de boli infectocontagioase în sarcina Guvernului care să emită Hotărâre de Guvern în acest sens, în locul stabilirii acestor boli, în mod evident, în Lege, căreia să i se aducă modificările specifice, după caz?

          Având în vedere cele menÈ›ionate solicităm respingerea proiectului de Lege de către Parlamentul României, fiind vădit abuziv È™i totalitarist, dvs având obligaÈ›ia să reprezentaÈ›i voinÈ›a poporului român È™i să vă luptaÈ›i pentru drepturile È™i libertăÈ›ile lui!

         

DATA                                                   Diana Iovanovici-ȘoÈ™oacă

09.07.2020

Afisari: 1287
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 
Nume: IOANA BOBOCEA (Jul, Thu 09, 2020 / 16:34)
FELICITARI ,INGER DE LUMINA CARE LUPTI PENTRU SEMENII CARE NU INTELEG CA ASA CEVA CHIAR SE POATE INTAMPLA .DUPA CUM VEDETI POPORUL ROMAN TREBUIE SA DISPARA ! NU MAI STATI CU MAINILE IN SAN ,SA FACEM CEVA ORGANIZAT SI LEGAL .VA ROG SA NE INDRUMATI !
CU ALEASA PRETUIRE !
IOANA BOBOCEA
Nume: scriosteanu rodica (Jul, Thu 09, 2020 / 17:46)
sunt de acord cu acest memoriu si protestez VEHEMENT impotriva acestei legi fasciste
Nume: Elena Balmus (Jul, Thu 09, 2020 / 21:07)
va cer sa tineti cont de ccei pe care-i reprezentati, adica cei care alcatuiesc poporul. Suntem cu totii in aceeasi barca ! Da-ti dovada de inteligenta si intelepciune. Nu impingetti tara in haos si razboi civil !
Nume: Liana Ruse (Jul, Thu 09, 2020 / 21:19)
Vreau respectarea drepturilor È™i libertăÈ›ilor oamenilor. Sa-i arestam pe criminali!
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci
Ciprian Chirvasiu

Colaboratori

Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, FiriÈ›ă Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Cătălin Berenghi, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter