Se încarcă pagina ...

Urmăriți-ne pe certitudinea.com

IULIEAN HORNET: "Eu pot si vreau! Voi: Presedinte, Guvern, Parlament, de ce nu puteti? De ce nu vreti?

Data publicarii: 25.06.2020 23:53:00

 

Articol apărut în numărul 66 al revistei „CERTITUDINEA” 

 

PROTEST – OFERTĂ

IULIEAN HORNEȚ: „Eu pot și vreau! Voi: Președinte, Guvern, Parlament, de ce nu puteți? De ce nu vreți?

 

Cu toții ați aprobat sau ați asistat 30 de ani la distrugerea CAPITALULUI NATURAL. Eu am creat în 7 ani (2003-2010) tehnologii noi și 70 de modele de echipamente inovatoare, brevetate și aplicate, iar de 10 ani (2010-2020) 700 dintre ele funcționează în 3 sectoare economice indispensabile vieții, asigurăm confort și sănătate într-un mediu curat.

 

1. Mediu: ecoHORNET reciclează 100%, prin tratare termică (piroliză), deșeurile solide și lichide neutilizate și le transformă în combustibili și energie;

 

2. Energie: ecoHORNET asigură conversia biomasei peletizate în energie termică și electrică în mod eficient, economic, ecologic (eee);

 

3. Agricultură: ecoHORNET tratează termic biomasa agricolă excedentară, salvează terenurile arabile prin colectarea deșeurilor, asigură ameliorarea și fertilizarea solului, oprește deșertificarea, asigură energia pentru lucrările agricole și irigații. 

 

Este momentul să recunoaștem starea de fapt din România, printr-o analiză succintă a principalelor domenii ale vieții economico-sociale și să adoptăm măsurile cele mai potrivite de relansare accelerată, pentru o dezvoltare durabilă a României. Eu propun Instituțiilor Statului Român să adopte o serie de măsuri ACUM: 

 

Președinția, Guvernul și Parlamentul să utilizaze de urgență prerogativele legale oferite de Legea nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) și să declare STAREA DE SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ pentru următoarele domenii: Mediu, Energie, Agricultură, fără încălcarea drepturilor cetățenești. 

 

Legea nr. 51 din 1991( 7 august 1991)privind siguranță națională a României:

Art. 1. Prin siguranța națională a României se întelege starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economic și politică necesară existenței și dezvoltării statului național român, că stat suveran, unitar, independent și indivizibil, menținerii ordinii de drept, precum și climatului de exercitare neângrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice statornicite prin Constituție

Art. 2. Siguranța națională se realizează prin cunoașterea, prevenirea și înlăturarea amenințărilor interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor prevăzute în art. 1. Cetățenii români, ca expresie a fidelității lor față de țară, au îndatorirea morală de a contribui la realizarea siguranței naționale.

 

Solicit Guvernului să activeze imediat Legea Offset nr. 354/2003, ciopârțită de Guvernul BOC prin OUG 7/2010 și suspendată de Guvernul Cioloș prin OUG 58/2015, cu intrare în vigoare DEÎNDATĂ pentru domeniile enumerate și să se aplice pentru toate achizițiile din aceste domenii, inclusiv militare, operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională privind reinvestirea în România a minim 60% din valoarea de achiziție a tuturor bunurilor produse sau importate, inclusiv din UE.

 

Acum, după Pandemie, România are urgent nevoie de CSAT, deoarece națiunea română este în pericol! CSAT are dreptul să stabilească bugetele pentru dezvoltarea acestor domenii critice și să aloce fondurile pe direcții strategice de dezvoltare durabilă stabilite în prealabil;

 

Guvernul să inițieze de urgență măsuri de organizare civică și socială de tip „Planul Marshall” din care să nu fie excluse:

- Nivelarea salariilor și pensiilor la praguri de bun simț și pe principiul contributivității;

- Inghețarea salariilor și pensiilor just stabilite, până când România va atinge pragul de dezvoltare aprobat în CSAT și va reuși să reducă datoria externă la un prag confortabil;

- Reducerea aparatului de stat după criterii profesionale, cu 50% , excepția M.Ap.N și M.A.I. unde pot crește prin selecție profesională;

- Restructurarea Parlamentului la 300 parlamentari conform deciziei cetățenilor la referendum;

- Formarea de comisii de profesioniști de mare valoare, pe domeniile vizate, care să întocmescă planul de redresare economică a României în perioada de criză. Aceste comisii de specialiști vor analiză domeniile de siguranță națională Mediu, Energie, Agricultură și vor elabora cele mai severe măsuri care pot redresa România de urgență prin direcționarea imediată de fonduri pentru finanțarea acestor domeniile vulnerabile și vitale.

 

Pentru popularizarea măsurilor de redresare economică a României se pun la dispoziția Poporului Român Televiziunea Naționala (1.2.3. și internațional) și radioul (susținute financiar de popor), unde specialiștii vor mediatiza măsurile luate prin CSAT pentru ieșirea din criză. Este necesară o relansare economică accelerată de creștere PIB, pe principii noi aplicate în lumea intreagă, pe care le promovează științific, prin emisiuni adecvate și cu impact emoțional real. 

 

Soluții pentru Ministerul Mediului

 

Situația actuală este promovată de ani de zile de Ministerul Mediului prin adoptarea unor soluții depășite moral, ineficiente, așa-zisele gropi conforme, pentru depozitarea gunoaielor.

 

Este o crimă ce se întâmplă, se consumă 10 miliarde de euro anual, ca să îngroape 5.000.000 tone de deșeuri și care prin neglijență, poluează mai deparete mediul (solul, apă și aerul) prin descompunerea lor naturală.

 

România îngropă practic 12.000 000 MWh energie termică în loc să o extragă și să o utilizeze în folosul oamenilor, prin metodele de economie circulară, la costuri derizorii.

 

Nu există legi clare, aplicative și mai ales interes de promovarea tehnologiilor moderne. 

 

 

 

Propun Președintelui, Guvernului și Parlamentului soluții rapide și ieftine pentru pentru o Românie curată și pentru scoaterea țării, pentru totdeauna, din Invringement, realizând, concomitent, o resursă uriașă uriașă de energie. 

Ce știm să facem noi și am propus permanent Ministerului Mediului, fără rezultat:

- Uscăm, tocăm, peletizăm 5.000.000 tone/an cu umiditate de 45% din care rezultă 3.000.000 tone peleți/an cu umiditate de 10%;

- Fabricăm peleții cu 375 fabrici peleți 1tonă/h, investiție 75.000.000 euro;

- Depozităm 3.000.000 tone peleți/an în 75 hale de 10.000 mp amplasate la sursă; 75 hale x 10.000 mp (40.000 tone/hala) x 300 euro/mp = 225.000.000 euro.

 

Rezultatele:

 - 3.000.000 tone peleți X 4 MWh/to = 12.000.000 MWh/an energie termică și electrică. Conversia peleților în energie se face prin coincinerare la fabricile de ciment; îmbunătațim puterea calorică a cărbunelui în termocentrale sau prin combustie la temperaturi înalte (peste 1.200°C) în arzătoare speciale ecoHORNET

- Peletizarea și depozitarea se susțin financiar din taxele existente la groapă (60-80 euro/tonă)

- Investiția totală 225.000.000 euro + 75.000.000 euro = 300.000.000 euro

- Costul energie conservată în peleți, pentru 30 ani durată investiție,= 12.000.000 MWh /an x 30 ani = 360.000.000MWh = 0,833euro/MWh energie termică.

 - Locuri de muncă generate = 28.000

 - Se elimină total depozitarea la gropile de gunoi și efectele acestora-infrigimentul gunoaielor

- Se asigura o depoluare imediată a solului, apei și aerului.

Concluzia o trageți dumneavoastră. De ce nu se vrea? Cine nu vrea? Realizarea este la vedere.

 

Soluții pentru Ministerul ENERGIEI 

 

Situația actuală și perspectivele sectorului energetic sunt dramatice, - Strategia energetică actuală este un act de trădare naţională ! - Trădați am fost și când ne-ați vândut sursele de energie strategice, producția de energie și transportul energiei. Efectul?

- Am trecut de la excedent de energie electrică la import.

- Vindem ieftin și cumpărăm scump, pe spinarea populației.

 

Propun Președintelui, Guvernului și Parlamentului soluții pentru ieșirea din criză energetică, din exploatarea energetică, de eradicare a sărăciei energetice, folosind biomasa peletizată.

 

„Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură, inclusiv a substanțelor vegetale și animale, silvicultură și industriile conexe, culturi energetice, precum și partea biodegradabilă a deșeurilor menajere și industriale”. Nu mai avem nevoie să tăiem pădurile pentru a produce energie primitivă. Se poate demonstra valoarea economică a strategiei propuse pentru ieșirea din criză energetică.

 

Biomasa este cea mai abundentă bogație a planetei iar conversia ei în energie se realizează prin combustie la temperature înalte (peste1200°C) cu 70 de echipamente ecoHORNET (eficiente, economice, ecologice). Natura ne dăruiește în fiecara an, de pe terenurile încă fertile, cultivate sau nu, 3-4 tone de biomasă pe hectar cu o valoare energetică de 4-4,5 MW/tonă. Potențialul este mare și nevalorificat, ne lipsește o legislația adecvată. Solicităm de mulți ani introducerea biomasei ca sursă strategică de energie, în zadar. România are capabilitatea să înlocuiască peste 60% din combustibili fosili cu SRE.

 

Folosind biomasa peletizata și ecoHORNET obținem toată gama de fluxuri termice: apă caldă, apă supraîncălzită, abur, ulei diatermic, aer cald, aer supraîncălzit, radiații termice, biocombustibili (gaz de piroliză, ulei de piroliză), biochat.

România a folosit în 2015, pentru confortul termic al populației, circa 115.000.000 MW energie termică, repartizați astfel:

- încălzirea locuințelor =82.000.000 MW/an;

- preparare apă caldă = 10.000.000 MW/an;

- încălzirea publică = 23.000.000 MW/an. Total =115.000.000MW/an.

 

Această energie termică, se poate obține din 25.000.000 tone peleți, echivalente a 12.000.000 mc gaz sau 80.000.000 t lemn sau 10.500.000 t motorină sau 100.000.000 t lignit. Peleții pot fi obținuți de pe aproximativ 5.000.000 ha. de culturi agricole, deșeuri, toaletarea parcurilor și pădurilor).  

 

Se creează 450.000 locuri de muncă bine plătite. Rămâne la latitudinea guvernanților în cât timp se va declara România cea mai verde țară din lumeAvem tehnologii produse în țară, cu aport de creștere PIB însemnat.

 

Ce ne lipsește, decideți dumneavoastră, iubiții noștri guvernanți. Noi va stăm la dispoziție de peste 10 ani. Dacă utilizăm biomasă, deșeurile, energia de la soare, apă, vânt și energia geotermală asigurăm mai mult de 90% din energia termică și 40% din energia electrică a României.

 

Tratare termică a cărbunelui pentru desulfurare (piroliză)

 

Prin acest procedeu, realizăm desulfurarea cărbuneleui prin el însuși sau cu peleți. Se modernizează sistemului energetic pe cărbune desulfurat și hidrogen. Putem transforma termocentralelor de la Turceni, Rovinari, Ișalnița în centrale pe gaz sau cărbune desulfurat și gaz - 4.250 MWh

 

Soluții pentru MINISTERUL AGRICULTURII

 

Situația actuală este alarmantă:

- Peste 75% din terenul agricol al României a intrat într-un proces de deșertificare accentuată printr-o exploatare intensivă și fără principii, bazată pe profit imediat;

- Degradarea, epuizarea și eroziunea solului se produce și prin introducerea la adâncime a deșeurilor agricole cu ajutorul plugului („Nebunia aratului - Edward Faulkner”) necesitând o chimizare suplimentară.

- Chimizarea masivă și abuzivă a distrus mare parte din terenurilor agricole cu valoare nutritivă naturală; fertilitatea solului României era în 1989 circa 70% iar în 2018 a fost redusă la 35% (INS)

Propun Președintelui, Guvernului și Parlamentului soluții de refacerea fertilitații solului în mod natural și oprirea deșertificării.

 

Ameliorarea și fertilizarea solului

 

Biochar-ul este un cărbune vegetal activ, este energia pământului, un ameliorator și fertilizator pentru solurile nefertile sau secătuite de nutrienți, revigorează solurile deșertificate, sporește productivitatea agricolă și oferă protecție împotriva transmiterii unor boli, este hygroscopic cu capacitate mare de a atrage și de a reține apa în sol, scade considerabil necesarul de îngrășăminte chimice și contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin sechestrarea carbonului.

 

Biochar-ul se obține prin tratarea termică (piroliză) din biomasă excedentară agricolă la fața locului, din gunoi de grajd (ovine, suine, păsări, etc), deșeuri menejere și nămoluri de epurare. Piroliza este un proces de descompunere endoterm, în lipsa oxigenului, cu poluare 0, din care rezultă: biochar 50%, ulei de piroliză 30% și gaz de piroliză 20%.

 

Procedeul este de viitor, asigura descompunerea în materii prime: cărbune vegetal (biochar), compuși volatili și gaze combustibile a tuturor deșeurilor neutilizate. Locuri de muncă generate: 100.000.

Echipamentele de obținere a gazului de piroliză și a uleiului de piroliză sunt brevetate și produse de ecoHORNET, care tratează termic: biomasă, deșeuri menajere, nămoluri de epurare, deșeuri din plastic și cauciuc, slamuri și pământ cu hidrocarburi, cărbune, ulei uzat, etc.

 

Eu pot și vreau. Tu, decidentule, de ce nu vrei? 

 

Dacă vreți și nu știți, învăț.

Dacă vreți și nu puteți, ajut.   

Dacă nu vreți, mergeți acasă.  

 

Inventator Iuliean Horneț  

Dir. Gen. ecoHORNET  

Președinte Cluster MedGreen Romania  

Tel. 0745.050.050

mail: president@ecohornet.ro

 

Afisari: 940
Autor: Iuliean Horneț
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 

Nu sunt comentarii.
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci
Ciprian Chirvasiu

Colaboratori

Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, Firiță Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Cătălin Berenghi, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter