Se încarcă pagina ...

Urmăriți-ne pe certitudinea.com

Poezia ca act de insurgentă: Cezar Ivănescu în arhivele Securitătii

Data publicarii: 10.08.2017 14:19:00

Deschid documentele de urmărire informativă ce-l privesc pe Cezar Ivănescu cu acest început. Este minor, elev în clasa a X-a a unui liceu din Bârlad, hotărât a comite unele acte de insurgență față de regimul comunist şi de ocupație  din România acelor ani.

 

Deși anul 1958 a fost socotit „oficial” anul retragerii trupelor sovietice de pe teritoriul României, conform lucrării „1958. Plecarea Armatei Roșii din Româniaîntre mit și realitate –“ de căpitan Petre Opriș (publicată în Anuarul Marinei Române 2002, tom V, Editura Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța S.A., Constanța 2003, pp. 391-398), din datele ce reies din memoriile lui Nikita Sergheevici Hrușciov menționînd, în acest an, staționarea unor forțe „nesemnificative” din punct de vedere militar pe teritoriul României, documentele românești existente indică, dimpotrivă,  o masivă alcătuire a „Armatei mecanizate independente sovietice”, staționară mai ales prin deținerea, în Dobrogea, a unor depozite de păstrare a „munițiilor și combustibilului”.

 

Forțe militare sovietice își dispuneau unitățile în toată țara: Banat (Timișoara, Arad, Radna și Lipova), Muntenia (Argeș, Ploiești, Prahova), zona Constanței, Focșani, Râmnicu-Sărat, Brăila și Galați etc. Pe scurt așa cum se știe, prezența Armatei Roșii pe teritoriul României era o realitate de necontestat.

 

Documentele ce urmează fac parte din prima urmărire informativă a lui Cezar Ivănescu, în acei ani înnegurați ai ocupației sovietice, când fiecare gest era interpretat politic, când un singur cuvânt socotit subversiv putea arunca pe oricine în închisoare. Acțiunile precipitate ale Securității și comentariile  din rapoarte, absurda dirijare informativă „pe două linii”, graba cu care lucrătorii operativi pornesc la o mulțime de măsuri cu agenți, informatori și ofițeri, reflectă spaima care domnea în rândurile Securității în era comunismului  ce înflorea în România cu tancurile sovietice la căpătîi.

 

Astfel, serviciile secrete ale României se grăbesc să hotărască  propuneri de arestare pentru un grup de elevi care, cu elanul vârstei,  își riscau libertatea  printr-un gest de frondă față de armata de ocupația din România, recitînd poezii cu conținut „naționalist” ale poetului bârlădean George Tutoveanu (pus la index după 1945 de către regimul  represiv care se instaura în România) și cântând „Deșteaptă-te române” . Informatorii (care cu siguranță erau recrutați tot dintre minori) nu-i ajută pe ofițerii de Securitate, alcătuind rapoarte mai degrabă formale și cu toate acțiunile întreprinse între mai 1959 și iunie 1960 întreaga chestiune se „răcește”, deși elevul Cezar Ivănescu își continuă, în felul său, acțiunile  destabilizatoare.

 

Ca și Mihai Ursachi, care își începe discursul insurgent  la 19 ani, Cezar Ivănescu o va face în aceeași epocă, în numele aceluiași ideal, la o vârstă și mai fragedă. Evident, cei doi nu se cunoșteau încă. 

IOANA DIACONESCU

 

 

Cezar Ivănescu (n. 6 august 1941, Bârlad, județul Vaslui — d. 24 aprilie 2008, București)

 

DUI 044421 privind pe Ivănescu Cezar/ACNSAS, fila 13

M[inisterul]A[facerilor]I[interne]

Direcția Regională Iași

Serv[iciul] Raional Bârlad

Biroul 3

Of[iţer]Locot[enent] Maj[or]Iancu Gheorghe

Agent: „Stănescu Victor”

Data : 21 mai 1959

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

Informez că pe data de 25 aprilie a.c. între orele 21 și 2, cinci dintre membrii cenaclului literar din oraș: Tacu Nicolae, Grigore Nicolae(20  ani) Râvaru Dan, Ivănescu Cezar (18 ani) – sublinierea mea – I.D. – și Stoica Octavian (17 ani) au fost în cimitirul orașului unde au recitat o serie de poezii la mormântul poetului  George Tutoveanu. Apoi au intrat într-un cavou și au cântat „Deşteaptă-te române” și alte cântece în special muzică ușoară. [Este] probabil ca inițiatorul acestei acțiuni să fi fost Tacu Nicolae, ca unul dintre cei mai înverșunați adepți ai „filosofiei” în poezie.

Ivănescu Cezar și Stoica Octavian sunt elevi la Complexul Școlar în cls. A Xa F și respectiv a X-a C. (sublinierea mea – I.D.)

[ Agent ]: „Stănescu Victor”

N[ota]B[iroului]

Cazul a fost semnalat încă de la sfârșitul lunii aprilie 1959 când agentul a inclus în notă numai trei persoane care au participat [la întîlnirea de] la cimitir. Din nota de față rezultă încă o persoană în plus care a participat. Dirijînd agentul asupra acestor elemente, [acesta] a afirmat că a încercat de a discuta cu ei  și de acum nu mai este o problemă care să fie disc[utată] ci o problemă aproape uitată.

Pentru aceasta în scurt timp se vor lua măsuri de a se verifica cine sunt indivizii, părinții lor și de a puncta un element pentru a-I ancheta în cazul când rezultă faptul că au cântat cântecul „Deșteaptă-te române”, se vor face propuneri de arestare a acestui grup de elevi (sublinierea mea – I.D.).

O copie la notă iar alta la materialul grupului.

Locot[enent ]Maj[or],

Iancu Gheorghe

OBSERVAȚII:

Respectați indicațiile date de tov[arășul] Loc[otenent] Major David Iancu cu ocazia controlului efectuat în luna mai 1959 și să nu depășiți termenele.

Locot[enent]Maj[or], Pascal Al[exandru]

 

 ***

 

DUI  044421 privind pe Ivănescu Cezar, ACNSAS, fila 21

M[inisterul ]A[facerilor ]I[nterne], Direcția Regională Iași                                                                                

Strict Secret

Serviciul Raional Bârlad                                                         2 iulie 1959

Grupa a 7-a

 

RAPORT DE INVESTIGAȚII

Privind pe Ivănescu Cezar

În urma investigațiilor efectuate privind pe numitul Ivănescu Cezar a rezultat faptul că acesta este născut la data de 6 august 1941 [… ], este de profesie elev la Complexul Școlar Bârlad […]. Acesta este cunoscut că urmează Liceul de băieți din Bârlad, apoi în continuare urmează la complexul școlar Bârlad.

La domiciliu este cunoscut ca fiind un elev liniștit, preocupat de a studia și a învăța, are comportări frumoase în societate și familie, nu este predominat  de vicii sau pasiuni. Din investigații nu a rezultat să fie cunoscut cu probleme deosebite.

 

RUDE ȘI RELAȚII

– Ivănescu Dumitru, tată, […] este de profesie agent veterinar, în prezent în această funcție la G[ospodăria] A[gricolă de] S[tat] Tutova, posedă ca studii 4 cls [clase] de liceu, domiciliază în Bârlad […].

Acesta este cunoscut că până în anul 1956 a funcționat în cadrul fostei regiuni de securitate Bârlad cu gradul de sublocotenent, până la desființare, apoi este repartizat la regiunea M[inisterul]A[facerilor] I[nterne]Iași iar după un an de zile este scos în rezervă. După scoaterea din cadrele armatei se angajează ca agent veterinar la G[ospodăria]A[gricolă de ]S[tat] Tutova unde este [încadrat] și în prezent. Din punct de vedere politic in trecut nu este cunoscut cu activitate politică, în prezent este membru de partid. La domiciliu este cunoscut cu comportări frumoase, nu este predominat de vicii sau pasiuni, de asemenea nici cu alte probleme deosebite care să intereseze organele securității statului. Ca avere posedă una casă de locuit modestă unde și domiciliază.

 

***

 

DUI 044421 privind pe Ivănescu Cezar/ACNSAS, fila 10

M[inisterul ]A[facerilor ]I[nterne]

Direcția Regională Iași

Serv[iciul] Raional Bârlad

Biroul 3

Of[ițer ]Lt[ locotenent]Maj[or]Iancu Gheorghe

Agent: „Condrea Vasile”

Casa[conspirativă a Securității]: „Nelu Traian”

Data: 4 mai 1960


NOTĂ INFORMATIVĂ 

Elevul Ivănescu Cezar din clasa 11 F a răspândit în clasa sa zvonul că tov[arășul] N[ichita] S[ergheevici] Hrusciouv a fost omorît pe când se afla în palatul președenției de miniștri de o bombă – aruncată de un aviator care vroia să se răzbune. Vestea era complet eronată, dar ea a stârnit interes în clasă. Nu știu ce atmosferă a fost acolo, căci eu am aflat mai târziu de la elevul cu pricina.

Agent: „Vasile Condrea”

 

N[ota]B[iroului]

Agentul a fost dirijat să reia discuțiile cu Ivănescu Cezar și să stabilească de unde cunoaște el cele afirmate cu privire la N.S. Hrusciov.

O copie va fi depusă la materialul ce-l deținem la problema lui Ivănescu Cezar și o copie la anexa agentului.

Locot[enent] Major de Securitate,

Iancu Gheorghe

 

***

 

DUI 044421 privind pe Ivănescu Cezar / ACNSAS, fila 8

M[inisterul] A[facerilor]I[nterne],Direcția Raională Iași

Serv[iciul] Raional Bârlad

Of[ițer]L[ocotenen ]tMaj[or ]Iancu Gheorghe

Agent: „Stănescu Victor”

Casa [conspiratvă a securității ] : „Nelu Traian”                                      Data: 10 iunie4 1960

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

Sursa informează că discutând cu Ivănescu Cezar din clasa a X-a F pentru a constata vederile lui politice și-a dat seama că nu discută dușmănos la adresa regimului actual, din contră, apreciază realizările lui.[…]

10 iunie 1960                                                                              Agent „Stănescu Victor”

 

N.B. Susnumitul este cunoscut ca unul ce scrie poezii. Apare în acțiunea Stoica Octavian. Agentului i-am trasat sarcini ca ori de câte ori are posibilitatea, să stabilească care este comportarea lui Ivănescu Cezar față de regim (sublinierea mea – I.D.). Se vor lua măsuri ca acțiunea să fie închisă. O copie după notă se va pune la acțiunea lui Octavian Stoica. O copie la nota agentului.

Locot[enent] Major,

Iancu Gheorghe

 

***

 

DUI 044421 privind pe Ivănescu Cezar/ACNSAS, fila 24

Ministerul Afacerilor Interne                                                                    3 decembrie 1960

Regiunea Iași

Adnotare inițială marginală: „Se aprobă”./Semnat indescifrabil – I.D.

 

R E F E R A T

 

Acțiunea de verificare privind pe Stoica Octavian, Grigoraș Nicolae, Râvaru Gheorghe, Ivănescu Cezar și Tacu Nicolae a fost deschisă la data de 19 oct. 1959.

La baza acțiunii de verificare au stat materiale din care rezultă că susnumiții, fiind elevi în clasa a XI-a la Complexul Școlar din Bârlad activau și ca membri ai cenaclului literar „George Tutoveanu” din Bârlad. Și sub influența unor poezii reacționare ale lui Tutoveanu au mers în seara zilei de 25 aprilie 1960 la mormântul acestuia și au recitat poezii, iar apoi s-au introdus într-un cavou din cimitir și au cântat mai multe cântece printre care „Deșteaptă-te române”.

În conformitate cu planul de măsuri s-a procedat la încadrarea lor informativă pe două linii, respectiv cu agentul „Stănescu Victor” și „Condrea Vasile”.

S-a procedat la efectuarea de investigații asupra lor și a familiilor lor. Prin investigații nu s-a stabilit nimic deosebit.

Deși agenții au fost bine dirijați și au avut posibilități de a sta de vorbă și să urmărească îndeaproape activitatea elementelor urmărite, totuși nu au dat material din care să rezulte că elementele în cauză continuă să ducă activitate – agitație cu caracter dușmănos.

Din materialul informativ rezultă că susnumiții manifestă o atitudine pozitivă față de politica internă și externă a statului nostru […].

 

Sursă: CONVORBIRI LITERARE

 

Afisari: 4166
Autor: Ioana Diaconescu
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 

Nu sunt comentarii.
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci
Ciprian Chirvasiu
Lazăr Lădariu

Colaboratori

Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, Firiță Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Ioan Roșca, Laurian Stănchescu, Mariana Cristescu, Cătălin Berenghi, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Dogaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter