Se încarcă pagina ...

Un ultim avertisment al Uniunii Sindicatelor din Spitalele CFR: "Transferul reţelei de la Transporturi la Sănătate este o măsură iresponsabilă, care trebuie stopată!"

Data publicarii: 07.08.2013 21:42:00

 

În balamucul general al privatizării CFR Marfă, a mai ieşit la iveală o problemă, ale cărei consecinţe fuseseră, de fapt, prevăzute şi anunţate: desfiinţarea reţelei Spitalelor CFR. Tot ce a semnalat şi a avertizat, de 7 luni încoace, Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR, a devenit acum “cuiul lui Pepelea” în Parlamentul României, iar ministerele au început să-şi dea cu stângu-n dreptul: legea de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 8 nu poate fi promulgată, din motivele juridice semnalate de USS-CFR şi Mona Pivniceru, iar suprapunerea competenţelor Ministerului Transporturilor cu cele ale Ministerului Sănătăţii a creat vid legislativ şi blocarea activităţii în spitale. Iar Ministerul Transporturilor, autorul proiectului legislativ, trimite el însuşi – ca-n filmele cu proşti! - amendamente la propria ordonanţă.

 

Nimeni, niciunul dintre reprezentanţii structurilor Puterii, nu va putea invoca vreodată faptul că n-ar fi ştiut care sunt consecinţele ordonanţei. Denisa Popovici, liderul Uniunii Sindicatelor din Spitalele CFR, a trimis peste 300 de memorii, adrese, şi sesizări scrise tuturor partidelor, Parlamentului, Preşedinţiei, Avocatului Poporului, membrilor Guvernului şi instituţiilor şi sindicatelor  europene, plus altele vreo 500 online.

 

Revin la lucruri pe care le-am mai scris: prostia cea mai lipsită de logică a fostului ministru al Transporturilor Relu Fenechiu a fost desfiinţarea reţelei spitalelor CFR, prin acea ordonanţă de urgenţă. Deşi nu cereau niciun leu de la bugetul Ministerului Transporturilor, deşi nu aveau arierate, deşi PATRU dintre spitale aveau în derulare proiecte pe fonduri europene (nu DOUĂ, cum mincinos s-a scris în motivarea ordonanţei de urgenţă, ceea ce constituie fals în acte publice şi uz de fals!), deşi Mona Pivniceru i-a explicat în scris lui Fenechiu că încalcă articolele 1, 16, 41, 44, 115 din Constituţie, deciziile 65/1995, 83/1998, 255/2005, 421/2007, 1.189/2008, 1008/2009, 1.039/2009, 414/2010, 1105/2010 ale Curţii Constituţionale, articolul 244 din Codul Civil, Hotărârea de Guvern 972/2006 şi Hotărârea de Guvern 1.361/2006, secţiunea a 7-a pct. 1 din Legea 52/2003, articolul 16 şi articolul 174 din Legea 95/2006, degeaba!... Relu Fenechiu, gândind cu organul nepotrivit, a elaborat Ordonanţa de urgenţă nr. 8 din 28 februarie, prin care reţeaua spitalelor CFR a fost transferată, chipurile, Ministerului Sănătăţii. Urmarea? A început bătălia pentru clădirile spitalelor, căci tot acest simulacru de reformă ascundea, de fapt, nişte mizerabile interese imobiliare. 

 

Recent, mai exact pe 17 iulie, Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR, a mai trimis un rând de memorii, prin care încearcă să avertizeze, pentru ultima oară, că desfiinţarea Spitalelor CFR este o prostie extrem de costisitoare pentru România. Memoriile au fost trimise următorilor: Preşedintele României, Primul Ministru, Preşedintele Camerei Deputaţilor, Preşedintele Senatului, liderii PSD din Camera Deputaţilor şi Senat, liderii PDL din Camera Deputaţilor şi Senat. (Miron Manega)

 

Prezentăm integral memoriul adresat lui Victor Ponta:

 


Stimate Domnule Prim-ministru,

 

În ultimii ani, organizaÈ›iile sindicale s-au implicat activ în dezbaterea problemelor majore din domeniul economic È™i social, aducând permanent în atenÈ›ia partidelor politice, a puterii legislative È™i executive, precum È™i a autorităÈ›ilor locale cele mai stringente aspecte din diferite domenii de activitate care au afectat situaÈ›ia salariaÈ›ilor È™i implicit a membrilor de sindicat. 

 

In spiritul celor enunÈ›ate mai sus, UNIUNEA SINDICATELOR DIN SPITALELE CFR s-a implicat activ în dezbaterea problematicilor sociale, administrative È™i legale ce au ca subiect major organizarea È™i desfăÈ™urarea relaÈ›iilor medicale în sistemul de sănătate din România È™i, în special, aspecte ce privesc  organizarea È™i desfăÈ™urarea relaÈ›iilor medicale din sistemul de sanătate ce deserveÈ™te activitatea de transporturi, subliniind că măsurile luate de guvernele care s-au succedat până în prezent nu au reuÈ™it să răspundă cerinÈ›elor È™i dezideratelor noastre.

 

În conjunctura actualei crize financiare È™i economice, organizaÈ›ia noastra consideră că unele din masurile adoptate È™i puse în aplicare de actualul Guvern al României în privinÈ›a sistemului medical din transporturi, nu raspund cerinÈ›elor strategiei de securitate naÈ›ională È™i a celor europene, astfel că un sector important al sistemului de sănătate se afla grav afectat de efectele negative ale acestor masuri. Această situaÈ›ie nu face decât să determine o cumulare ridicată de potenÈ›ial de probleme sociale care, dacă nu sunt atent È™i bine gestionate, pot crea tensiuni È™i dezbinări ce pot duce până la afectarea funcÈ›ionalităÈ›ii unora din instituÈ›iile juridice, politice È™i sociale ale statului român.

 

Având în vedere premisele urmărite prin strategia de securitate naÈ›ională care cuprinde în esenÈ›ă interesele funadmentale economice, politice, civice, sociale, ecologice sau de alta natură  ce stau la baza promovării È™i protejării valorilor supreme ale naÈ›iunii române, reprezentanÈ›ii UNIUNII SINDICATELOR DIN SPITALELE CFR supun atenÈ›iei dumneavoastră o problema care în prezent afectează direct È™i negativ principiile înfiinÈ›ării sistemului medical din transporturi, precum È™i desfăÈ™urarea în bune condiÈ›ii a relaÈ›iilor medicale, organizatorice È™i de muncă din acest sistem care deserveÈ™te de mai bine de 100 de ani o activitate esenÈ›iala È™i vitală pentru economia României.

 

După cum bine cunoaÈ™teÈ›i, Guvernul României a adoptat OrdonanÈ›a  de UrgenÈ›ă nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prin care 13 din cele 15 spitale ce deservesc sistemul de transporturi sunt transferate in subordinea Ministerului Sanatatii.

 

Totodată, prin această ordonanÈ›ă de urgenÈ›ă, Guvernul României desfiinÈ›eaza È™i Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului cu efecte, susÈ›inem noi, negative directe asupra intereselor asiguraÈ›ilor acesteia care sunt preluaÈ›i de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate.

           

Sub aspectul modului în care s-a conceput È™i adoptat această ordonanÈ›ă de Guvernul României, vă informam că planează numeroase suspiciuni privind interesele unor cercuri de interes È™i influenÈ›ă politică ce urmaresec prin desfiinÈ›area acestui sistem de snatăte doar satisfacerea unor aspecte de natura pecuniară È™i imobiliară a clientelei È™i, în niciun caz, respectarea unor politici guvernamentale de reorganizare care respectă principiile coerenÈ›ei, eficienÈ›ei È™i legalităÈ›ii.

 

În acest sens, vă informam că într-o nota oficiala trimisă Ministerului Transporturilor, titularul de la acea vreme de la JustiÈ›ie – ministrul Mona Pivniceru, a adus numeroase amendamente acestui act normativ, acuzând faptul ca multe articole conÈ›in vicii de neconstituÈ›ionalitate. ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, în bine cunoscuta-i atitudine sfidătoare È™i de supremaÈ›ie, nu a È›inut cont de punctul de vedere al JustiÈ›iei È™i a insistat în promovarea ordonanÈ›ei. Credem că această grabă a ministrului Relu Fenechiu pentru aprobarea ordonanÈ›ei este determinată doar de interese imobilare È™i pecuniare, întrucât prin transferul la Ministerul SănătăÈ›ii vor fi, în scurt timp, desfiinÈ›ate spitalele CFR, iar terenurile trecute în administarea autorităÈ›ilor locale care le vor putea trece mult mai uÈ™or din domeniul public al statutului unde se regăsesc în prezent în domeniul privat al statului, ajungând astfel pe mana baronilor locali È™i a clientelei politice. Apreciem că nu este întâmplător faptul ca PNL a renunÈ›at foarte repede la serviciile Monei Pivniceru, trecută pe linie moarta, la Curtea ConstituÈ›ională.

 

În aceeaÈ™i notă a Ministerului JustiÈ›iei, ministrul Mona Pivniceru a adus critici dure la caracterul de urgenÈ›ă al ordonanÈ›ei, precizând că actul normativ putea urma calea normala de legiferare, adică de adoptare în Parlament, susÈ›inând că soluÈ›ia aleasa de Ministerul Transporturilor,  de desfiinÈ›are a spitalelor CFR, este neconstituÈ›ională.

 

 

De asemenea, Ministerul JustiÈ›iei, explica în nota transmisă Ministerului Transporturilor faptul că “în jurisprudenÈ›a sa, Curtea ConstituÈ›ionala statuează situaÈ›ia excepÈ›ională ca fiind în raport cu necesitatea È™i urgenÈ›a reglementarii unei stări care impune adoptarea de soluÈ›ii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public”. “Prin urmare, observăm, că aÈ™a cum a fost surprinsă în preambul È™i în nota de fundamentare, justificarea oferită în ordonanÈ›ă, nu este de natură să corespundă criteriilor de constituÈ›ionalitate reÈ›inută în jurisprudenÈ›a CurÈ›ii ConstituÈ›ionale, deoarece prin măsurile propuse nu se urmareÈ™te evitarea unei atingeri grave aduse interesului public”, atrăgea atenÈ›ia ministrul JustiÈ›iei în nota transmisă Ministerului Transporturilor, care concluzioneaza faptul că “transferul acestei unitaÈ›i sanitare, precum È™i desfiinÈ›area Casei de Asigurari de Sanătate a Ministerului Transporturilor s-ar putea face pe calea procedurii legislative normale”.

 

 

Tot în nota a ministerului JustiÈ›iei, se precizează, în mod voalat, că ordonanÈ›a afectează drepturile È™i libertăÈ›ile fundamentale ale omului “prin trecerea silită a unor bunuri în proprietate publică”. Mai mult, “o asemenea măsură nu poate fi reglementată prin ordonanÈ›ă de urgentă, conform art 115, alin 6 din ConstituÈ›ie, referitor la regimul instituÈ›iilor fundamentale ale statului”.

 

 

Mai mult decât atât, ministerul JustiÈ›iei susÈ›ine în continuare că nu poate fi emisă ordonanÈ›a de urgenÈ›ă dacă poate afecta o categorie socială, un grup de oameni sau de salariaÈ›i. “OrdonanÈ›ele de urgenÈ›ă nu pot fi adoptate dacă afectează, dacă are consecinte negative. In schimb, pot fi adoptate dacă, prin reglementarile pe care le conÈ›in, au consecinÈ›e pozitive în domeniul în care intervin”, se explică în nota emisa de Mona Pivniceru.

 

 

Prin aceeaÈ™i notă, Ministerul JustiÈ›iei sesizează lacune grave în ordonanÈ›ă în privinÈ›a protecÈ›iei personalului spitalelor CFR È™i a angajaÈ›ilor Casei de Sănătate a Ministerului Transporturilor, care vor fi transferaÈ›i în subordinea Ministerului SănătăÈ›ii. Mona Pivniceru atrage atenÈ›ia că, în această privinÈ›ă, prevederile OrdonanÈ›ei conÈ›in vicii de neconstituÈ›ionalitate. “Cu privire la art.6 din proiectul O.U.G referitor la preluarea personalului Casei de Asigurari de Sănătate a Ministerului Transporturilor, pentru a nu fi afectate drepturile È™i libertăÈ›ile fundamentale în sensul art 115 din ConstituÈ›ie, precizez ca există 2 modalităÈ›i: fie preluarea personalului, conform opÈ›iunii acestuia, fără aprobarea Casei NaÈ›ionale de Sănătate, cu toate drepturile È™i obligaÈ›iile; fie preluarea în bloc a întregului personal al Casei de Sănătate din Ministerul Transporturilor”, se precizează în nota JusÈ›itiei.

 

 

În acest sens, ministerul face o propunere : “Din punct de vedere al tehnicii legislative, articolul ar trebui să cuprindă două alineate: 1. Preluarea personalului Casei de Sănătate a Ministerului Transporturilor; 2. Să se prevadă că personalul preluat îÈ›i va păstra toate drepturile ăi obligaÈ›iile”. “În caz contrar, ar fi create premisele unor vicii de neconstituÈ›ionalitate”, a precizat Ministerul JustiÈ›iei. Însă, Relu Fenechiu nu a È›inut cont de propunerile juridice venite de la Mona Pivniceru È™i ordonanÈ›a a ramas în forma iniÈ›ială: o soluÈ›ie neclară, fără o finalitate precisă,  situaÈ›ia personalului  transferat de la Transporturi fiind lăsată pe mâna oficialilor de la Ministerul SănătăÈ›ii.

 

 

Ministerul JustiÈ›iei aduce critici È™i asupra modului în care ordonanÈ›a reglementează juridic transferul personalului din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor. “În ceea ce priveÈ™te statutul personalului contractual din cadrul CASMTCT sunt aplicabile considerentele CurÈ›ii ConstituÈ›ionale din decizia nr.1039/2009 potrivit cărora, unul dintre principiile care stau la baza dreptului de munca este stabilirea raporturilor juridice care i-au naÈ™tere odată cu încheierea contractului individual de munca, aceste principii decurgând din obligaÈ›ia statului de a crea cadrul legislativ menit să asigure salariaÈ›ilor siguranÈ›ă È™i garanÈ›ia păstrării locului de muncă. Mai mult, ConstituÈ›ia prevede expres dreptul persoanei de a-È™i alege, în mod liber, locul de muncă”, se spune în nota Ministerului JustiÈ›iei.

 

 

În final, Ministerul JustiÈ›iei consideră că este necesară obÈ›inerea avizului Consiliului ConcurenÈ›ei, “având în vedere prevederile art 26 din legea 21/1998” referitoare la ConvenÈ›ia Europeană de echivalare a diplomelor universitare, dar È™i un aviz de la Ministerul Afacerilor Externe, “pentru conformitate cu legislaÈ›ia europeană în materia serviciilor de asistenÈ›ă medicală în domeniul siguranÈ›ei în transporturi”.

 

Sub aspectul nerespectării alin. (4) al art. 115 din ConstituÈ›ie, organizaÈ›ia noastră consideră că este demonstrat faptul că ordonanÈ›a incriminată nu are în vedere o situaÈ›ie extraordinară care să justifice o reorganizare administrativă.

 

În acest sens, după cum bine stiti, între sistemul transporturilor din România È™i reÈ›eaua spitalelor din Ministerul Transporturilor există o legătură organică, istoriceÈ™te consolidată. Această legătură datează de mai bine de 100 de ani, fiind confirmată prin reglementări legale recente, ultima datând din anul 2006. La baza acestei legături stă faptul că siguranÈ›a transporturilor este asigurată printr-un sistem medical specializat, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor. Or, lipsirea sistemului transporturilor de un astfel de sistem medical specializat este contrară siguranÈ›ei circulaÈ›iei È™i chiar directivelor Uniunii Europene în domeniu È™i, implicit, interesului naÈ›ional.

 

Sub acest aspect, menÈ›ionăm Directiva nr. 2004/49/CE È™i  Directiva nr. 27/59/CE, ultima referindu-se la legătura intrinsecă dintre întreprinderea feroviară, personalul din domeniu È™i asigurarea condiÈ›iilor de sănătate È™i siguranÈ›ă prin unităÈ›i specializate. De altfel, o asemenea reglementare o întâlnim È™i în România, respectiv în Ordinul MLPTL nr. 447/2003 pentru aprobarea instrucÈ›iunilor privind examinarea medicală È™i psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităÈ›i în siguranÈ›a circulaÈ›iei È™i a navigaÈ›iei, precum È™i organizarea, funcÈ›ionarea È™i componenÈ›a comisiilor medicale È™i psihologice de siguranÈ›ă a circulaÈ›iei. Potrivit acestui ordin, controlul medical È™i psihologic periodic, obligatoriu pentru personalul angajat în funcÈ›ii cu responsabilităÈ›i pentru siguranÈ›a circulaÈ›iei, se efectuează în cabinete de specialitate din policlinicile teritoriale ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor È™i LocuinÈ›ei etc.

 

În opinia noastră, reoganizarea administrativă a sistemului de sănătate din transporturi nu intră sub incidenÈ›a prevederilor art. 115 alin. (4) din ConstituÈ›ie, în primul rând pentru că nu este determinată de existenÈ›a unei situaÈ›ii extraordinare, aceasta reprezentand doar o modalitate de transfer a unor autorităÈ›i sau instituÈ›ii publice de la un minister la altul.

 

În cazul de faÈ›ă, transferul unor unităÈ›i sanitare de la Ministerul Transporturilor la Ministerul SănătăÈ›ii nu este justificat nici din punct de vedere istoric È™i nici din punct de vedere funcÈ›ional È™i operaÈ›ional. Dacă această legătură dintre Ministerul Transporturilor È™i unităÈ›ile sale sanitare este validată istoric, la baza ei se află necesitatea de a se garanta siguranÈ›a circulaÈ›iei rutiere, feroviare, navale È™i aeriene. Sub acest aspect, asigurarea circulaÈ›iei în toate domeniile reprezintă un element definitoriu al securităÈ›ii naÈ›ionale, ceea ce ar fi trebuit să ducă la obÈ›inerea unui aviz din partea Consiliului Suprem de Apărare a Èšării pentru adoptarea acestei ordonanÈ›e. Acest aviz insa nu a fost solicitat.

 

Un alt motiv de neconstituÈ›ionalitate rezultă din prevederile art. 10 din ordonanÈ›ă al carui text  vine să contrazică întreaga sa construcÈ›ie logică. Pe de o parte, Ministerul Transporturilor este abilitat să promoveze norme medicale È™i psihologice pe care trebuie să le respecte subordonaÈ›ii altui minister, Ministerul SănătăÈ›ii. AceÈ™ti subordonaÈ›i sunt chemaÈ›i să respecte normele privitoare la examinarea medicală È™i psihologică pentru personalul cu atribuÈ›ii în siguranÈ›a transporturilor, deÈ™i nu au o pregătire de specialitate în acest sens.

 

Mai mult, această activitate desfăÈ™urată de persoane subordonate Ministerului SănătăÈ›ii este controlată de Ministerul Transporturilor. Această ,,interferenÈ›ă” de activităÈ›i este de natură să perturbe, în mod grav, siguranÈ›a transporturilor din România.

 

Precizam că, potrivit art. 11 din ordonanÈ›ă, se reiterează regula valabilă È™i în prezent, conform căreia personalul cu atribuÈ›ii în siguranÈ›a transporturilor trebuie să fie apt din punct de vedere medical È™i psihologic. Până în prezent, aceste operaÈ›iuni erau asigurate de unităÈ›ile medicale specializate ale Ministerului Transporturilor. Potrivit acestei ordonanÈ›e, în viitor examinarea medicală È™i psihologică a personalului cu atribuÈ›ii în siguranÈ›a transporturilor se asigură de către unităÈ›ile specializate medicale È™i/sau psihologice agreate de Ministerul Transporturilor, dar care se află în subordinea Ministerului SănătăÈ›ii.

 

Considerăm că această intersectare a atribuÈ›iilor a două ministere lasă în afara oricărei responsabilităÈ›i juridice una dintre cele mai importante componente ale sistemului siguranÈ›ei naÈ›ionale. Această prevedere contravine art.117 din ConstituÈ›ia României, în virtutea căruia ministerele se înfiinÈ›ează, se organizează È™i funcÈ›ionează, potrivit legii. Acestea pot înfiinÈ›a organe de specialitate în subordinea lor numai dacă legea le recunoaÈ™te o asemenea competenÈ›ă.

 

AÈ™a cum rezultă din această construcÈ›ie constituÈ›ională, nu pot exista raporturi de subordonare între un minister È™i alte ministere. Mai mult, intervenÈ›ia Ministerului Transporturilor în activitatea Ministerului SănătăÈ›ii este susÈ›inută de prevederile art.12 din ordonanÈ›ă care conferă dreptul Ministerului Transporturilor de a emite un certificat de agreare pentru unităÈ›ile specializate medicale È™i/sau psihologice ale Ministerului SănătăÈ›ii, care pot examina personalul cu atribuÈ›ii în siguranÈ›a transporturilor. MenÈ›ionăm că acest certificat de agreare atestă, anual, îndeplinirea condiÈ›iilor È™i criteriilor specifice emiterii certificatului de agreare. Mai mult, Ministerul Transporturilor poate acorda, suspenda È™i retrage certificatul de agreare. AcelaÈ™i minister este îndrituit, prin ordonanÈ›ă, să controleze unităÈ›ile agreate È™i să verifice respectarea criteriilor È™i condiÈ›iilor de agreare. În plus, Ministerul Transporturilor are dreptul de a stabili tarife pentru verificarea unităÈ›ilor acreditate.

 

În aceste condiÈ›ii este greu de presupus că poate exista È™i o conlucrare funcÈ›ională între cele două ministere, unul dintre ele asumându-È™i atribuÈ›ii prin care subordonează activitatea celuilalt. Ca atare, prin această ordonanÈ›ă se încalcă regulile constituÈ›ionale de organizare È™i desfăÈ™urare a activităÈ›ii ministerelor, prin interferarea activităÈ›ii acestora sau prin subordonarea unor funcÈ›ii ale unui minister faÈ›ă de altul. Ne găsim, astfel, în faÈ›a unor posibile conflicte de competenÈ›ă, care pot duce la naÈ™terea unor blocaje instituÈ›ionale.

 

Consideram ca un alt motiv de neconstituÈ›ionalitate al ordonantei de urgenta pe care o incriminam îl reprezintă încălcarea dispoziÈ›iilor art. 117 alin. (2) din ConstituÈ›ie, în virtutea căruia: ,,Guvernul È™i ministerele, cu avizul CurÈ›ii de Conturi, pot înfiinÈ›a organe de specialitate în subordinea lor numai dacă legea le recunoaÈ™te această competenÈ›ă”. Este evident faptul că transferul acestor servicii de la un minister la altul se supune aceloraÈ™i reguli, în sensul că acest transfer este È™i el supus exigenÈ›elor constituÈ›ionale privitoare la avizul CurÈ›ii de Conturi. Această cerinÈ›ă constituÈ›ională este impusă de faptul că, pe această cale, se înfiinÈ›ează în subordinea Ministerului SănătăÈ›ii noi organe de specialitate. În acest caz, avizul CurÈ›ii de Conturi nu a fost solicitat.  

 

Pe de altă parte, înfiinÈ›area unor astfel de unităÈ›i subordonate ministerului intră în competenÈ›a proprie a Guvernului, ceea ce duce la concluzia că actul juridic, prin care se exercită o asemenea atribuÈ›ie, îl constituie hotărârea È™i nu ordonanÈ›a de urgenÈ›ă a Guvernului. Ca atare, OrdonanÈ›a de UrgenÈ›ă nr. 8/2013 a Guvernului  nu are o susÈ›inere constituÈ›ională. În sprijinul acestui argument pledează Decizia CurÈ›ii ConstituÈ›ionale nr. 16 din 10 ianuarie 2007 referitoare la constituÈ›ionalitatea Legii privind înfiinÈ›area AutorităÈ›ii NaÈ›ionale pentru Turism în subordinea Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 66 din 29 noiembrie 2007. În această decizie, Curtea ConstituÈ›ională a stabilit că această lege criticată este neconstituÈ›ională, deoarece încalcă prevederile art. 117 alin. (2) din ConstituÈ›ia României. Pe această cale se creează o confuzie între competenÈ›a Guvernului È™i a Parlamentului, negându-se competenÈ›a exclusivă a Guvernului È™i a ministerelor de a înfiinÈ›a organe de specialitate în subordinea lor, cu avizul CurÈ›ii de Conturi.

 

AÈ™adar, prin exercitarea greÈ™ită a competenÈ›elor constituÈ›ionale, Guvernul Romaniei a încălcat prevederile art.1 alin. (5), potrivit cărora ,,respectarea ConstituÈ›iei, a supremaÈ›iei sale È™i a legilor este obligatorie”.

 

În privinÈ›a demersurile ministrului transporturilor Relu Fenechiu È™i implicit ale Ministerului Transporturilor pentru adoptarea ordonanÈ›ei de urgenÈ›ă privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, va informam ca acestia,  in urma presiunii mediatice şi a reacţiilor sindicale, au elaborat proiectul Hotărârii de Guvern nr.24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. Prin această hotărâre, se abroga prevederile vechii hotărâri de guvern, care reglementa aceeaşi problemă (H.G. 76/2009). Fapt absolut firesc şi democratic, în acest act al Guvernului, reţeaua spitalelor CFR este constituită ca parte componentă a Ministerului Transporturilor, prin prevederile Art. 2, Art. 4 (punctele 11, 12, 18, 56, 57), Art. 12 (pct.1) şi Anexa 2 pct. B.

 

În continuarea demersurilor sale de adoptarea a ordonanÈ›ei incriminate, la data de 17 ianuarie 2013, ministrul Relu Fenechiu a emis Ordinul nr. 56 privind delegarea unor atribuţii ale ministrului Transporturilor către dl. Valentin Preda, secretar de stat, care la Articolul 1 prevede explicit: „Cu data prezentului ordin, dl. Valentin Preda, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, exercită atribuţiile ministrului Transporturilor şi semnează în numele şi pentru acesta toate documentele necesare, inclusiv acte normative, privind procesul de trecere a unităţilor sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi preluarea acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, respectiv de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, după caz".

 

AÈ™adar, hotărârea desfiinţării reţelei spitalelor CFR a fost luată încă din primele zile ale mandatului noului guvern iar dumneavoastra ati fost dezinformat despre ce înseamnă CFR-ul în general.

 

Dincolo de argumentele juridice prezentate, mai supunem atenÈ›iei dumneavoastră È™i un argument de ordin patrimonial. În acest sens, vă informam ca întregul patrimoniu imobiliar, atât terenuri cât ăi construcÈ›ii, avut la dispoziÈ›ie È™i utilizat de sistemul de sănatate din transporturi a fost achizitionat È™i/sau construit în principal PE BAZA FONDURILOR REÈšINUTE DIN SALARIILE ANGAJAÈšILOR CARE AU LUCRAT DE-A LUNGUL TIMPULUI ÎN SISTEMUL DE TRANSPORTURI (in special CFR), celelalte fonduri, fie ele financiare sau imobiliare, provenind în principal de la Casa Regală a României sau alte instituÈ›ii ale statului.

 

Mai mult decât atât, în prezent, întregul patrimoniu imobiliar utilizat de reÈ›eaua medicală din sistemul de transporturi este dezmembrat È™i se regăseÈ™te în proprietatea publică a statutului, sub  administrare la societăÈ›ile comerciale constituite prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. În acest sens, vă informam cu titlu de exemplu ca Spitalul Clinic CF2 BucureÈ™ti are în inventar o parte din tribuna Stadionului Rapid.

 

Un alt aspect pe care ordonaÈ›a de urgenÈ›ă incriminata nu îl are în vedere este faptul că în prezent există în derulare un proiect la Spitalul Clinic CF Witing Bucureşti, în parteneriat cu Banca Mondială prin Unitatea de Management de proiect antiseismic de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  pentru Consolidarea şi refuncţionalizarea  spitalului şi un altul  parteneriat între Spitalul Clinic CF 2 Bucuresti - lider, Spitalul General CF Simeria si Spitalul General CF Pascani   intitulat E-sănătate -Servicii medicale de calitate prin informatizare. Este adevarat că 2 dintre aceste spitale nu au fost nominalizate pentru transfer în ordonanÈ›ă, însa celelalte două, respectiv Spitalul CF PaÈ™cani È™i Spitalul CF Simeria, se afla în postura să piardă această finanÈ›are È™i, mai mult decât atât, să fie obligate să restitutie sumele deja contractate È™i cheltuite.

 

Această neglijenÈ›ă se regăseÈ™te È™i în proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.8/2013 aflat în dezbatere în comisiile parlamentare, unde se recunoaÈ™te că Spitalul CF Witing Bucureşti trebuie să ramână în structura medicală a Ministerului Transporturilor având în derulare proiecte finanÈ›ate din fonduri europene, însa despre celelalte doua spitale implicate în astfel de proiecte nu se fac niciun fel de precizări.

 

În ceea ce priveÈ™te istoricul spitalelor din sistemul de transporturi, vă informăm că Spitalele CFR sunt un rezultat firesc al unei necesităţi impuse de însăşi existenţa Căilor Ferate Române, al istoriei sistemului feroviar în România şi al istoriei în general. Constituirea acestei reţele spitaliceşti s-a derulat pe parcursul a 136 de ani, de la apariţia primului spital CFR (în 1876, la Simeria) şi până astăzi.

 

Până la emiterea ordonanÈ›ei incriminate, reţeaua medicală a Ministerului Transporturilor  a fost alcătuită din 15 spitale (8 spitale clinice – CFR 2, Witing, Craiova, Iaşi, Cluj, Timişoara, Oradea, Constanţa şi 7 spitale generale – Ploieşti, Drobeta Turnu Severin, Paşcani, Galaţi, Braşov, Sibiu, Simeria) ce au în subordine 22 ambulatorii de specialitate. Spitalele sunt unităţi publice finanţate din venituri proprii (contract furnizări servicii medicale) şi de la bugetul de stat (activitatea de siguranţa circulaţiei , investiţii), alte surse legal constituite şi pot atrage fonduri europene nerambursabile postaderare (prin modificarea anexei HG 76/2009 – privind atributiile MTI) care nu le permite în momentul actual să le utilizeze.

 

Sub aspectul efectelor produse de ordonanÈ›ă în prezent, vă informam că, deÈ™i au trecut câteva luni de la adoptarea acesteia, trecerea la Ministerul Sanatatii a spitalelor vizate È™i a membrilor Casei de Asigurari la CNAS este dificilă È™i anevoioasa. Motivele sunt multiple È™i È›in în primul rând de superficialitatea reglementarilor din OUG nr.8/2013 al caror conÈ›inut nu fac decât să arate graba cu care s-a adoptat acest act normativ, apoi de structura medicala È™i administrativă a spitalelor de prestare exclusivă a unor servicii în interesul È™i pentru beneficiarii din sistemul de transporturi.

 

În acest sens, vă supunem atenÈ›iei cateva aspecte negative create de dispozitiile OUG nr.8/2013:

 -    Conform prevederilor ordonanÈ›ei, examinarea medicală È™i psihologică a personalului din transporturi cu atribuÈ›ii în siguranÈ›a transporturilor se asigura în prezent pentru toate judeÈ›ele doar de spitalele rămase în structura Ministerului Transportului aflate în BucureÈ™ti. Consideram că acest lucru creeaza disfunctionaliăÈ›i evidente È™i periculoase în derularea activitîÈ›ilor de transport, iar susÈ›inerile guvernanÈ›ilor în acest caz, că este doar o situaÈ›ie ocazională, de tranziÈ›ie care se va reglementa pe viitor, sunt iresponsabile È™i nejustificate întrucât sunt menite doar să acopere lipsurile È™i ambiguităÈ›ile din actul normativ pe care îl incriminam.

Un exemplu imediat al efectelor negative ale ordonanÈ›ei aflat în legatură directă È™i cu Casa de Asigurari, îl constituie faptul că nu s-au putut face contracte cu CJAS pentru medicii din ambulatoriu care sunt încadraÈ›i cu ½ normă în comisia de siguranÈ›ă È™i ½ norma în contract cu casa;


         -    se destructurează o structură foarte bine pusă la punct È™i cu mare responsabilitate în examinarea personalului care concură la siguranÈ›a circulaÈ›iei. Dacă examinarea se va face odată de o comisie È™i apoi de alta într-o altă unitate sanitară, nu va mai fi o continuitate în urmărirea corectă a stării e sănătate a salariaÈ›ilor(vezi ce se întâmplă cu È™oferii). Posibilitatea de a alege unitatea sanitară unde să se facă examinarea pentru siguranÈ›a circulaÈ›iei nu se justifică (are doar o conotaÈ›ie financiară), mai importantă È™i valoroasă este continuitatea È™i existenÈ›a unei baze de date È™i o urmărire a salariatului din punct de vedere al stării de sănătate pe tot parcursul lui profesional;


         -    s-a redus numărul cazurilor contractate cu casa de asigurări cu 15% pentru spitalele supuse transferului prevazut de OUG nr.8/2013;

Credem că avem o responsabilitate uriaşă faţă de ceea ce a construit istoria si nu putem şterge cu buretele totul, dacă nu este imperios necesar sau oportun pentru economie.

România, în acest moment, mai mult ca oricând, are nevoie de bani iar orice pierdere financiară, provocată de incompetenţa, superficialitatea, graba sau interesele personale ale cuiva se resimt dureros la nivelul întregii ţări. Această pierdere constituie, din partea celui care o provoacă, o culpă gravă de subminare a economiei.  

 

Noi, Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR, considerăm că transferul reţelei de la Transporturi la Sănătate este o măsură iresponsabilă, care trebuie stopată, sau măcar amânată până la evaluarea obiectivă a situaţiei.

 

Considerăm, de asemenea, că orice decizie care produce pagube ar trebui să implice responsabilitatea juridică şi financiară personală a decidentului. În privinţa faptului că transferul spitalelor de la un minister la altul, în acest moment, este generatoare de costuri pe care ministerul nu şi le poate permite, aducem în sprijinul acestei afirmaţii câteva aspecte care ar trebui cunoscute.

 

Existenţa spitalelor CFR nu obligă şi nu a obligat Ministerul Transporturilor la niciun fel de cheltuială sau investiţie. Dimpotrivă, ministerul a beneficiat cu prioritate de serviciile medicale specifice ale acestor spitale, căci acestea îi erau subordonate. Aşadar, menţinerea, în subordinea Ministerului Transporturilor, a reţelei spitalelor CFR, înseamnă PIERDERI ZERO, plus unele avantaje specifice, care se pot traduce în economii financiare.

 

Nu înţelegem care este raţiunea obiectivă a acestei decizii din partea mimnistrului Transporturilor, când peste tot în lume sistemul medical se îndreaptă spre diverse forme de specializare, în cadrul serviciilor de sanitare generale. Reţeaua spitalelor CFR constituia o formă complexă de specializare, indusă de specificitatea transporturilor şi infrastructurii, fără ca prin aceasta să îngreuneze coerenţa sistemului sanitar public din România, ba dimpotrivă, uşurându-i activitatea. 

 

FaÈ›ă de toate aceste considerente, vă adresăm rugămintea analizării argumentelor noastre privind încălcarea intereselor României privind strategia de securitate naÈ›ionala È™i neconstituÈ›ionalitatea actului normativ  incriminat, solicitându-vă ca în baza prerogativelor pe care le aveÈ›i, să ne sprijiniÈ›i demersurile de păstrare a organizării È™i functionalităÈ›ii sistemului de sănătate din transporturi ca entitate separată aÈ™a cum a funcÈ›ionat până la emiterea de Guvernul Românie a OrdonanÈ›ei  de UrgenÈ›ă nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 

Totodată, în măsura disponibilităÈ›ii Dumneavoastra, vă adresăm rugămintea stabilirii unei întrevederi cu reprezentanÈ›ii organizaÈ›iei noastre pentru a va prezenta detaliat efectele negative produse de aceasta ordonanÈ›ă de urgenÈ›ă, precum È™i pentru a vă aduce eventuale clarificari la cele prezentate.  

Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte

Denisa POPOVICI

 

 

Afisari: 2891
Autor: Miron Manega
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 

Nu sunt comentarii.
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci

Colaboratori

Ciprian Chirvasiu, Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, FiriÈ›ă Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Marius Dumitru, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter