Se încarcă pagina ...

Urmăriți-ne pe certitudinea.com

Întrucât, din motive pe care nu le analizez acum, utilizarea acestui site îmi este blocată (nu mai am acces la modulul de administrare), am deschis o altă platformă, mai bine protejată, pe domeniul certitudinea.com. Site-ul de față, certitudinea.ro, rămâne în continuare funcțional, dar numai ca o arhivă a certitudinea.com. Așadar, postările noi le puteți urmări, de acum, pe site-ul certitudinea.com.
MIRON MANEGA – Ispravnic de concept

Marius Petcu a fost închis pentru merite, nu pentru greşeli!

Data publicarii: 15.05.2011 17:37:00

 

Despre „păcatele” lui Marius Petcu, fostul preşedinte al SANITAS şi al CNSLR Frăţia, se poate comenta mult şi bine. Aceste păcate există, fără îndoială, dar nu pentru ele a fost închis. Nici măcar pentru cele care constituie capetele de acuzare, pentru că acele capete de acuzare nu pot fi dovedite.

 

Motivele sunt altele şi ţin de meritele liderului, nu de greşelile lui. Pe 16 martie, de pildă, la ultimul mare miting sindical din Piaţa Constituţiei (şi, probabil, ultimul, pentru o lungă perioadă de timp), au fost prezenţi în jur de 50.000 de sindicalişti (6.000 după cifrele oficiale preluate in corpore de toată mass-media) şi aproape niciun cetăţean al Bucureştiului. Marius Petcu a ţinut atunci următorul discurs (reproducere aproximativă): "Conflictul nostru cu Guvernul Boc, care durează de luni de zile, azi ar fi trebuit să înceteze prin votarea moţiunii şi demiterea Guvernului. Dar parlamentarilor pe care noi i-am votat le este teamă că le stricăm afacerile, de aceea sunt împotriva noastră, ca şi guvernanţii, care vor să distrugă mişcarea sindicală şi atacă liderii sindicali, noi fiind singura forţă de opoziţie corectă care a mai rămas. De aceea, sindicatele trebuie desfiinţate, liderii sindicali huliţi, iar angajaţii sunt disponibilizaţi. Am asistat cum ne-au tăiat salariile, cum ne-au diminuat pensiile, cum au tăiat alte drepturi sociale, dar acum e prea mult. Un Cod al Muncii care a funcţionat 20 de ani şi care nu a afectat relaţiile de muncă azi trebuie să fie desfiinţat. Nu vom accepta acest lucru. Ne vom întoarce acasă, vom strânge semnături şi vom declanşa greva generală”. După câteva zile, pe 24 martie, lui Marius Petcu i-a fost înscenat aşa-zisul flagrant, în urma căruia a fost arestat.
 

Mai există un motiv al înlăturării sale intempestive din viaţa publică, motiv pe cale de a intra în uitare: în cursul lunii martie urma să fie semnat, între Sindicate şi Guvern, PACTUL NŢIONAL PENTRU SĂNĂTATE, al cărui principal promotor era Marius Petcu. Dacă acest pact ar fi fost semnat, nu ar mai fi fost posibil dezastrul cu comasarea spitalelor, care a urmat imediat după arestarea liderului. Din acest punct de vedere, da, Marius Petcu reprezenta un pericol public! Dar nu pentru public, ci pentru Guvern. Cei care au rămas în conducere nu au mai avut nici puterea, nici calităţile, nici autoritatea lui Marius Petcu pentru a se putea opune „lăcustelor” politice.

 

Marius Petcu pe 16 martie 2011, în faţa celor "6.000" de sindicalişti...

... estimaţi de Jandarmerie şi "confirmaţi" de presă

 

După ce se va constata că „nu era maşină, era bicicletă şi nu i s-a dat, ci i s-a luat”, Marius Petcu va fi, desigur, pus în libertate. Poate i se vor cere şi scuze... Dar atunci va veni direct la parastasul mişcării sindicale şi al sistemului sanitar. Şi, oricum, el nu mai este lider, locurile au fost ocupate. Între timp a avut loc Congresul Extraordinar al CNSLR Frăţia, unde s-a ales o nouă conducere (preşedinte Ion Samoilă - preşedintele Federaţiei Termoelectrica, şi vicepreşedinte Liviu Luca - preşedintele Sindicatului Naţional Petrol şi Energie). Alegeri inspirate, după părerea mea, din „algoritmul” adversarilor de clasă (legislativul şi executivul)... Dar, asupra acestor alegeri, voi reveni. Deocamdată, iată care era textul PACTULUI NAŢIONAL PENTRU SĂNĂTATE, pentru care Marius Petcu se află acum închis:

                                         

                                               PACTUL NAŢIONAL PENTRU SĂNĂTATE

• Îngrijoraţi de faptul că populaţia din Romania are una dintre cele mai defavorabile stări de sănătate din Uniunea Europeana, clasandu-se pe ultimele locuri la indicatori de sănătate majori, precum speranţa de viată, mortalitatea evitabilă, mortalitatea infantilă sau incidenţa bolilor infecţioase,
• Ţinand cont de faptul ca sănătatea reprezintă nu doar un drept fundamental în sine ci şi o condiţie esenţială pentru dezvoltarea economică a tării,
• In acord cu prevederile legislaţiei UE în domeniul sănătăţii si ţinand cont de responsabilităţile naţionale ce decurg din acestea,
• Avand in vedere de faptul că in ultimii douazeci de ani au fost iniţiate demersuri permanente de reformare a sistemului sanitar, nici-odată duse pană la capăt.


Noi, reprezentanţii organizaţiilor şi instituţiilor semnatare, ne angajam la intreprinderea tuturor eforturilor necesare pentru implementarea prezentului pact pentru sănătate, aşa cum este definit in continuare.


Principiile care trebuie sa stea la baza restructurarii şi imbunătăţirii funcţionării sistemului de sănătate din Romania sunt:


• Echitatea în accesul la serviciile de sănătate de bază, astfel încît pentru nevoi de sănătate egale toti cetatenii asigurati ai Romaniei sa beneficieze de servicii de sănătate egale. Accesul la îngrijiri de sănătate trebuie să fie astfel construit încât sistemul să răspundă la nevoile oamenilor fara diferente legate de localizarea geografică, apartenenţa culturală sau abilitatea de a plăti a pacientului. Principiul echităţii recunoaşte că factorii sociali, de mediu şi cei economici, inclusiv lipsurile, educaţia, condiţiile de locuit, stilul de viata şi nutriţia afectează atât starea de sănătate a individului, cât şi abilitatea acestuia de a accesa serviciile de sănătate. Crestrea echităţii va îmbunătăţi sănătatea prin asigurarea că oamenii ştiu la ce servicii au dreptul şi cum să le obţină şi că barierele financiare sau de altă natură în calea primirii acestor servicii sunt mult reduse, dacă nu eliminate total. Echitatea va trebui să stea în centrul dezvoltării tuturor politicilor publice pentru a reduce diferenţele în starea de sănătate care se regăsesc dea lungul întregului spectru social al României.


• Calitatea în sănătate garanteaza că serviciile şi îngrijirile oferite asiguratilor se bazează pe cea mai bună practică şi pe evidenţe şi că îndeplinesc standardele aprobate şi certificate la nivel extern. Îmbunătăţirea calităţii în sistemul de sănătate necesită implementarea ghidurilor bazate pe evidenţe internaţional recunoscute, educaţia continuă şi angajamentul instituţiilor medicale şi a profesiilor medicale în acest demers intersectorial in care trebuie implicati reprezentantii profesionistilor din sectorul sanitar in parteneriat cu cei ce beneficiaza de serviciile de sanatate oferite de acestia. Garantarea calităţii in sistemul de sanatate din Romania presupune ca deficienţele sistemului să fie identificate şi corectate, iar progresul în acest domenu sa fie monitorizat permanent. De aceea calitatea în sănătate înseamnă că sistemul informaţional trebuie să aibă capacitatea de a asigura feedback prompt profesioniştilor precum şi consumatorilor în ceea ce priveşte calitatea serviciului prestat şi primit.


• Responsabilizarea include responsabilităţi financiare, organizaţionale şi profesionale. Responsabilizarea este cu atât mai eficientă cu cât se realizează mai aproape de locul în care oamenii beneficiaza, sau nu, de deciziile luate. De aceea un corolar al responsabilităţii este descentralizarea organizaţională şi decizională, ori de câte ori este posibil. Modele de planificare şi evaluare mai bune trebuie să demonstreze că resursele existente sunt utilizate în mod cât mai eficient posibil. Întărirea şi clarificarea responsabilităţii precum şi mecanisme de măsurare vor necesita acţiuni pe mai multe fronturi. În plus, astăzi profesioniştii din domeniul medical funcţionează într-un mediu mult mai solicitant. Ghidurile bazate pe dovezi, standarde profesionale mai înalte, cerinţe tot mai mari ale organizaţiilor din sistemul de sănătate, precum şi aşteptările şi drepturile pacienţilor sunt doar câteva din cerinţele la care profesioniştii din domeniul sanitar ar trebui să răspundă într-un sistem de sănătate modern. In acelasi timp responsabilizarea trebuie sa se extinda la toti actorii sistemului de la administratori la pacienti care trebuie sa constietizeze atat drepturile care le au dar si obligatiile fata de propria stare de sănătate.


• Centrarea sistemului pe pacient, astfel încat sistemul de sănătate românesc să devină unul care ajută oamenii să-şi mentina starea de sănătate şi sa devină sănătoşi atunci cand sunt bolnavi, un sistem în care oamenii să aibă încredere şi care este acolo când e nevoie de el. Modul în care serviciile de sănătate sunt furnizate în cadrul sistemului trebuie personalizat. Indivizii diferă în multe moduri, inclusiv în ceea ce priveşte cunoştinţele şi capacităţile lor de a înţelege sistemul sau propria stare de sănătate. Indivizii au nevoi şi preferinţe diferite, iar serviciile trebuie adaptate acestor diferenţe. Acest lucru înseamnă că:
- serviciile trebuie organizate, localizate şi accesate în aşa fel încât să se ţină cont de nevoile şi preferinţele comunităţilor pe care le deservesc.
- sistemele sociale şi de sănătate trebuie să fie capabile să asimileze diferenţele preferinţelor pacienţilor şi să încurajeze procesul de luare a deciziilor în comun.
- consumatorului să i se dea un control mai mare, dar şi o responsabilitate mai mare pentru propria sănătate
- consumatorii trebuie să aibă acces la informaţii de mare calitate în ceea ce priveşte sănătatea pentru a beneficia total de sistemul social şi de sănătate şi pentru a putea participa la deciziile legate de propria lor sănătate. Informaţiile de calitate disponibile stimulează alegerea informată şi sporesc şansele de menţinere sau recăpătare a stării de sănătate.
- o implicare sporita a consumatorului ca şi partener în planificare şi evaluare reprezintă o componentă importantă în promovarea transparenţei şi responsabilizării în sistemul de sănătate.


Un sistem de sănătate centrat pe om este un sistem al viitorului care va avea structuri dinamice şi integrate care se vor putea adapta diverselor şi schimbătoarelor nevoi de sănătate ale societăţii în general şi ale indivizilor în particular. Aceste structuri vor împuternici oamenii pentru a fi participanţi activi în luarea deciziilor în ceea ce priveşte propria lor sănătate.

 

Tinand cont de aceste principii, obiectivul principal al sistemului sanitar trebuie sa fie îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din România şi accesul echitabil la servicii de sănătate care ar trebui să fie:


• sigure (să evite vătămarea pacienţilor de către serviciile medicale care ar trebui să îi ajute)
• eficace (servicii să fie bazate pe cunoştinţe ştiinţifice pentru toţi cei care ar putea beneficia, şi să se restrângă furnizarea de servicii celor care cel mai probabil nu vor avea un beneficiu, să evite astfel atât suprautilizarea cât şi subutilizarea)
• prompte (să reducă timpii de aşteptare şi întârzierile atât pentru cei care primesc cât şi pentru cei care oferă servicii medicale)
• eficiente (să evite pierderile, inclusiv pierderi de echipament, idei şi energie)

Pentru atingerea acestui obiectiv general semnatarii acestui pact sunt de acord cu focalizarea intervenţiilor în principal pe zonele care se referă la finanţarea şi organizarea sistemului, serviciile de asistenţă primară, sectorul spitalicesc, politica medicamentului şi resursele umane, tinand însa cont în permanenta de recomandarile din strategia de sănătate adoptată la nivelul UE care recomandă integrarea sănătătii în toate politicile publice, avand în vedere caracterul multifactorial si intersectorial al determinantilor stării de sănătate.


A. Dezvoltarea unui sistem de generare si alocare a resurselor în sănătate bazat pe criterii transparente si pe evidenţe medicale. Astfel este necesară o crestere continuuă şi predictibilă a resurselor financiare alocate sănătăţii, care să poată duce la recuperarea dezechilibrelor induse de deceniile de subfinanţare anterioare, comparativ cu restul ţărilor membre ale UE. Pe termen mediu, in urmatorii 4-7 ani alocaţia pentru sănătate ar trebui să ajungă la nivelul 6% din PIB. Aceste fonduri vor trebui să facă faţă nevoilor de sănătate existente şi neacoperite în prezent, nevoilor ce vor aparea ca urmare a îmbatrânirii populaţiei, sporirii cererilor de noi proceduri investigaţionale şi de tratament apărute prin dezvoltarea rapidă a tehnologiei medicale, ca şi nevoilor de investitii în instituţiile de sănătate. Tinând cont de menirea pentru care a fost infiinţat FNUAS, i.e. finanţarea serviciilor de sănătate ale populaţiei asigurate, trebuie ca toate serviciile ce nu se încadrează în acest concept să fie finanţate din alte surse, sporind astfel şi pe această cale resursele disponibile în sistem. În acelaşi timp trebuie avută în vedere şi îmbunătăţirea capacităţii de colectare a fondurilor specifice pentru sănătate, concomitent cu diversificarea surselor de finanţare, atat publice cat si private. In acest sens un rol important revine autoritaţilor locale care au contact direct nemijlocit cu nevoile de sănătate ale celor de care raspund, acestea trebuind sa aloce un minim de 5% din bugetele locale in urmatorii 5 ani. De asemenea sistemul asigurarilor private va trebui diversificat si incurajat astfel incat sa poata acoperi o parte cat mai importanta din serviciile de sănătate.
Concomitent cu asigurarea unei finantari adecvate, este esenţial ca sistemul de sănătate să fie astfel gestionat încât să se asigure că fondurile sunt utilizate în cel mai eficient mod care să permită furnizarea unor servicii sanitare de calitate şi adecvate nevoilor pacienţilor. In acest sens transparenţa decizională la toate nivelurile în care se alocă resurse publice este esenţială. Pentru aceasta trebuie ca la nivelul structurilor decizionale nationale să se elaboreze şi să fie publicate rapoarte multianuale de finanţare care să prevadă minimal următoarele elemente:
a) obiectivele specifice pentru toate alocările financiare pentru diferite programe şi servicii
b) criteriile de alocare a fondurilor la nivel naţional, regional, judetean, local şi/sau instituţional; în mod minimal aceste criterii ar trebui să ţină cont de distribuţia pe grupe de vârstă a populaţiei, morbiditatea locală şi nivelul veniturilor, precum şi orice factor local specific
c) o explicitare clară a mecanismelor individuale de finanţare.
Pentru alocarea resurselor între diferite tipuri de servicii trebuie avute în vedere cu precădere acele servicii care pot contribui cel mai mult la reducerea îmbolnavirilor şi la scăderea ratei deceselor evitabile, cu accentul pus pe alocarea către sectorul de îngrijiri primare şi către serviciile de prevenţie şi promovare a sănătăţii.
La nivel de instituţii medicale alocarea resurselor trebuie sa aibe la bază evidenţe ştiinţifice, dezvoltarea de ghiduri şi protocoale clinice fiind o precondiţie pentru alocarea eficientă a resurselor atât la nivel de secţii şi departamente cât si la nivel individual, fiind în acelşi timp esenţială şi ca mijloc de evaluare şi monitorizare a eficienţei utilizării resurselor. In introducerea şi susţinerea mecanismelor de plată bazate pe eficienţa şi calitatea actului medical este esenţială corelarea acestora cu rezultatele cuantificabile asupra stării de sănătate a pacienţilor şi asupra populaţiei în general atunci când este vorba de servicii de promovare a sănătăţii si prevenire a îmbolnăvirilor. În acelaşi timp integrarea serviciilor medicale între asistenţa primară şi cea secundară crează posibilitatea ca personalul medical din ambele sectoare să activeze la cele două niveluri, pe bază contractuală.


B. Reorganizarea sistemului de sanatate cu descentralizarea organizaţională şi decizională presupune o schimbare majoră a mecanismelor decizionale si de responsabilitate, astfel încât decizia să poată fi luată cât mai aproape de locul unde sunt furnizate şi utilizate serviciile de sănătate. În acest mod se asigură o mai bună adecvare la nevoile de sănătate ale populaţiei concomitent cu responsabilizarea directă a celor ce iau deciziile în faţa comunităţii. Pentru atingerea acestui deziderat este necesara restructurarea Ministerului Sănătăţii si CNAS astfel încât să raspundă acestor noi roluri concomitent cu dezvoltarea de noi structuri la nivel central şi local, impreuna cu modificarea statutului unităţilor sanitare. Aceasta reorganizare presupune reconfigurarea sistemului informaţional din sectorul de sănătate care sa ofere informaţii adecvate, cuprinzătoare, de calitate, care să fie disponibile, accesibile şi oportune. Pentru a face ca sistemul informaţional din sănătate să răspundă acestor deziderate este necesara dezvoltarea unei Strategii Naţionale Informatice pentru Sănătate ca un factor central al procesului de luare a deciziilor si de planificare a serviciilor de sănătate. Aceasta reconfigurare va facilita si dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii în sănătate care pe baza informatiilor obtinute va putea evalua si imbunatati calitatea serviciilor medicale, va mentine si va creste satisfactia pacientului, va demonstra si va eficientiza cheltuirea fondurilor în sistemul de sănătate.


C. Statul roman trebuie sa sprijine dezvoltarea unui sector spitalicesc modern, înalt performant, care sa fie uşor accesibil cetatenilor ce au nevoie de serviciile de urgenta, incluzând cele de traumatologie, a celor cu afecţiuni care le pun viata în pericol, sau boli cronice grave. Aceste persoane vor primi tratament intensiv în cadrul unor spitale bine dotate, având la dispoziţie o gama larga de modalitati de diagnostic şi tratament. La nivelul acestora, pacienţii vor fi ingrijiti de un personal motivat şi bine pregătit, şi care este recompensat corespunzator pentru obţinerea de performante clinice remarcabile. Continuarea restructurarii şi reorganizarii serviciilor spitaliceşti, în cele patru mari categorii: ingrijiri pentru cazurile acute, ingrijiri pentru cazurile cronice, ingrijiri pentru vârstnici şi ingrijiri pentru cazurile sociale cu concentrarea resurselor medicale inspre primele doua categorii. Diversificarea şi utilizarea de noi metode de finanţare a serviciilor spitalicesti care sa aiba ca baza performanţa şi calitatea serviciilor oferite pacienţilor va trebui sa duca la dezvoltarea de noi modele de management pentru asigurarea continuitatii în ingrijirea bolnavului în conditii de eficienta terapeutica şi economica.Va trebui incurajat acel tip de organizare spitaliceasca care sa corespunda cel mai bine nevoilor şi resurselor locale, scopul final fiind acela de a asigura accesul pacientilor la serviciile de care au nevoie în momentul în care au nevoie. Pentru aceasta, autoritatile de la nivel local pot avea în vedere diversificarea formelor de management, de la concesionarea acestora catre companii private pe baza unor criterii de performanta medicala şi eficienta economica clare şi transparente, schimbarea statutului juridic, pana la sustinerea unor grupari de spitale intr-o retea cu o singura conducere care sa poata decide alocarea şi utilizarea resurselor de care dispun în scopul mentionat mai sus. Concomitent, conducerea spitalelor ar trebui sa stimuleze abordarea muncii în echipe terapeutice, atat cea intraspitaliceasca cat şi intre personalul din spital şi cel care lucreaza în comunitate, spre exemplu utilizarea oportunitatilor semnificative existente pentru integrarea funcţionala intre medicii de familie şi medicii specialişti din spital, cu o atenţie speciala acordata oportunitatilor specifice de integrare funcţionala a serviciilor oferite pentru afecţiunile cronice. De asemenea se pot avea în vedere noi modalităţi de plată a personalului medical, inclusiv prin angajarea contractuala a unora dintre acestia de catre autoritatile locale şi a altora prin contracte de servicii specifice, care astfel ar recompensa financiar direct activitatea superioara, cantitativ şi calitativ, a unor profesionisti medicali si, concomitent, ar putea acoperi nevoile pentru anumite specialitati deficitare la nivelul unor spitale. In plus, s-ar putea introduce în mod legal şi posibilitatea de alegere a medicului de catre pacient, chiar daca acesta nu lucreaza full-time în spitalul în care pacientul este internat.


D. Cresterea accesului populatiei la medicamentele de baza presupune imbunatatirea procesului de stabilire a componentei listei de medicamente compensate concomitent cu modificarea regulilor de compensare şi de stabilire a pretului pentru asigurarea utilizarii cost-eficiente a resurselor publice. Pentru a putea monitoriza eficient un sistem de prescriere a medicamentelor sunt necesare criterii obiective şi transparente de evaluare. Acest lucru nu este posibil fara existenta unor ghiduri şi protocoale de practica medicala bazate de evidente medicale şi pe cele mai bune practici din domeniu adaptate la contextul epidemiologic şi socio-economic din Romania.


E. Asistenţa primară trebuie să devină elementul central al sistemului de sănătate şi să permita satisfacerea a 70%-80% din nevoile legate de serviciile de sănătate, tinand cont ca serviciile integrate de asistenţă primară pot avea rezultate mai bune clinic şi se pot dovedi mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Acest demers presupune majorarea semnificativă a surselor de finanţare destinate dezvoltării asistenţei primare, în domenii precum resurse umane, infrastructura fizică, sisteme informatice şi de comunicare, echipamente şi aparatura medicala, concomitent cu integrarea serviciilor atat pe orizontala, prin retelele comunitare, cat şi pe verticala, prin parteneriatul cu serviciile de specialitate, concomitent cu dezvoltarea echipelor de asistenţă primară multidisciplinara. Imbunatatirea alocarii resurselor la nivelul asistentei primare trebuie sa fie insotita de eficientizarea utilizarii lor cu diversificarea metodelor de plata inclusiv prin introducerea unor bugete de practica globale, cu prioritate pentru acele practici care vor intra în tipul de abordare a echipelor multidisciplinare, si care vor asigura continuitatea în urmarirea pacientului. Pe masura ce activitatea de asistenta primara se va diversifica, bugetul alocat va trebui sa ajunga la echivalentul a cca. 10%-15% din bugetul CNAS.


F. Resursele umane sunt elementul - cheie pentru buna funcţionare a sistemului de sănătate, în conformitate cu necesităţile populaţiei. România se confruntă cu un dezechilibru major în ceea ce priveşte planificarea, formarea şi gestionarea resurselor umane în sănătate, având cea mai redusă rată de personal raportată la populaţie din Uniunea Europeană (UE) pentru aproape toate categoriile de personal. De aceea elaborarea unei politici sectoriale coerente de formare, dezvoltare şi alocare a resurselor umane din sănătate este esentiala in prima instanta. Aceasta politică a resurselor umane din sănătate pentru a fi coerentă necesită dezvoltarea unei abordări multisectoriale, care sa aibe inputuri si din invatamant, mediul de afaceri, sindicate, organizatii profesionale dar care sa fie coordonata de către Ministerul Sănătăţii. In acest cadru trebuie avute in vedere optiunile legate de sporirea numărului personalului medical (prin variante diverse de la limitarea pierderilor , a ieşirilor din sistem pana la atragerea de personal nou). Pentru menţinerea personalului factorii motivaţionali trebuie corect identificaţi şi luate măsuri care să le răspundă adecvat, atât din punct de vedere al salarizarii, cât şi al condiţiilor de lucru şi posibilităţilor de promovare pe linie profesională. Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi capacitatea de promovare pe linie profesională ţine atât de investiţii în instituţiile de sănătate, cât şi de modificarea cadrului organizaţional care sa promoveze parametrii obiectivi de evaluare a performanţei personalului medical. Acest lucru implica generalizarea ghidurilor şi protocoalelor de practică, ca şi a contractelor (de management si medicale) care să aibă la bază şi aceste protocoale. Toate aceste actiuni vor trebui sa duca la stimularea dezvoltării carierei profesionale în domeniul medical, in care mecanismele de recunoaştere şi încurajare a performanţelor profesionale şi a calităţii serviciilor la toate nivele sistemului de sănătate vor trebui sa aibe un rol central.


Semnatarii acestui pact sunt de acord ca, în urma acestor intervenţii, sistemul de sănătate din Romania va trebui să prezinte minimal următoarele caracteristici:


- Să furnizeze servicii de sănătate integrate, bazate pe relaţii de îngrijire continuă, în care pacientul să primească serviciile medicale de care are nevoie şi în forme variate, la toate nivelurile de asistenţă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an


- Pacienţii vor deveni parteneri în luarea deciziilor, primind informaţiile necesare şi având oportunitatea de a-şi exercita controlul – în măsura dorită – asupra deciziilor de îngrijiri medicale care îi afectează direct, înlocuind modelul existent, de asistat, cu unul de parteneriat pentru sănătate


- Noua organizare a sistemului va facilita accesul sporit la informaţii relevante al tuturor actorilor din sistemul de sănătate, toate acestea urmand a fi facilitate conform strategiei de informaţii din sănătate


- Sistemul sanitar va trebui să-şi crească transparenţa, să pună la dispoziţia pacienţilor şi familiilor acestora informaţii care să le permită să ia decizii informate atunci când aleg un furnizor de servicii de sănătate, un spital sau dintre alternativele de tratament. Acestea ar trebui să includă informaţii privind performanţa sistemului în ceea ce priveşte siguranţa, practica bazată pe dovezi şi satisfacţia pacientului.


- Toate deciziile luate în sistem, de la cele de alocare a resurselor la nivel nţional până la cele legate de metodele de diagnostic şi tratament vor trebui să fie bazate pe cunoştiinţele ştiinţifice cele mai bune, disponibile la acel moment.


- Asigurarea calităţii actelor medicale va deveni un element fundamental al sistemului


- Siguranţa va fi o caracteristică de bază a sistemului, sistemul de calitate trebuind sa ducă la recunoaşterea, prevenirea şi diminuarea erorilor


- Cooperarea între discipline şi profesii va fi încurajată, atât între diferitele nivele de asistenţă(integrarea verticala), cât şi între specialişti de la acelaşi nivel (integrarea orizontala). Dezvoltarea de echipe multidisciplinare ca bază a furnizării serviciilor va necesita - în afara schimbărilor ce ţin de sistemul de sănătate - şi modificări la nivelul sistemului de învăţământ medical de toate gradele


- Organizarea sistemului va fi astfel făcută încât să faciliteze cooperararea intersectorială, esenţială pentru abordarea determinanţilor sănătăţii cu impact crescut asupra sănătăţii si care sa duca la sporirea ponderii activitatilor de preventie si promovare a sanatatii


In final, semnatarii prezentului pact ţin să menţioneze că sunt constienţi de faptul că atingerea întregului potenţial de sănătate nu depinde numai de furnizarea serviciilor de sănătate, fiind necesar un efort intersectorial, in acord cu strategia UE in domeniul sănătăţii care recomandă ca perspectiva sănătăţii să fie avută in vedere de toate politicile publice dezvoltate in UE. De aceea mulţi alţi factori, şi, consecutiv, mulţi indivizi, grupuri, instituţii publice sau private trebuie să joace un rol în efortul general de a creşte starea de sănătate şi de a atinge potenţialul de sănătate al cetăţenilor din Romania, în beneficiul intregii societăţi.


                                                                      VA  URMA?...Ce?

Afisari: 2718
Autor: Miron Manega
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 
Nume: denisa (May, Sun 15, 2011 / 19:04)
Stiu ca multora nu le place dar Marius PETCU a fost, este si va ramane cel mai puternic lider de sindicat
Nume: marius (May, Sun 15, 2011 / 21:00)
MARIUS PETCU SA FIE JUDECAT IN LIBERTATE.FRATILOR HAI SA STRINGEM RINDURILE RAPID SA NU NE LASAM INFRINTI DE CIUMA PORTOCALIE
Nume: daniela (May, Sun 15, 2011 / 22:44)
Este dureros faptul ca astazi sunt uitate lucrurile bune pe care le-a facut Marius Petcu .
Nume: nelu (May, Mon 16, 2011 / 10:17)
Romania mandra tara ce ai ajuns!
Sindicatele au incercat,sa ajute poporul dar poporul unde este?
Suntem de rasul popoarelor. Fratilor treziti-va pana nu este prea tarziu, si cu o galeata sau cu o bicicleta Udrea va castiga din nou alegerile.

DESTEAPTATE ROMANE!
Nume: Traian (May, Mon 16, 2011 / 10:24)
Cine a stabilit ca Marius Petcu are pacate? Fata de cine are pacate? Fata de cei care l-au bagat la racoare, DA! Fata de cei care afiseaza coloraturi politice (rosii, portocalii, albastre, galbene sau mai stiu eu ce culori) DA!
Unul ca Marius Petcu face sa paleasca orice culoare politica si lor le plac numai culorile intense. Terminati cu sloganuri de strangere de randuri! N-ati fost instare sa strangeti randurile cand va ardeau calcaiele (-25%) si strangeti randurile cand va baga astia pumnul in gura?
DA, prin arestarea lui Marius Petcu s-a produs arestarea MISCARII SINDICALE. DA, vom suferi mult timp de-acum incolo. Nici celor care, probabil, vor urma la guvernare nu le va displacea modul de "lucru" al ciumatilor lui Basescu si se vor folosi de aceleasi metode fascisto-KGB-iste de intimidare si reducere la zero a vocilor celor multi. (Apropos - trebuia sa ne dam seama cind c..v. aia a perorat sintagma cu "ciocul mic". Gura pacatosului adevar graieste.
Mesaj pentru sindicalistii adevarati:
NU cautati sa descoperiti "coloratii" dintre voi, NU cautati sa eliminati jigodiile cu ochi albastri, NU va cautati lideri care nu au afaceri (legale sau oneroase), cautati-va lideri care nu au nici un fel de experienta sindicala, cautati-va lideri care stiu cum se face sindicalismul "cu pumnul in masa", cautati-va lideri de statura lui Boc, ca ei stiu cum sa ajunga sa pupe cururi.
Si daca se mai poate, faceti in asa fel incit sa lasati dracului miscarea sindicals pe mana specialistilor de la SRI, SIE, s.a.m.d.
Si pentru ca se apropie alegerile cautati ca in acea zi sa nu mergeti la vot, lasati-i pe cei care stiu sa voteze s-o faca, nu va inghesuiti sa puneti stampila pe unul pe care-l apreciati, tot la cel care trebuie se va duce votul vostru.
Si inca ceva pentru cei care cred ca lucrurile se fac "repede" (ca marius, cel de mai jos). Invatati de la natura - toate lucrurile temeinice se fac incet, cu chibzuinta, ardeleneste, domnu Marius.
Daca nu-ti place, ne vedem pe hol !!
Nume: migris (May, Mon 16, 2011 / 12:31)
Cat de departe te-ai dus Domnule ca sa vezi lucrurile cu atata claritate ca pe aici pe langa noi toti au intelectul prezbit!!!
Asteptam cu mare interes continuarea! Nu trebuie sa acceptam umilinta in continuare. Copiii nostrii merita mai mult decat obedienta si capete plecate!
Nume: ANADANIELA (May, Mon 16, 2011 / 12:43)
Cu pasi marunti, dar siguri, in Romania se instaleaza dictatura portocalie. Ceausescu era dictator, insa sindicatul era puternic: intr-o intreprindere nu se misca nimic fara acordul sindicatului (primele erau supervizate de sindicat)drepturile sindicalistilor nu erau calcate in picioare. Aveai o problema ti-o rezolva sindicatul... Nu ne dorim dictatura ca sa ne rezolvam problemele, sa nu se inteleaga gresit. Avem libertatea de exprimare, strigam nedreptatile prin toate mijloacele, dar nu ne aude nimeni.
Nume: kali (May, Mon 16, 2011 / 16:33)
BRAVO iata un punct de vedere corect si concret.Cred ca vederea corecta a lucrurilor ne face sa actionam corect,asadar un trecut bun ne va conduce la un viitor pe masura.Era cazul ca si in acest proces ,ca cineva sa vada lucrurile asa cum sunt si sa le scoata la lumina.Avem nevoie de asemenea comentarii care aduc echilibrul.Urmarea......din pacate cred ca o banuim deja....!
Nume: vali (May, Mon 16, 2011 / 17:53)
Marius Petcu era de departe cel mai influient lider de sindicat. Era liderul care solicita intalniri cu membrii guvernului sau reprezentantii autoritatilor care se si concretizau. Este liderul de la care am invatat mult. Este liderul care a contribuit mult la crearea celei mai serioase si responsabile organizatii sindicale. Chiar daca au fost extrem de revoltati de cele aparute in presa, oamenii de la baza, isi dau seama pe zi ce trece ca in calitate de lider de sindicat Petcu le era mult mai util. Nu stiu ce dovezi a afisat DNA-ul. Nu cred ca Petcu reprezinta un pericol public si nu poate fi judecat in libertate. Stiu insa ca cei care guverneaza ar fi avut probleme si cu inchiderea spitalelor si cu mentinerea taierilor salariale si cu noul cod al muncii. Pentru ei Petcu era un pericol. Eu, personal, ii doresc sa aiba parte de un proces just, sa se judece in libertate, sa poata sa treaca peste asta si sa mai aiba un cuvant de spus in miscarea sindicala.
Nume: Viorel Husanu (May, Mon 16, 2011 / 22:13)
Marius Petcu a fost unul dinte putinii lideri , in adevaratul sens al cuvantului, pe care i-a avut Romania. Lider nu mai este a avut taria si onoarea de a se autosuspenda pana la rezolvarea cazului sau. Dar , va fi o rezolvare? Nu cred. Atata timp cat se doreste distrugerea miscarii sindicale , se considera ca el prezinta pericol in libertate!? Nu a fost pericol cand era lider si a scos 50 000 de oameni in strada , ACUM este!? Pentru cine ?
Nume: gica (May, Tue 17, 2011 / 09:28)
MARIUS PETCU A FOST SI VA RAMINE IN SUFLETELE NOASTRRE CEL MAI MARE SI CEL MAI BUN LIDER DE SINDICAT.MAJORITATEA SINDICALISTILOR IL IUBESC SI ACUM.DE CE OARE IL IUBIM PE MARIUS PETCU??IL IUBIM PE LIDERUL SI OMUL MARIUS PETCU .PENTRU CA A FACUT NUMAI BINE TUTUROR SINDICALISTILOR ,S-A BATUT CU TOATE INSTITUTIILE STATULUI PENTRU CA NOUA SALARIATILOR SA NE FIE BINE ,SI-A RISCAT VIATA SANATATEA FAMILIA PENTRU CA NOUA SA NE FIE BINE .MARIUS ITI MULTUMIM PENTRU CE AI FACUT PENTRU NOI SI TE ASTEPTAM SA REVII CIT MAI REPEDE INAPOI,AVEM NEVOIE DE TINE,MISCAREA SINDICALA ARE NEVOIE DE MARIUS PETCU.MARIUS TE IUBIM SI SUNTEM ALATURI DE TINE
Nume: nicu (May, Tue 17, 2011 / 11:26)
sunt ziarist, dar nu din randul celor care au numarat la miting -6000 - , urmaresc miscarea sindicala si ii admir pe LIDERII pentru curajul de a vorbi intr-o tara in care toata lumea tace.
Marius Petcu era, cel mai vocal lider, cu cel mai bun si mobilizator discurs - era sa recunoastem un LIDER de tip EUROPEAN , din nefericire insa el era cel care tinea in spate toata conducerea Sanitas si de ce nu si CNSLR. Nu este drept ceeace se intampla, el trbuie judecat in stare de libertate dar pe mine nu asta ma ingrijoreaza, ma ingrijoreaza ce se va intampla cu cei care vor prelua functia lui.Misiunea lor va fi foarte grea pentru ca este greu sa te ridici la valoarea lui PETCU. SUCCES MISCARII SINDICALE suteti o forta pe care inca acest popor nu stie sa o foloseasca
Nume: talasman (May, Tue 17, 2011 / 12:04)
...numai superlative!Cu ce se deosebeste obedienta portocalie de cea sindicala? Treziti-va oameni buni! Sindicatele sunt organizate ca si partidele din cu oameni care au interese "comune"(initial)apoi incet dar sigur nu-si vad decit de interesul PERSONAL.Ca si pe politicieni ii dor un kur de membri cotizanti.Miscarea sindicala a murit o data cu plecarea in politica a lui Mitrea si Ciorbea dupa care a redevenit cureaua de transmisie a partidelor care "dadeau mai mult".Ca si in politica avem lideri superbogati cu averi ce sfideaza bunul simt si legile tarii.CINE POATE SPUNE CEVA DE : LUCA ,HOSU,COSTIN,STAN,niste lichele,superbogati care sunt de NEINLOCUIT din `90 pina azi...averi cit pentru sapte vieti agonisite in 20 de ani pe spinare prostilor.Si pentruca e la moda(ca si in politica dealtfel)TOTI fac parte din consilii de adm.de unde ridica fara sa faca nimic sume uriase...!De ce sa-l pling eu pe Petcu? I-a verificat cineva afacerile cu reactivi pe care le face cu Casa de asigurari?Cit de prost tre sa fii sa crezi ca toate averile LOR au fost facute din salariu ori din munca cinstita? Miscarea sindicala a murit,politicienii ne pun pielea pe bat...se intrunesc multe conditii ca mamaliga sa explodeze din nou...!Sunt si vor fi multe de spus dar un lucru este sigur,curatenia generala trebuie facuta de institutiile statului in TOATE INSTITUTIILE.
Nume: Jordy (May, Tue 17, 2011 / 23:05)
Cata grija pentru sindicate! Cuiburi de placeri si afaceri, averi nemasurate. In continuare liderii federatiilor si confederatiilor beneficiaza de avantaje, nu liderii de sindicate. Plange unul sindicatele lui Ceausescu, care erau o aripa PCR. De fapt asta au devenit si marii lideri de azi, niste dictatori, niste sultani. Pe Petcu l-au vandut cei din spatele lui, pentru ca toti sunt niste lipitori si invidiau averea mogulului. Acum nu mai misca nimeni ca se stiu patati, sunt la mana puterii. Asa ca nu-l mai pupati atata pe mogul.
Nume: base. (Jun, Wed 15, 2011 / 22:28)
pentru toate buruienile de pe aceasta pagina,ex.-denisa marius,nelu,daniela,anadaniela,kali dar mai ales pt.nenea gica cu a lui doina, adresez o intrebare...limbile voastre mai am putere sa mai linga dosul lui nea Petcu.
Nu va faceti griji ca nenea Petcu nu duce lipsa de nimic la puscarie.Sper sa fie cazat cu Tolea Ciumag in camera,ca sa experimenteze noi senzatiiiiii.
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci
Ciprian Chirvasiu

Colaboratori

Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, Firiță Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Cătălin Berenghi, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter